ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το κείμενο της υπηρεσιακής απάντησης στην έγγραφη πρόσκληση των συμβούλων εκπαίδευσης προς τις/τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή της ΔΟΕ

Η απάντηση στέλνεται υπηρεσιακά από τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊσταμένες και θα έχει την εξής μορφή: “Προς απάντηση του με αρ. πρωτ.

Read More
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερώνουμε τα στελέχη Εκπαίδευσης που προσπαθούν να εκφοβίσουν με την απειλή του “ειδικού πειθαρχικού παραπτώματος” τις/τους εκπαιδευτικούς, που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή, ώστε να αποδεχτούν την ατομική αξιολόγηση, ότι ισχύουν τα παρακάτω:

Διοικητικά όργανα, τα οποία τυχόν ήθελε επιχειρήσουν να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 56 του ν.4823/2021 συνέπειες, εις βάρος

Read More