Πρακτικές οδηγίες για την απεργία-αποχή και τα ενιαία κείμενα

Α. Για την απεργία-αποχή από τους μέντορες/ενδοσχολικούς συντονιστές Ισχύει η απόφαση της ΑΔΕΔΥ για απεργία/αποχή έως ότου κριθεί παράνομη από

Περισσότερα