ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κατεβάστε και αναρτήστε τα τελικά ενιαία κείμενα. Ο αγώνας για την υπεράσπιση του Δημόσιου σχολείου, ενάντια στην αξιολόγηση – εργαλείο, της εμπορευματοποίησης, κατηγοριοποίησης και διαφοροποίησης σχολείων-μαθητών-εκπαιδευτικών, συνεχίζεται

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Και η φετινή σχολική χρονιά ήταν από όλες τις απόψεις μια ιστορική χρονιά. Το ιστορικό της βάρος
έγκειται στη συγκλονιστική αναμέτρηση που έδωσε και συνεχίζει να δίνει ο κλάδος και το εκπαιδευτικό κίνημα για να υπερασπιστεί το Δημόσιο Σχολείο και τη Δημόσια Παιδεία, ενάντια στην κατηγοριοποίηση και τον ανταγωνισμό των σχολείων, ενάντια στην εμπορευματοποίηση του κοινωνικού αγαθού της Παιδείας, ενάντια στους μορφωτικούς φραγμούς που προωθούνται για τους/τις μαθητές/τριές μας. Από την πρώτη στιγμή, συνεχίζοντας την ιστορική παρακαταθήκη μιας 20ετίας αγώνων για το Δημόσιο Σχολείο, δηλώσαμε ότι «ο αγώνας θα φτάσει έως το τέλος» (Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας 19/10/2021), ακόμα και όταν οι δικαστικές προσφυγές τον ποινικοποιούσαν, ακόμα και όταν οι υπουργικές εγκύκλιοι εκφόβιζαν και πίεζαν, ακόμα και όταν καθοδηγούμενα Μ.Μ.Ε. κράδαιναν ρομφαίες ενάντια στους /στις εκπαιδευτικούς, ακόμα και όταν ο Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. καλούσε σε «κατάργηση» των αποφάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων, με την παράνομη εντολή «να θεωρούνται μη γενόμενες». Σε όλες τις φάσεις που προηγήθηκαν απαντήσαμε ενωτικά, συντεταγμένα, αποφασιστικά.

Την τελευταία εβδομάδα έως τις 21 Ιουνίου προβλέπεται να συνεδριάσουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων, σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την «τελική αποτίμηση του έτους 2023- 2024».

Η Δ.Ο.Ε. αποστέλλει στους Συλλόγους Διδασκόντων τα τελικά ενιαία κείμενα αποτίμησης, για τις
συνεδριάσεις αυτές. Στις συνεδριάσεις καταθέτουμε ως απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, το ενιαίο
κείμενο αποτίμησης, ως έχει, χωρίς εξειδικευμένη και διαφοροποιημένη αναφορά. Η απόφαση καταγράφεται και καταχωρείται στο Πρακτικό της συγκεκριμένης συνεδρίασης και υπογράφεται, όπως όλα τα Πρακτικά. Αν υπάρχει η παράνομη άρνηση καταγραφής των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων στο Πρακτικό, τότε οι συνάδελφοι επιμένουν να καταγραφούν οι νόμιμα, ειλημμένες αποφάσεις κι έπειτα υπογράφουν.

Μετά τη λήψη της απόφασης και την καταχώρησή της στο βιβλίο Πρακτικών, αυτή πρέπει να αναρτηθεί
και ηλεκτρονικά στη σχετική πλατφόρμα έως τις 25 Ιουνίου, με τους κωδικούς της σχολικής μονάδας. Τα τελικά κείμενα που στέλνει η Δ.Ο.Ε., όπως και όλα όσα έστειλε μέχρι τώρα (Φάσεις Β1, Β2, Β3) υπηρετούν τον στόχο να μην διαφοροποιηθούν τα σχολεία, να μην μετατραπούν σε ανταγωνιζόμενες, κατηγοριοποιημένες σχολικές μονάδες. Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να επιλέξουν για όλους τους άξονες, στην 4βαθμη κλίμακα βαθμολόγησης, τον υψηλότερο βαθμό (4), ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα ποσοτικής διάκρισης μεταξύ των σχολείων.

Τα ερωτηματολόγια, μαζί με τις Εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και η ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών των διαδικτυακών ημερίδων, αποτελούν μια συντεταγμένη προσπάθεια εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής και κοινωνικής παρέμβασης, που τεκμηριώνει θέσεις και αιτήματα του κλάδου, εξοπλίζει το εκπαιδευτικό κίνημα, αναδεικνύει την εφαρμοζόμενη αντιεκπαιδευτική πολιτική. Πραγματοποιήθηκαν 11 διαδικτυακές εκδηλώσεις και αποδελτιώθηκαν 8 ερευνητικά ερωτηματολόγια και ερευνητικές καταγραφές. Στις έως σήμερα διαδικτυακές εκδηλώσεις της Δ.Ο.Ε. έχουν συμμετάσχει 80 Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι από την Ελλάδα και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, περισσότεροι/ες από 50 συνάδελφοι έχουν συνεισφέρει στα στρογγυλά τραπέζια και στην οργάνωση των δράσεων, έχουν τεθεί παραπάνω από 600 ερωτήματα, σχόλια και τοποθετήσεις εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού προβληματισμού, ενώ οι παρακολουθήσεις των εκδηλώσεων έχουν ξεπεράσει τις 100.000. Στα ερευνητικά ερωτηματολόγια και τις ερευνητικές καταγραφές έχουν υποβληθεί συνολικά, πάνω από 8.000 απαντήσεις εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και από 1.000 περίπου σχολικές μονάδες Γενικής και Ειδικής Αγωγής, ενώ οι τοποθετήσεις συναδέλφων στις ανοιχτές ερωτήσεις ξεπερνούν τις 10.000.
Αυτές οι δράσεις δεν ήταν αρεστές στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. γιατί επιδίωξή του αποτελεί η νομιμοποίηση στην κοινή συνείδηση ότι οι ευθύνες για την εκπαιδευτική πραγματικότητα ανήκουν στη σφαίρα της ατομικής
ευθύνης του εκπαιδευτικού και του Σχολείου. Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. θέλει να αποκρύψει τις τεράστιες ευθύνες  της πολιτείας και της πολιτικής που εφαρμόζει. Με τις δράσεις μας, ενιαία και αποφασιστικά, ακυρώσαμε την προπαγάνδα και την αντιδημοκρατική επιδίωξη του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Στο πλαίσιο της κοινωνικής μας απεύθυνσης, καλούμε τους Συλλόγους Π.Ε, τους Συλλόγους Διδασκόντων, τους/τις συναδέλφους να αναρτήσουν και να προωθήσουν προς τους γονείς και την τοπική κοινωνία, τους συνδέσμους των εκδηλώσεων που πραγματοποιήσαμε τη φετινή χρονιά (βρίσκονται συγκεντρωμένοι στον σύνδεσμο: Όλες οι διαδικτυακές εκδηλώσεις ) και να κοινοποιήσουν την ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ε. όπου είναι συγκεντρωμένες όλες οι απομαγνητοφωνήσεις των εκδηλώσεων.

http://doe.gr/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CF%8E
%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7/

Αυτή ήταν και είναι η συντεταγμένη και συλλογική απάντησή μας στον αυταρχικό μονόλογο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Δεν κατάφεραν να μας υποτάξουν. Οι εκπαιδευτικοί της πράξης, οι Σύλλογοι εκπαιδευτικών και η Δ.Ο.Ε. έδωσαν τη μάχη σε κάθε σχολείο. Η στάση μας αυτή αποτελεί στάση ζωής για την κοινωνία, είναι αδιάσπαστα δεμένη με τις παιδαγωγικές μας αρχές, με τις εκπαιδευτικές μας αντιλήψεις για ΕΝΙΑΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ, ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ. Είναι δεμένη με την αίσθηση του κοινωνικού μας ρόλου.

Λειτουργούμε μέσα στην εκπαίδευση, όχι για να ανταγωνιζόμαστε ο ένας/μια τον άλλον/η, ούτε για να
ανταγωνίζεται το ένα σχολείο το διπλανό του. Λειτουργούμε για τα καθολικά μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών/τριών μας.

Ο αγώνας μας είναι αγώνας κοινωνικής ισότητας, κοινωνικών αναγκών και παιδαγωγικής ελευθερίας.
Συνεχίζουμε ενιαία, συλλογικά, αποφασιστικά.

Τα κείμενα:

Δημοτικά

Δημοτικά Σχέδιο Πρακτικού

Νηπιαγωγεία

Νηπιαγωγεία Σχέδιο Πρακτικού

Ειδικά Σχολεία

Ειδικά Σχολεία Σχέδιο Πρακτικού

Print Friendly, PDF & Email

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *