Archive for Απρίλιος 2015

index_clip_image002  Είμαστε όλοι μάρτυρες της συστηματικής απόπειρας διάχυσης στο κοινωνικό σώμα, ιδιαίτερα στους νέους, μιας αντίληψης για τις πανδημικές διαστάσεις της λεγόμενης ενδοσχολικής βίας (bullying). Προσπαθώντας να αποκαλύψουμε τις στοχεύσεις αυτής της συστηματικής προσπάθειας από ΜΜΕ και μια σειρά οργανισμούς, αλλά και προσπαθώντας να συμβάλλουμε στη συζήτηση, παραθέτουμε μια σειρά άρθρων και ερευνών για το ζήτημα.

  Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το bullying είναι αρκετά προβληματικός καθώς περιορίζεται στις συμπεριφορές και τις στάσεις των ατόμων, του σχολείου και της οικογένειας, ενοχοποιώντας τα,  γιατί αδυνατούν να διαχειριστούν το πρόβλημα και να εξοπλίσουν τα μέλη τους με τις ενδεδειγμένες ψυχοκοινωνικές δεξιότητες. Η λύση του προβλήματος έγκειται σύμφωνα με το θεωρητικό παράδειγμα που υποβαστάζει αυτό τον τρόπο (ερμηνευτική, μεθοδολογικός ατομισμός κ.λπ.) στην αναβάθμιση της «ποιότητας», των σχέσεων, ουσιαστικά στην ένταση των ελέγχων και στην εισαγωγή επιμορφωτικών και ψυχολογικών πρακτικών στο σχολείο, το οποίο όμως προσεγγίζεται επίσης ανιστορικά και χωρίς τις κοινωνικές και πολιτισμικές του ζεύξεις (ταξική θέση και πολιτισμικό κεφάλαιο των γονέων, εκπαιδευτικές πολιτικές, κοινωνικές υποδομές κ.λπ.). Χωρίς όμως αυτές τις ζεύξεις το σχολείο υποβαθμίζεται από κοινωνική σχέση σε σχέση προσώπων που μπορούν επομένως να ρυθμιστούν ψυχολογικά. Δηλαδή η ψυχολογικοποίηση – ψυχιατρικοποίηση της κοινωνικής συμπεριφοράς. Στη διαδικασία ψυχιατρικοποίησης-ψυχολογικοποίησης των κοινωνικών προβλημάτων, των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης, αποσυνδέεται το ατομικό από το συλλογικό, ενοχοποιείται το άτομο συρρικνώνοντάς το σε «περίπτωση».

Δειτε τα κείμενα που ακολουθούν:

Ο εκφοβισμός στα σχολεία και η βία της φτώχειας

Ορισμένες διαπιστώσεις για το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΕΜΕΤΕ ΟΛΜΕ 2009

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΣΒ 2012

ΚΥΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 2009 ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΒΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΝΕΙΑ 2009

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 2012

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2012

ΕΨΥΠΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 2014

Ενάντια και πέρα απ’ το Μπούλινγκ

Η κατασκευή της ενδωσχολικής βίας

Βia ερευνα υπουργειο

Θανάσης Αλεξίου – Το bullying και η ενοχοποίηση της

Εκπαιδευτικοί χωροφύλακες

Για μια άλλη προσέγγιση της παιδικής επιθετικότητας (Εφημερίδα Ριζοσπάστης)

  Προετοιμασία για την Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣυλλόγουLOGO_NS-blog

  Η 2η Τακτική Συνέλευση του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας. Η Γ. Σ. θα γίνει με άδεια, από τις 9:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι, ενώ από τις 13:00 μ.μ. έως και τις 18:30 μ.μ. θα διενεργηθούν οι εκλογικές διαδικασίες, για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην 84η Γ.Σ. της ΔΟΕ. Με την εκλογική διαδικασία, που θα γίνει, το ίδιο διάστημα, σε όλους τους Συλλόγους της χώρας, θα εκλεγεί το σύνολο των αντιπροσώπων, οι οποίοι στην 84η Γ.Σ. της ΔΟΕ θα εκλέξουν το νέο Δ.Σ. της ΔΟΕ, για την επόμενη διετία.
  Όμως πέραν των εκλογικών διαδικασιών, χρειάζεται να οργανώσουμε τη συζήτηση, ώστε στην Τακτική Συνέλευση του Συλλόγου να παρθούν αποφάσεις που θα κατατεθούν στο συνέδριο της ΔΟΕ.
Για να οργανωθεί καλύτερα η συζήτηση έως τη συνέλευση, το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε να γίνουν δύο θεματικές συζητήσεις, στα τέλη Απριλίου και στα μέσα Μαΐου. Οι θεματικές αυτές θα έχουν κοινό άξονα συζήτησης, τα ζητήματα του σχολείου και του νηπιαγωγείου...

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του Συλλόγου / Προετοιμασία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου

ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΙ   ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ επεξεργάστηκε στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην 2η Πανελλαδική Συνάντηση των Νηπιαγωγών στις 7 Απριλίου 2013 και διαμόρφωσε ολοκληρωμένη

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Σύμφωνα με το Ν 1566/85 (ΦΕΚ 167/1985), αρ.12, παρ.6, «Οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων ασκούν διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα». Η πλήρης άσκηση των διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων γίνεται χωρίς μείωση του διδακτικού τους ωραρίου, όπως συμβαίνει στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης ή καταβολής υπερωριακής αποζημίωσης .…………………………………………………………………………………………………
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ την προσθήκη αυτοτελούς τμήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ στο Οργανόγραμμα των ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, στο οποίο θα προΐσταται Νηπιαγωγός Γενικής ή Ειδικής Αγωγής με αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία ή σπουδές στη διοικητική επιστήμη. Η επιλογή και τοποθέτησή του γίνεται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις/τους Νηπιαγωγούς Γενικής ή Ειδικής αγωγής που υπηρετούν οργανικά στα Νηπιαγωγεία της οικείας Διεύθυνσης ή βρίσκονται στη διάθεση και πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες είναι αντίστοιχες με αυτές των προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων.
Η τοποθέτηση γίνεται ύστερα από πρόταση του οικείου ΠΥΣΠΕ και απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η θητεία είναι τετραετής. Για τη θητεία, την ανάληψη υπηρεσίας, την απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων και τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις μετά τη λήξη της θητείας των προϊσταμένων των ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων που ισχύουν για τους προϊσταμένους εκπαιδευτικών θεμάτων. Άμεσος προϊστάμενος του είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης.
Η στελέχωση του τμήματος γίνεται με διοικητικό προσωπικό ή αποσπασμένους Νηπιαγωγούς Γενικής ή Ειδικής Αγωγής που υπηρετούν οργανικά ή βρίσκονται στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης και σε αναλογία ενός υπαλλήλου προς 30 Νηπιαγωγεία το μέγιστο.

Διαβάστε εδώ όλη την ανακοίνωση / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ: NEO TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με ανακοινώσεις του στις 29/3/2013 και στις 4/3/2014 είχε εκφράσει έντονο προβληματισμό σχετικά με10878044_ori την εφαρμογή του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
   Τον προβληματισμό και τα ερωτήματα που θέταμε, σε σχετική προσφυγή που καταθέσαμε ενώπιών της, υιοθέτησε, σε μεγάλο βαθμό, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με απόφασή της στις 2/10/2014. Με την απόφαση αυτή καλούσε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε σειρά ενεργειών που έκαναν σαφές ότι η εφαρμογή του προγράμματος δεν μπορεί να έχει γενικευμένο και υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση / ΔΟΕ Έγγραφο προς Υπουργό για κοινωνικό σχολείο ΕΥΖΗΝ

10625038_743845159023801_7786772940248957325_n_2Προσφυγή της Δ.Ο.Ε. στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

   Μετά την έκδοση της, από 26 Νοεμβρίου 2014, απόφασης του Γ Τμήματος του Δ.Ε.Ε. στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-22/13, C-61/13 έως C-63/13 και C-418/13 για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στην προσπάθεια του να συμβάλλει στην επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αποφάσισε να ασκήσει προσφυγή στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκθέτοντας πλήρως και εμπεριστατωμένα τις παραμέτρους του προβλήματος που εμφανίζεται στην Ελλάδα, ζητώντας την παρέμβαση των επισήμων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταχρηστική πρακτική, που εφαρμόζει η χώρα μας.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση / ΔΟΕ Προσφυγή ΔΟΕ στην Επιτροπή Αναφορών

Ημερολόγιο
Απρίλιος 2015
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ   Μαΐ »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Πρόσφατα σχόλια