Archive for Απρίλιος 2014

 ΠΥΣΠΕ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΘΕΜΑΤΑ

1.     Πλήρωση θέσης Διευθυντή σε σχολείο της Περιφέρειάς μας.

2.     Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς

3.     Πρόταση για απόλυση εκπαιδευτικού λόγω μη ιάσιμου νοσήματος.

4.     Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ΕΣΠΑ) κλάδων ΠΕ60,ΠΕ08,ΠΕ32

5.     Τροποποιήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών-Αποσπάσεις

 Αναλυτικότερα:

Πλήρωση θέσης Διευθυντή σε σχολείο της Περιφέρειάς μας

Τη θέση του Δ/ντή στο 4ο Δημοτικό Αγ. Δημητρίου καταλαμβάνει ο Μ.Β (128), στη 39η θέση του αξιολογικού πίνακα Δ/ντών.  

Σας ενημερώνω σχετικά με τους προηγούμενους συναδέλφους που βρίσκονται στον αξιολογικό πίνακα και δεν έχουν τοποθετηθεί:

Γ.Κ (126), τελευταίος τοποθετηθείς/ Γ.Κ (106), ζητάει συγκεκριμένα σχολεία/ Α. (114), ζητάει συγκεκριμένα σχολεία/ Β. (120), δεν επιθυμεί την τοποθέτησή του σε σχολείο σε θέση Δ/ντή, Χ. (125) ζητάει συγκεκριμένα σχολεία/ Ζ. (127) ζητάει συγκεκριμένα σχολεία

Η απόφαση τοποθέτησης του συναδέλφου Μ.Β ήταν ομόφωνη καθώς η πράξη ήταν νομότυπη αλλά εξέφρασα την αντίθεσή μου  στη συνολική διαδικασία επιλογής στελεχών.

Αναλυτικότερα έχοντας κατά νου την ταξική λειτουργία της εκπαίδευσης ως βασικού ιδεολογικού μηχανισμού του κράτους, θεωρώ ότι οι διαδικασίες επιλογής στελεχών μέχρι σήμερα, είχαν ως στόχο την αυτονόμηση του ρόλου του Δ/ντή από το Σύλλογο Διδασκόντων και τη διαμόρφωση κουλτούρας του Δ/ντή – μάνατζερ στο νέο ευέλικτο σχολείο της αγοράς.

Στο σχολείο όμως που εμείς οραματιζόμαστε και αγωνιζόμαστε, ο Διευθυντής  πρέπει  να αποτελεί οργανικό και αναπόσπαστο μέρος τόσο του Συλλόγου Διδασκόντων όσο και του εκπαιδευτικού – κοινωνικού γίγνεσθαι. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να είναι ο εκλεγμένος συντονιστής μιας συλλογικής παιδαγωγικής προσπάθειας.  Τον κυρίαρχο, αποφασιστικό και καθοριστικό ρόλο για την εκλογή του Διευθυντή κάθε σχολείου μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί και πρέπει να τον έχει.

 Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς

Χορηγήθηκαν άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε πέντε εκπαιδευτικούς ΠΕ70, σε έναν εκπαιδευτικό ΠΕ06 και σε έναν εκπαιδευτικό ΠΕ11.

 Πρόταση για απόλυση εκπαιδευτικού λόγω μη ιάσιμου νοσήματος.

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης και της αυξημένης ευθύνης που αρμόζει σε τέτοιου είδους ζητήματα, εισηγήθηκα αναβολή της συζήτησης για την επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ, έτσι ώστε να ενημερωθώ πλήρως και επαρκώς. Παρότι η έννοια της απόλυσης με βρίσκει ιδεολογικά και πολιτικά αντίθετη, διότι εκφράζει συνήθως την κυρίαρχη ιδεολογία και πρακτική της εργοδοσίας ενάντια στον εργαζόμενο και γιατί συνδέεται με τις επιταγές των μνημονιακών συγκυβερνήσεων και τους μηχανισμούς καταναγκασμού του αστικού κράτους, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για «ιδιότυπη απόλυση – παραίτηση για λύση υπαλληλικής σχέσης» ως προϋπόθεση συνταξιοδότησης.

Για το ίδιο θέμα θα επανέλθω στο επόμενο δελτίο πληροφόρησης.

 Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ΕΣΠΑ) κλάδων ΠΕ60,ΠΕ08,ΠΕ32

Ως προς τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, θεωρώ πως πρέπει τα κενά των σχολείων να δημοσιοποιούνται και οι πίνακες να ενημερώνονται για κάθε αλλαγή έτσι ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν και να δηλώνουν σχολεία και όχι Δήμους προτίμησης.

Ειδικότερα έγιναν:

Τοποθέτηση μιας εκπαιδευτικού Β.Π,  ΕΣΠΑ ΠΕ60 από το 10ο Δ.Σ Αλίμου στο 10ο Δ.Σ ν. Σμύρνης.

Τοποθέτηση μιας εκπαιδευτικού  Γ.Ε, Μειωμένου Ωραρίου ΠΕ08 στο 1ο Δ.Σ και στο 11ο Δ.Σ Π. Φαλήρου για 8 και 6 ώρες αντίστοιχα.

Τοποθέτηση μιας εκπαιδευτικού  Μ.Ζ, Μειωμένου Ωραρίου ΠΕ32 στο 3ο Δ.Σ Μοσχάτου και στο 4ο Δ.Σ  Αλίμου για 11 και 4 ώρες αντίστοιχα.

Τοποθέτηση μιας εκπαιδευτικού  Κ.Α, Μερική Διάθεση από Β/θμια ΠΕ07 στο 5ο Δ.Σ Ν. Σμύρνης για 2 ώρες.

Τοποθέτηση μιας εκπαιδευτικού  Α.Β, Μερική Διάθεση από Β/θμια ΠΕ16 στο Διαπολιτισμικό π. Φαλήρου για 2 ώρες.

 Τροποποιήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών-Αποσπάσεις

Πραγματοποιήθηκαν 14 συνολικά τροποποιήσεις τοποθετήσεων- αποσπάσεις.

2 εκπαιδευτικοί ΠΕ60, 7 εκπαιδευτικοί ΠΕ70, 1 εκπαιδευτικός ΠΕ19, 3 εκπαιδευτικοί ΠΕ11 και 1 εκπαιδευτικός ΠΕ71

 Συναδέλφισσες/οι

Μετά  την ανακοίνωση των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών έθεσα θέμα λειτουργίας του ΠΥΣΠΕ και των διαδικασιών τοποθέτησης των συναδέλφων.

Είναι ζητούμενο, η άσκηση της διοικητικής εξουσίας να επιτελείται από  πολυμελή όργανα   τα οποία μπορούν να εγγυηθούν την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα στη λήψη αποφάσεων.   

Αντίστοιχα, απαράβατη αρχή της δημοκρατικότητας των υπηρεσιακών συμβουλίων ΠΥΣΠΕ, είναι οι τοποθετήσεις και οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών να γίνονται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση- γνωμοδότηση του αρμόδιου συμβουλίου έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια.

Αντίθετα με τα παραπάνω, το ΠΥΣΠΕ Δ΄ Αθήνας  καλείται στις συνεδριάσεις του, να  επικυρώσει ειλημμένες αποφάσεις – τοποθετήσεις.  Οι αποφάσεις τοποθέτησεις από το Δ/ντή Εκπαίδευσης  όσο αντικειμενικές – προσεκτικές- σωστές και σύννομες να είναι και όσο και να υπακούουν στη λογική άμεσης κάλυψης των κενών των σχολείων, δεν παύουν να αποτελούν αποτέλεσμα προσωποπαγούς διαδικασίας και να υπονομεύουν για αυτό το λόγο, τη δημοκρατική – συμμετοχική λειτουργία των οργάνων, την ισονομία και την αρχή της ισότητας.

Όσο τα υπηρεσιακά συμβούλια υποβαθμίζονται από γνωμοδοτικά όργανα σε όργανα διεκπεραίωσης αποφάσεων τόσο χάνουν μέρος της δύναμης τους, το οποίο εκχωρείται στη μονοπρόσωπη αρχή. Η διαδικασία επικύρωσης από το ΠΥΣΠΕ ειλημμένων αποφάσεων δημιουργεί μια επίφαση εκδημοκρατισμού και συμμετοχικότητας ικανή για το διαμοίρασμα της ευθύνης αλλά όχι τόσο ικανή στο να διευρύνει δημοκρατικά τους θεσμούς. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, εύκολα πλέον μπορούν να ευδοκιμήσουν οι προφορικές εντολές, οι υποχρεωτικές μετακινήσεις χωρίς ενημέρωση, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και οι εκτός επιλογών τοποθετήσεις.

Επομένως, η αποτελεσματική λειτουργία ενός συλλογικού οργάνου δεν εξαρτάται μόνο από τη θέσπισή του ούτε από τη ρητορική της «συλλογικής διαδικασίας» αλλά σχετίζεται κυρίως με την εξασφάλιση των προϋποθέσεων ενεργοποίησης της δημοκρατικής – συμμετοχικής λειτουργίας του και ως προς αυτό το σημείο ως αιρετή αντιπρόσωπος είμαι ξεκάθαρη. Δεν θα συναινέσω με την παρουσία μου σε καμία διαδικασία υποβάθμισης της λειτουργίας του ΠΥΣΠΕ και με τη ψήφο μου σε διαδικασίες που δε στηρίζονται στην ουσιαστική συμμετοχική διαδικασία.

 Συναδελφικά και Αγωνιστικά

Γεωργία Μούκα, Αιρετή Δ΄ Αθήνας

εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο

«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ  – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»

Τηλέφωνο: 6932177611, 2109422847

Mail: argiromouka2@gmail.com

Δασκάλα «ενκινήσει» – georgiamouka.blogspot.com

/* *//* *//* *//* *//* */

ΜΑΤ και χημικά για να καταργηθεί η Κυριακή αργία.

ermou-ximika-6-600x399565778E3732D268CA7A623CFFA90465D912074214

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ VIDEO

Πριν μια εβδομάδα, με ΜΑΤ και χημικά έκαναν τα σεμινάρια στο Υπ. Παιδείας…   

 Σήμερα, Κυριακή (των Βαΐων), με ΜΑΤ και χημικά απάντησε η κυβέρνηση στους εργαζόμενους, που διαμαρτύρονταν για την απόπειρα κατάργησης της αργίας της Κυριακής.

 Κάποια στιγμή, ανάμεσα στα χημικά και το ξύλο, μισάνοιξε την πόρτα μια εργαζόμενη από ένα κατάστημα και είπε ψιθυριστά: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι’ αυτό που κάνετε! Σας ευχαριστούμε! Και ξανάκλεισε την πόρτα… Για αυτό τον ψίθυρο, για να γίνει κραυγή και σύνθημα και διεκδίκηση, για να γίνει δύναμη, για να σπάσει ο φόβος που κρύβει μέσα του, αξίζει ο αγώνας που γίνεται…

 Η Ιστορία δεν θα γραφτεί κάποτε, δεν θα γραφτεί στο μέλλον. Η Ιστορία γράφεται ήδη. Γράφεται τώρα. Και είναι προφανές: Η’ αυτοί θα γράψουν την Ιστορία ή εμείς. Μέσος δρόμος δεν υπάρχει.

/* *//* *//* *//* *//* */

Συναδέλφισσες /οι

Το ύφος και το περιεχόμενο της τελευταίας εγκύκλιας διαταγής του ΥΠΑΙΘ για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας 24/3/2014, αποκάλυψε στυγνά  και απροκάλυπτα, κυρίως σε αυτούς που έτρεφαν αυταπάτες, ότι η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου δεν είναι μια διαδικασία αναστοχαστικής δράσης και εδραίωσης θετικού κλίματος σεβασμού και συνεργασίας που απαιτεί αποδοχή και συναίνεση,  αλλά μέρος της κρατικής πλατφόρμας που λέγεται αξιολόγηση- χειραγώγηση και όσα αυτή συνεπάγεται για τον εκπαιδευτικό, το δημόσιο σχολείο, την οικογένεια, το μορφωτικό αγαθό και την κοινωνία.

Απέναντι σε ένα εκπαιδευτικό κίνημα που από την πρώτη στιγμή δήλωσε την αντίθεσή του στην αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση-χειραγώγηση με όλους του δυνατούς τρόπους όπως υπογραφές (93%), κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια, συνελεύσεις, συζητήσεις, ενημερώσεις, φυλλάδια, πρακτικά συλλόγων διδασκόντων, το υπουργείο απάντησε με αυταρχισμό, επιβολή, συμμόρφωση και τρόμο.

 Όμως συναδέλφισσες και συνάδελφοι όλοι γνωρίζουμε πως ο κρατικός έλεγχος είτε είναι κοινωνικός είτε διοικητικός εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που τα μέλη μιας ομάδας, όπως τώρα οι εκπαιδευτικοί, αποκλίνουν από την κρατική επιθυμητή συμπεριφορά και αδυνατούν να πεισθούν και να πειθαρχήσουν. Ο κρατικός έλεγχος λοιπόν εκφράζει το φόβο του κράτους απέναντι στη δύναμη του ζωντανού κινήματος και στη δύναμη του συλλογικού αγώνα.  Οι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση στο σύστημα είναι είτε κατασταλτικοί (ποινές,  διαταγές, κυρώσεις), για επαναφορά μέσω του φόβου εκείνων που απειθαρχούν, είτε προληπτικοί για την παρεμπόδιση εκδήλωσης παρόμοιων συμπεριφορών. Και στις δύο περιπτώσεις όμως η απάντηση είναι συλλογικότητα, αντίσταση, συμπόρευση με το σωματείο και μαχητικοί αγώνες. Ενωμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο και όλοι μαζί απέναντι.

Και επειδή δε μας φοβίζουν αλλά μας εξοργίζουν, τους θυμίζουμε ότι, ο κρατικός έλεγχος όταν διενεργείται με αυταρχικότητα και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το κοινό αίσθημα συχνά, οδηγεί ή ενισχύει τη σύγκρουση. Έτσι λοιπόν:

– Οι Σύλλογοι Διδασκόντων πρέπει ακόμα πιο αποφασιστικά να ολοκληρώνουν τη σύνταξη των πρακτικών με τα οποία δηλώνουν ότι δεν συγκροτούν ομάδες εργασίας. Το δικαίωμα αυτό το έχουμε ακόμα και τώρα και έχει μεγάλη σημασία να το ασκήσουμε ώστε να αποτυπωθεί η απουσία συναίνεσης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Οι Διευθυντές των σχολείων πρέπει  να αναμένουμε  τις αποφάσεις του κλάδου μας.

 Σαν αιρετή αντιπρόσωπος του κλάδου μας στη Δ΄ Αθήνας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαι δίπλα σε κάθε συνάδελφο που θα με χρειαστεί και θα δώσω μάχη για να υλοποιηθούν τόσο οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων όσο και οι αποφάσεις του σωματείου μας.

 

Συναδελφικά και Αγωνιστικά

Γεωργία Μούκα / Αιρετή Δ΄ Αθήνας

εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο

«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ  – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»

Τηλέφωνο: 6932177611, 2109422847

Mail: argiromouka2@gmail.com

Δασκάλα «εν κινήσει» – georgiamouka.blogspot.com

/* *//* *//* *//* *//* */

Συναδέλφισσες /οι

Χαίρομαι ιδιαίτερα που τα Δελτία Πληροφόρησης και οι παρεμβάσεις μου μέσα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, έγιναν αιτία να εμφανιστεί και μέσω του γραπτού του λόγου, ο έτερος συνάδελφος αιρετός του ΠΥΣΠΕ, έστω και αν το περιεχόμενο του λόγου του αναλώθηκε κυρίως σε λογικές προσωπικής και όχι ιδεολογικο-πολιτικής αντιπαράθεσης.

Παρόλα αυτά τα οφείλω να παραθέσω τα εξής:

«Το κράτος και τα θεσμοθετημένα όργανα του δουλεύουν κυρίως μέσω της διαπραγμάτευσης, με εκείνους που εκφράζουν εναλλακτικές και αντιθετικές ιδεολογίες ώστε να κατασκευαστεί μια έννοια κοινού εδάφους και σκοπού αποδεκτή από την κυρίαρχη ιδεολογία. Η προσπάθεια αυτή επιτυγχάνεται όταν οι αντιθετικές και εναλλακτικές ιδεολογίες μετασχηματιστούν σε μη ανταγωνιστικές και άρα ανώδυνες για την επικρατούσα ιδεολογία. Αυτό το μοντέλο ακολουθεί ο κρατικός – κομματικός συνδικαλισμός μέσω της ταξικής συνεργασίας και της συνδιαχείρισης, ο οποίος  δεν καταργεί τις ιδεολογικές διαφορές αλλά τις απονευρώνει αποφορτίζοντας την ανταγωνιστική δυνατότητα της αντιθετικής ιδεολογίας».

Συμπερασματικά συνάδελφοι και συναδέλφισσες, οι ιδεολογίες παραμένουν ζωντανές και ανταγωνιστικές, όσο εκείνοι που τις εκφράζουν, σε οποιοδήποτε πλαίσιο και να βρεθούν, θεσμικό ή μη, με νομιμοποιητική υπόσταση ή όχι,  ήταν και κυρίως, παραμένουν αγωνιστές ικανοί όχι μόνο να προτείνουν αλλά και να διεκδικήσουν την κοινωνία και το σχολείο που ονειρεύονται.

 Συναδελφικά και Αγωνιστικά

Γεωργία Μούκα / Αιρετή Δ΄ Αθήνας

εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο

«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ  – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»

Τηλέφωνο: 6932177611, 2109422847

Mail: argiromouka2@gmail.com

Δασκάλα «ενκινήσει» – georgiamouka.blogspot.com

/* *//* *//* *//* *//* */

Ακούστε την εισήγηση που έκανε ο Διονύσης

Τεμπονέρας στην εκδήλωση του Συλλόγου.

Μέρος 1ο         Μέρος 2ο         Μέρος 3ο

Μέρος 4ο        Μέρος 5ο         Μέρος 6ο

Στο 5ο και 6ο μέρος υπάρχουν και αρκετές από τις ερωτήσεις που έγιναν.

 στο 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μεταμορφώσεως 25

 

 

 

 

 

/* *//* *//* *//* *//* */

afiseto_gia_SxSy

/* *//* *//* *//* *//* */

Πραγματοποιήθηκε την 1η του Απρίλη Ε.Γ.Σ. του Συλλόγου, η οποία είχε καταστατική απαρτία.

1. Η Γ.Σ. χαιρετίζει την πρωτοφανή συσπείρωση του εκπαιδευτικού σώματος στις έως σήμερα μαζικές και αποφασιστικές δράσεις που έχουν γίνει.( Μπλοκαρίσματα Σεμιναρίων, συλλογή 60.000 υπογραφών, ενημερώσεις σε όλα τα σχολεία, καταγγελίες στελεχών που συντάσσονται με τον αυταρχισμό του ΥΠΑΙΘ, εκατοντάδες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, μαζικές συνελεύσεις, αποφάσεις Συλλόγων Διδασκόντων ενάντια στη συγκρότηση ομάδων εργασίας)

Στο Σύλλογό μας έχουν ήδη καταγράψει Πρακτικά των Σ.Δ. ενάντια στη δημιουργία ομάδων εργασίας, τα περισσότερα Νηπιαγωγεία και τα εξής Δημοτικά: 2ο, 3ο, 4ο, 6ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 13ο, 15ο, 17ο, 20ο, 23ο, και 26ο Καλλιθέας και το 3ο Μοσχάτου.

Η Γ.Σ. καλεί τους συναδέλφους στα υπόλοιπα σχολεία και τους Διευθυντές των σχολείων να ολοκληρώσουν τις συνεδριάσεις των Σ.Δ. και να γραφούν τα πρακτικά μη δημιουργίας ομάδων, στο βιβλίο του Συλλόγου Διδασκόντων, με βάση το σχέδιο Πρακτικού της ΔΟΕ. Επίσης η Γ.Σ. καλεί τους Σ.Δ. να επιβεβαιώσουν τη βούλησή τους να μη στελεχώσουν εθελοντικά τις ομάδες εργασίας. Έχει μεγάλη σημασία να αποτυπωθεί η απουσία συναίνεσης των εκπαιδευτικών. Σε καμία περίπτωση να μην υποκύψουμε στις όποιες πιέσεις διαφοροποίησης της στάσης των Σ.Δ. ενάντια στις ομάδες εργασίας.

2. Η Γ. Σ. θεωρεί ότι μπαίνουμε σε νέα φάση επίθεσης ενάντια στη Δημόσια Παιδεία και τους εκπαιδευτικούς , η οποία εγκαινιάζεται με την κατασταλτική, στρατιωτική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και το 3ο μνημόνιο (που ονομάστηκε πολυνομοσχέδιο). Η επίθεση αυτή που δέχεται η Δημόσια εκπαίδευση, και όλη η κοινωνία, από  Κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ απειλεί με εργασιακό αφανισμό τους εκπαιδευτικούς και οδηγεί σε παραπέρα συρρίκνωση όλων των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών. Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης και του υπουργείου δεν αφορούν μόνο την αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση αλλά τη συνολική αναδιάρθρωση στην εργασία και στην εκπαίδευση. Τα μέτρα που σχεδιάζουν, για την κατάργηση των οργανικών θέσεων, τις χιλιάδες συγχωνεύσεις, τις υποχρεωτικές μεταθέσεις, τις διαθεσιμότητες, τις απολύσεις, τις νέες μισθολογικές ρυθμίσεις και την άμεση σύνδεση του μισθού με την ατομική αξιολόγηση που θα ξεκινήσουν πριν το καλοκαίρι, την οριστική ταφόπλακα στα Ταμεία και τις επικουρικές συντάξεις, το μπαράζ ιδιωτικοποιήσεων των κοινωνικών αγαθών, οι μεγάλες μπίζνες των επιχειρηματικών ομίλων με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, έρχονται για να ολοκληρώσουν την επίθεση στην κοινωνία, στο σχολείο και στον εκπαιδευτικό.

3. Η εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας αποτελεί επιθετική πολιτική κίνηση που έγινε για να αποτρέψει την ήττα της πολιτικής του από τη χιονοστιβάδα των συλλογικών δημοκρατικών αποφάσεων των Σ.Δ και στοχεύει σε βαθύτερες, επιθετικές επιδιώξεις.

Να δημιουργήσει καθεστώς εσωτερίκευσης του τρόμου και κατ’ επέκταση της υποταγής σε όλο το εκπαιδευτικό σώμα

Να μετατρέψει τον μέχρι σήμερα συλλογικό αγώνα, σε ατομική υπόθεση με την απειλή της απόλυσης. Άρα το καθήκον του εκπαιδευτικού κινήματος είναι να επανασυλλογικοποιήσει τον αγώνα με εκείνες τις μορφές που θα ακυρώνουν την υπουργική εγκύκλιο και την κυβερνητική επίθεση.

Να διασπάσει τους Συλλόγους και το συνδικάτο, να χτυπήσει το αγωνιζόμενο εκπαιδευτικό σώμα

 Η εγκύκλιος αυτή εγείρει μέγιστο ζήτημα αντιδημοκρατικής εκτροπής! Η ανάθεση με την εντολή μιας εγκυκλίου, οδηγεί σε πρωτοφανή μονοπάτια την όποια δημοκρατική λειτουργία του σχολείου, ανατρέπει το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων και τη θέση του εκπαιδευτικού σε αυτόν. Είναι μνημείο αντιδημοκρατικής οπισθοδρόμησης που μεταβάλει άρδην το τοπίο στην εκπαίδευση Κανείς δε δικαιούται να σιωπήσει πια! Ένα απόλυτα αυταρχικό και δεσποτικό σύστημα αποφάσεων εγκαθιδρύεται!

Ο Υπουργός αυτός, ο οποίος απαντά στη δημοκρατία των Συλλόγων Διδασκόντων με σουλτανικά φιρμάνια, δεν μπορεί να είναι υπουργός Παιδείας. Είναι υπουργός της επιστράτευσης, της τρομοκρατίας και των διαταγών. Ακολουθεί την κυβέρνησή του στον ολισθηρό κατήφορο κατάργησης της δημοκρατίας και της επιβολής δια ροπάλου της πολιτικής της τρόικας, των μνημονίων και της Ε.Ε.

4. Ο αγώνας για την εκπαίδευση πρέπει να αποκτήσει βαθύτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά, συνολικοποιώντας την πάλη ενάντια στην αξιολόγηση (που αποτελεί την αιχμή του δόρατος της επίθεσης εάντια στη δημόσια παιδεία), με τον αγώνα για Ενιαία, Δημόσια, Δωρεάν, 14χρονη, Παιδεία για όλους. Να αντιπαρατεθούμε στη διαφοροποιημένη ανταγωνιστική, ιδιωτικά χρηματοδοτούμενη, εργαλειακή κατάρτιση, για όσους τα καταφέρουν στη ζούγκλα της αγοράς. Να αντιπαρατεθούμε σε ένα οικοδομούμενο σχολείο που θα είναι εργαλείο παραγωγής μιας φτηνής, πλειβιακής, μετακινούμενης ανά τον κόσμο, χωρίς δικαιώματα, μάζας νέων εργαζομένων.

Σε αυτά τα πλαίσια καλούμε τη ΔΟΕ και τους Συλλόγους να κηρύξουν πανελλαδική καμπάνια για την διαμόρφωση ενός μετώπου με την κοινωνία, τους γονείς και τους μαθητές, αξιοποιώντας όλες τις δοκιμασμένες μορφές δράσης. Αφίσες και πανώ στα σχολεία, εκδηλώσεις με τους Συλλόγους και τις Ενώσεις Γονέων, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ, συσκέψεις σωματείων, επιστολή στους γονείς, τοπικές κινητοποιήσεις, ενημερώσεις γονέων τάξη – τάξη.

5. Θεωρούμε ότι η ΔΟΕ σε αυτή την κρίσιμη φάση του αγώνα όφειλε να απευθυνθεί στους εκπαιδευτικούς και να καθορίσει με συλλογικούς όρους την απάντηση του εκπαιδευτικού κινήματος. Δυστυχώς δεν κάλεσε πανελλαδικά σε Γ.Σ. και δεν συγκάλεσε Ολομέλεια Προέδρων. Όμως σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν οργισμένες και μαζικές γ.σ. που οδήγησαν σε αποφάσεις, σε παραιτήσεις διευθυντών, σε δηλώσεις ανυπακοής, σε απεργιακές προτάσεις.

Καλούμε τη ΔΟΕ να βρεθεί, ΤΩΡΑ, στο ύψος που απαιτεί η στιγμή. Να καλέσει σε ολοκλήρωση των γ.σ. σε όλη τη χώρα. Να προχωρήσει άμεσα σε σύσκεψη των ΔΣ των Συλλόγων ΠΕ Αττικής για την καλύτερη οργάνωση του αγώνα

Να συγκαλέσει, ακόμα και μέχρι την Μ.Τετάρτη, ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ. Να προετοιμάσει το εκπαιδευτικό κίνημα, ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΕΝΗ με την ΟΛΜΕ, στον αποφασιστικό αγώνα έως τη λήξη της φετινής χρονιάς.  Η ιστορία δεν θα γραφτεί κάποτε… σε κάποιο μακρινό μέλλον… Γράφεται τώρα. Και είναι προφανές. ‘Η αυτοί θα γράψουν την ιστορία ή εμείς. Πλέον δεν υπάρχει μέσος δρόμος.

6. Η γ.σ. κρίνει ότι πρέπει να οργανωθεί ταυτόχρονα με τις άλλες δράσεις ένα κίνημα ανυπακοής που θα οργανωθεί πανελλαδικά από τη ΔΟΕ και θα συντονίσει κάτω από κοινά κείμενα:

α. Μαζικές συνδικαλιστικές παραιτήσεις Διευθυντών, που θα θέσουν την παραίτησή τους στη διάθεση του συνδικάτου

β. Μαζικές συνδικαλιστικές ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΚΟΗ εκπαιδευτικών.

Οι σύλλογοι και η ΔΟΕ ενημερώνουν καθημερινά για τη μαζικοποίηση των παραιτήσεων και της ανυπακοής. Όταν κρίνουμε ότι ο αριθμός που υπάρχει είναι τόσο επαρκής, ώστε να διαφυλάσσει από ατομικές διώξεις, τότε ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΜΕ τις ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ τις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ σε διοικητικές πράξεις, διαμορφώνοντας πριν τις εκλογές εκρηκτικό πολιτικό ζήτημα.

7. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανυπακοής συνεχίζουμε και μπλοκάρουμε την διαδικασία με όλα τα μέσα:

Ø   Μπλοκάρουμε τη λειτουργία των ομάδων εργασίας.

Ø   Αξιοποιούμε τις στάσεις εργασίες όπου χρειαστούν.

Ø   Ενημερώνουμε τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων, όπου επιχειρούνται πιέσεις και αυταρχικές μέθοδοι.

Ø   Ενισχύουμε και συμμετέχουμε στο Συντονισμό των Συλλόγων Π.Ε. Προτείνουμε την έκδοση κοινής αφίσας  Συλλόγων ΠΕ – ΕΛΜΕ για την εναντίωση στην αξιολόγηση, την αποδόμηση της δημόσιας εκπαίδευσης και την κατάργηση μορφωτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Προτείνουμε την  έκδοση κοινής  επιστολής προς την κοινωνία, τους εργαζόμενους και τους γονείς  για τα ζητήματα της αξιολόγησης και της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής και της ανάγκης κοινού μετώπου αντίστασης ενάντια στα κυβερνητικά σχέδια

Ø   Συμμετέχουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια. Αποφασιστικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η πανεργατική ΑΠΕΡΓΙΑ στις 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Ενεργοποιούμε σταθερά την Επιτροπή Αγώνα του Συλλόγου, με συμμετοχή αντιπροσώπου από κάθε σχολείο αν είναι δυνατό.

Ø   Καλούμε τους σχολικούς συμβούλους να δηλώσουν ανοιχτά και καθαρά ότι διαφωνούν με την ανάθεση.

Ø   Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να  διερευνήσει και να εξανλτήσει τη δυνατότητα και νομικών ενεργειών ενάντια στην επιβολή της αξιολόγησης (γνωμοδότηση νομικού συμβούλου, νομική και συνδικαλιστική στήριξη των δράσεών μας, ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης του υπουργείου)

Όλοι στον αγώνα για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής

/* *//* *//* *//* *//* */

az2

ΤΕΤΑΡΤΗ   9/4   ΓΕΝΙΚΗ  ΑΠΕΡΓΙΑ  ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ

apergia 09042014

2014.04.03-Ανακοίνωση-24ωρη-Απεργία-ΑΔΕΔΥ-9-Απριλίου-2014

Τι προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο με τα « μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

 Κατώτερος μισθός για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 586 ευρώ μικτά.  Δε θα συνοδεύεται από κανένα  επίδομα ,ούτε τριετίες ,ούτε επίδομα γάμου.

Οι εργοδότες ελαφρύνονται  από ασφαλιστικές εισφορές επιπλέον κατά 3,9 μονάδες. Η τρύπα στα έσοδα των ταμείων μεγαλώνει (1 δις ευρώ το χρόνο) .

Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης θα ενοικιάζουν  εργαζόμενους με ειδίκευση, σε έργα του Δημόσιου Τομέα αλλά και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Για πρώτη φορά προβλέπεται αποζημίωση για απολυμένους του Δημοσίου (μέχρι τώρα δεν υπήρχε λόγος )που δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 15.000 ευρώ.

Σε ΔΕΚΟ και κρατικούς οργανισμούς προκειμένου να διευκολυνθούν οι ιδιωτικοποιήσεις, θα  μπορεί να επιβληθεί στους εργαζόμενους καθεστώς διαθεσιμότητας χωρίς πλέον να απαιτείται η άδεια του υπουργείου εργασίας.

Πλήρης κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας στα εμπορικά καταστήματα

Πώληση προϊόντων αρτοποιίας από καταστήματα τροφίμων και ποτών

Απελευθέρωση του φαρμακείου συστέγαση σε πολυχώρους λιανεμπορίου.1% ποσοστό στον αδειούχο 99% στον επιχειρηματία.

Καταργείται η ισχύουσα νομοθεσία γνωστοποίησης της χημικής σύνθεσης των απορρυπαντικών στο Γενικό χημείο του κράτους με συνέπειες για τη δημόσια υγεία.

Καταργείται η ενιαία τιμή βιβλίου

Καταργούνται περιορισμοί για την ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων ,κέντρων αθλητικού και προπονητικού τουρισμού, θαλασσοθεραπείας ,συνεδρίων κλπ.( βλ.Ελληνικό).

“Διαλύεται” το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Με οδηγία της Ε.Ε γίνεται ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζικών ομίλων .

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα μέτρα που προβλέπονται εις βάρος των εργαζομένων αλλά και των μικρομεσαίων εμπόρων.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ  .

ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ.

/* *//* *//* *//* *//* */

0000000111

ΘΕΜΑ : Αυτοαξιολόγηση – Μέτρα ακύρωσης στην πράξη

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας την απόφασή του για την αποτροπή, στην πράξη,  της εφαρμογής  της αυτοαξιολόγησης,  που άμεσα συνδέεται με την αξιολόγηση – χειραγώγηση και σε συνέχεια της από 30-3-2014 απόφασής του.

Αποφάσισε τα παρακάτω:

·        Καλεί τους εκπαιδευτικούς να μην σπεύσουν να προχωρήσουν άμεσα, εντός της εβδομάδας που διανύουμε, σε συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας που ορίστηκαν έπειτα από την παράνομη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

·        Σε καμία περίπτωση και παρά τις όποιες πιέσεις δεν  προσφέρει κανείς εκπαιδευτικός έργο εκτός του ωραρίου εργασίας του. Κανένας δεν μπορεί και δε νομιμοποιείται να μας υποχρεώσει σε κάτι τέτοιο.

·        Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οριστεί σε ομάδες εργασίας φροντίζουν να προγραμματίσουν  τις συνεδριάσεις των ομάδων τους,  σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.

·        Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει ήδη αποφασίσει την κήρυξη στάσης εργασίας σε πάγια βάση ώστε να καλύπτονται οι εκπαιδευτικοί και να μη συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας όταν καλούνται σ’αυτές.

·        Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. πρόκειται να κοινοποιήσει, έγκαιρα, στους συναδέλφους κείμενο – απάντηση σχετικά με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης ώστε με συντεταγμένο τρόπο ο κλάδος να σταθεί απέναντι στις πιέσεις του Υπουργείου Παιδείας.

  Υπενθυμίζουμε ότι κυρίαρχο όργανο για τη σύνταξη των οριστικών εκθέσεων των σχολικών μονάδων είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων.

 Για την καλύτερη οργάνωση της δράσης μας, τα Δ.Σ. των τοπικών Συλλόγων να προχωρήσουν στην καταγραφή των αποφάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων ώστε να υπάρξει συνολική εικόνα για το πόσα σχολεία πήραν αποφάσεις με βάση το σχέδιο πρακτικού της Δ.Ο.Ε., πόσα σχολεία συγκρότησαν ομάδες εργασίας σε εθελοντική βάση και σε πόσους Συλλόγους Διδασκόντων υιοθετήθηκε η στάση που πρότεινε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σχετικά με την ανάθεση (από τους Διευθυντές/ντριες – Προϊσταμένους/ες) συμμετοχής στις ομάδες εργασίας με ανάδειξη του παράνομου χαρακτήρα της εγκυκλίου του Υπουργού Παιδείας.

000000000002

/* *//* *//* *//* *//* */

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΕΩΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

1. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να μη στελεχώσουν εθελοντικά τις ομάδες εργασίας. Έχει μεγάλη σημασία να αποτυπωθεί η απουσία συναίνεσης των εκπαιδευτικών

Πρέπει να ολοκληρωθούν οι συνεδριάσεις των Σ.Δ. και να γραφούν τα πρακτικά μη δημιουργίας ομάδων, στο βιβλίο του Συλλόγου Διδασκόντων, αν δεν  έχουν ήδη καταγραφεί, με βάση το σχέδιο Πρακτικού της ΔΟΕ,. (επισυνάπτεται το παλαιότερο σχέδιο πρακτικού)

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Σήμερα …………….. …./ ……./ 2014, και μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου, συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……. Δημοτικού Σχολείου / Νηπιαγωγείου …………………………….., σε συνεδρίαση με θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες», σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ.: 190089/Γ1, 10. 12. 2013, εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις διευκρινήσεις της με αριθ. Πρωτ.: 32773/Γ1, 06. 3. 2014, εγκυκλίου της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου.

Μετά από την τοποθέτηση του Διευθυντή του Σχολείου και την ενημέρωση επί των κείμενων διατάξεων σχετικά με τον καθορισμό των ομάδων εργασίας, όπως προβλέπονται για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης και μετά από τη διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που ακολούθησαν, διαπιστώνεται ότι:

Δεν εκδηλώθηκε επιθυμία για τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η συγκρότησή τους.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, διαβάστηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

2. Δεν αναιρούμε πρακτικά που έχουμε κάνει.

3. Δεν κάνουμε συνεδρίαση όπου να φαίνεται ότι συναινεί ο Σ.Δ. σε δημιουργία ομάδων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε ορισμένες περιοχές οι διευθυντές ζητούν να προχωρήσει οικειοθελώς ο Σ.Δ. σε συγκρότηση ομάδων εργασίας, γιατί δήθεν το «απαιτεί» η εγκύκλιος. Αυτό ΔΕΝ ισχύει !

Η εγκύκλιος υποχρεώνει τους διευθυντές να προχωρήσουν σε υποχρεωτική ανάθεση, από τη στιγμή που ο Σ.Δ. δεν συγκρότησε ομάδες.

Σε περίπτωση που κάποιος Σ.Δ. κατά πλειοψηφία αποδεχτεί τη συγκρότηση ομάδων, τότε έχει δικαίωμα η μειοψηφία να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να ενταχθεί σε συγκρότηση ομάδας. Για να υποχρεωθεί κάποιος συνάδελφος να ενταχθεί σε συγκρότηση ομάδας, πρέπει ο διευθυντής να του κάνει πράξη ανάθεσης. Στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων καταγράφονται οι απόψεις μη συμμετοχής των συναδέλφων, παρά μόνο εάν οι ίδιοι το ζητήσουν.

Η όποια δημιουργία ομάδων πρέπει να είναι αποτέλεσμα υποχρεωτικής εντολής και ΟΧΙ οικειοθελούς συμμετοχής.

4. Η ανάθεση πραγματοποιείται  στο βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή ή της Προϊσταμένης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ γίνεται καταγραφή ανάθεσης ομάδων, ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ. Στο βιβλίο Πράξεων συμπληρώνεται από τους Διευθυντές και τις Προϊστάμενες το κείμενο της ΔΟΕ (που επισυνάπτεται) για να φανεί ότι η ανάθεση γίνεται με διοικητική υποχρέωση και ταυτόχρονα να αποποιείται ο διευθυντής όποιων ευθυνών.

« Έπειτα από την υπ’ αριθ. 44375/Γ1/24-3-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, συντάσσω την παρούσα πράξη με την οποία προχωρώ στη σύσταση ομάδων εργασίας στα πλαίσια της Α.Ε.Ε. Θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή αντίκειται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεδομένου ότι το άρθρο 39 παρ.5 του Καθηκοντολογίου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη ρητή διάταξη της ιδίας Υπουργικής απόφασης, η οποία αναθέτει αποκλειστικά και μόνο στο Σύλλογο Διδασκόντων την αρμοδιότητα διενέργειας της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης. Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς αναφέρεται σε περιπτώσεις διαφορετικές από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, ενώ παράλληλα ο Σύλλογος έχει ήδη λάβει απόφαση επί του θέματος, πράγμα, που βεβαίως σημαίνει, ότι δεν γεννάται ζήτημα αδυναμίας λήψης απόφασης για οποιονδήποτε λόγο. (Σύμφωνα με την από 28-3-2014 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε.)».

5. Οι συνάδελφοι παραλαμβάνουν την πράξη ανάθεσης, υπογράφουν ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΕΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ, και συντάσσουν έγγραφο, το οποίο θα καταθέσουν στο Διευθυντή του σχολείου, όπου συμπληρώνεται το κείμενο της ΔΟΕ (επισυνάπτεται)

«Κύριε Διευθυντά (ή Κυρία Διευθύντρια), έλαβα αντίγραφο της υπ’ αριθμόν ……….. απόφασής σας με την οποία με ορίζετε μέλος ομάδας εργασίας της Α.Ε.Ε., παρά το γεγονός, ότι η παραπάνω αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στο σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει ήδη αποφασίσει επί του θέματος. Με το παρόν έγγραφο σας δηλώνω ότι θεωρώ την εντολή που υποχρεωθήκατε να μου δώσετε, παράνομη, ελλείψει αρμοδιότητας, (Σύμφωνα με την από 28-3-2014 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε.)και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου». Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συντάξουν το κείμενο σε δύο αντίτυπα ώστε στο ένα από αυτά να προστεθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου του σχολείου.

6. Στη συνέχεια, οι Σύλλογοι Διδασκόντων σε στενή συνεργασία και διαφυλάσσοντας την ενότητα την οποία μέχρι στιγμής έχουμε πετύχει, μπαίνουν στη διαδικασία μπλοκαρίσματος της λειτουργίας των ομάδων, αξιοποιώντας τις  διαρκείς στάσεις εργασίας τις οποίες έχει κηρύξει το ΔΣ της ΔΟΕ.

Συγκεκριμένα

Μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας δεν γίνεται καμία συνεδρίαση ομάδας εργασίας, με την αιτιολογία ότι πρέπει ο κάθε συνάδελφος να διαβάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Μετά το Πάσχα θα δούμε αν χρειάζεται να ορίσουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες για τη λειτουργία των ομάδων. Στόχος μας είναι να μη λειτουργήσουν. Αν χρειαστεί να οριστούν συγκεκριμένες ημερομηνίες, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 2-3 ώρες συνολικά, όπου σε αυτές θα δηλώσουμε στάση εργασίας, αφού ενημερωθεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών. Για το ζήτημα αυτό θα συνεδριάσει τη Δευτέρα το Δ.Σ. της ΔΟΕ και περιμένουμε τις αποφάσεις για την οργάνωση των στάσεων εργασίας.

7. Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενες αποστέλλουν στη Διεύθυνση έγγραφο-διαβιβαστικό με ημερομηνία 7/4/2014, για να απαντήσουν στο αντίστοιχο έγγραφο του διευθυντή Εκπαίδευσης, στο οποίο ενδεικτικά αναγράφουν :

«Σας αναφέρουμε ότι ο Διευθυντής ή η Προϊσταμένη του ……. Σχολείου/Νηπιαγωγείου, σύμφωνα υπ’ αριθ. 44375/Γ1/24-3-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, υποχρεώθηκε να κάνει ανάθεση στους/στις εκπαιδευτικούς του σχολείου/ Νηπιαγωγείου, για την ΑΕΕ

8.ΔΕ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ούτε πρακτικά, ούτε την ανάθεση) παρά μόνο το διαβιβαστικό

Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΟΕ έχει ήδη δώσει εντολή στη Νομική της Σύμβουλο για κατάθεση αίτησης ακύρωσης της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και θα προχωρήσει σε επιλεγμένες νομικού χαρακτήρα κινήσεις.

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ

/* *//* *//* *//* *//* */

Ημερολόγιο
Απρίλιος 2014
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ   Μαΐ »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Πρόσφατα σχόλια