ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΙΝΗΤΟ

e–mail
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μούκα Γεωργία 8ο Δ. Σχ. Καλλιθέας

2109422847 – 6932 177 611

gmouka@yahoo.com
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κουφόπουλος Γιάννης 6 999 213 213 ikfpls@gmail.com
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Καλόγηρος Νίκος 3ο Δ. Σχ. Καλλιθέας

2109578829 – 6980 117 047

nkalogir@otenet.gr
ΤΑΜΙΑΣ Παναγάκης Αντώνης 17ο Δ. Σχ. Καλλιθέας

2109580133 – 6977 485 726

anpanagaki@gmail.com
ΕΙΔΙΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λάμπρου Δημήτρης 12ο Δ. Σχ. Καλλιθέας

2109417466 – 6946 949 674

dmtrss3@gmail.com
ΜΕΛΟΣ Μπενέτσης Θανάσης 21ο Δ. Σχ. Καλλιθέας

2109584235

benethanos@gmail.com
ΜΕΛΟΣ Χατζηπαρασκευαΐδης Αποστόλης 9ο Δ. Σχ. Καλλιθέας

2109511707 – 6972 851 828

xatzipa1@gmail.com
Γραφεία Συλλόγου 3ο Δ. Σχ. Καλλιθέας

Μεταμορφώσεως 25

aristoteliskallithea@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email