ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ορισμός Υπευθύνων Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων στις σχολικές μονάδες

Στις  4/11/22, ορίστηκαν από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Δ΄ Αθηνών, ως Υπεύθυνοι Ενεργειακών Υποδομών και Εγκαταστάσεων, Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων και Προϊστάμενες των νηπιαγωγείων.

Η συγκεκριμένη απόφαση, θεωρούμε ότι είναι μία απόφαση βιαστική, μια απόφαση που «παραβλέπει», «αποκρύπτει» ή δεν «εκτιμά» τις σχετιζόμενες πληροφορίες, μια απόφαση που δε λαμβάνει υπόψη της όλα τα δεδομένα, μια απόφαση που πρέπει άμεσα να αποσυρθεί ως παράτυπη και  μη υλοποιήσιμη.

Και ρωτάμε το Δ/ντή Εκπαίδευσης…

  1. Διοικητικός ή Ενεργειακά Υπεύθυνος, ο Διευθυντής/τρια του σχολείου;

Όπως αναφέρει η ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/2022 (ΦΕΚ 3424/Β/2-7-2022) «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα» στο Άρθρο 5 Διοικητικός Υπεύθυνος: Για το σύνολο των εγκαταστάσεων κάθε φορέα του άρθρου 1 ορίζονται ένας ή περισσότεροι Διοικητικά Υπεύθυνοι. Ο Διοικητικός Υπεύθυνος διαχειρίζεται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τις υποδομές του φορέα που του ανατίθενται, ώστε να επιτευχθεί μείωση στην κατανάλωση της τελικής ενέργειας και προς το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον Ενεργειακό Υπεύθυνο της Δ6/Β/14826/17.06.2008 (Β’ 1122) κοινής υπουργικής απόφασης, όταν και εφόσον το κρίνει αναγκαίο».

Ο δε Ενεργειακά Υπεύθυνος, σύμφωνα με το αρ. 8 της Δ6/Β/14826/17.06.2008 (Β’ 1122) κοινής υπουργικής απόφασης,  «ενεργειακά υπεύθυνος δύναται να είναι μηχανικός κατηγορίας ΠΕ, σχετικής με το αντικείμενο ειδικότητας, ή κατηγορίας ΤΕ εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχος της κατηγορίας ΠΕ και ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα του αρμόδιου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή το όργανο διοίκησης του οικείου Φορέα.» !!!!

  1. Είναι αρμοδιότητα των Διευθυντών/τριων των Σχολικών Μονάδων να ασχοληθούν με την ενεργειακή απόδοση των σχολικών κτηρίων παραγκωνίζοντας λόγω χρόνου, το παιδαγωγικό  και το διοικητικό τους έργο;

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, «δεν προβλέπεται ρητά αρμοδιότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των σχολικών κτηρίων, που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Οικείων ΟΤΑ».

 

  1. Οι υποχρεώσεις του  Διοικητικού Υπεύθυνου των κτηρίων είναι σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/2022 (ΦΕΚ 3424/Β/2-7-2022), οι παρακάτω:

Ο Διοικητικός Υπεύθυνος διαχειρίζεται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τις υποδομές του φορέα που του ανατίθενται, ώστε να επιτευχθεί μείωση στην κατανάλωση της τελικής ενέργειας και προς το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον Ενεργειακό Υπεύθυνο της Δ6/Β/14826/17.06.2008 (Β’ 1122) κοινής υπουργικής απόφασης, όταν και εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

Ο Διοικητικός Υπεύθυνος, ο οποίος υποστηρίζεται από την αρμόδια δομή του φορέα, συντονίζει για τα κτήρια ή/και τις εγκαταστάσεις για τα οποία έχει οριστεί, τα ακόλουθα:

α. την αρχική καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 2 με ημερομηνία έναρξης των στοιχείων την 1.1.2022, καθώς και τη συλλογή των αντίστοιχων στοιχείων του έτους βάσης 2019,

β. τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την εξασφάλιση των σχετικών πόρων,

γ. τις ενέργειες για την ορθή λειτουργία των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης και τη διενέργεια περιοδικής συντήρησης των λεβήτων – καυστήρων και μονάδων κλιματισμού,

δ. την καταχώριση των σχετικών πληροφοριών/δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 2 σε μηνιαία βάση,

ε. τον ορισμό των αρμόδιων προσώπων ή κατά περίπτωση δομών για την υλοποίηση και παρακολούθηση των άμεσων δράσεων.

Και  αναρωτιόμαστε:

  • Θα κάνουν οι Διευθυντές/τριες και Προϊστάμενες τον «χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας»;
  • Θα ψάξουν μήπως αυτοπροσώπως και για χορηγούς για την εξασφάλιση των σχετικών πόρων;
  • Θα γίνουν μήπως και μηχανικοί για να παρακολουθούν «τις ενέργειες για την ορθή λειτουργία των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης και τη διενέργεια περιοδικής συντήρησης των λεβήτων – καυστήρων και μονάδων κλιματισμού»;
  • Θα σπαταλούν τον πολύτιμο χρόνο τους για να τροφοδοτούν νέες πλατφόρμες συλλογής στοιχείων;
  • Θα έχουν μήπως και ευθύνες αν δεν πετύχουν το στόχο μείωσης της κατανάλωσης;

Αλήθεια

Ποιος διαχειρίζεται τα χρήματα των σχολικών επιτροπών;

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα σχολικά κτίρια;

Ποιος διαχειρίζεται τα επισκευαστικά κονδύλια, ποιος κάνει αναθέσεις και ποιος είναι υπεύθυνος για τις συντηρήσεις;

Ποιος έχει τις αρμοδιότητες, που συνδέονται με την συντήρηση και την λειτουργία των σχολικών κτηρίων;

Όχι, οι Διευθυντές/τριες των σχολείων και οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων δε θα αποδεχτούν το ρόλο του «κόφτη» θερμοκρασίας στις αίθουσες διδασκαλίας.

Δε θα αφήσουμε τα παιδιά μας να παγώσουν!

Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να παρέμβει και μέσω της νομικής συμβούλου και να υπερασπιστεί το σχολείο και τον παιδαγωγικό του ρόλο απέναντι σε όλους όσους αδιαφορούν για αυτόν.

Καλούμε το Διευθυντή Εκπαίδευσης να αποσύρει αμέσως τον Ορισμό Υπευθύνων Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων στις σχολικές μονάδες.

Print Friendly, PDF & Email

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *