Archive for Φεβρουάριος 2014

                                

Θέμα :

Σχετικά με το πρόγραμμα Ε.Υ.Ζ.Η.Ν


Με αφορμή την εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας για την εφαρμογή του προγράμματος  ΕΥΖΗΝ στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία της χώρας, το  ΔΣ ερεύνησε το ζήτημα και διαπίστωσε τα εξής:

1. Η έρευνα διεξάγεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με ευθύνη ενός καθηγητή. O συγκεκριμένος καθηγητής, διατηρεί την ευθύνη σε ιδιωτικό κέντρο για την παιδική παχυσαρκία και για την απώλεια βάρους (“familyfit – κέντρα ρύθμισης βάρους», σύμφωνα με καταχωρήσεις στο διαδίκτυο),σε 3 τουλάχιστον περιοχές της χώρας (Γλυφάδα, Ρόδο και Κομοτηνή)

2. Δεν είναι η πρώτη φορά που  το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο διεξάγει ανάλογη έρευνα και το υπ. Παιδείας σπεύδει να θέσει όλο το δυναμικό των σχολείων της χώρας, στην υπηρεσία του.

Συγκεκριμένα το 2008 διεξήγαγε έρευνα σωματομετρικής και διατροφικής αξιολόγησης στην οποία είχε αντιδράσει η εκπαιδευτική κοινότητα .

Επίσηςτο 2005  επιχείρησε τη διεξαγωγή άλλης έρευνας για τις διατροφικές συνήθειες, σε σχολεία της Αττικής, η οποία είχε καταγγελθεί από συλλόγους εκπ/κων. Εκεί, εκτός από τα στοιχεία που ζητούνται τώρα, προέβλεπε και αιμοληψία, άρα και δυνατότητα καταγραφής του DNA των παιδιών. Με αυτή την έρευνα εμπλεκόταν η COCACOLA και με την παρέμβαση διαφόρων φορέων γονέων και εκπαιδευτικών αποτράπηκε η διεξαγωγή της, στα σχολεία όπου έγινε γνωστό το γεγονός. Επίσης υπάρχει προηγούμενη ανάλογη έρευνα του Χαροκόπειου και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που διεξάχθηκε σε παιδιά προσχολικής ηλικίας από 1/6/2003 έως 30/6/2004,  με χρηματοδότη τη Friesland-Hellas, θυγατρική της Friesland Foods (ΝΟΥΝΟΥ).Είναι αποκαλυπτικό ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό που είχε υπογράψει η εταιρεία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο προέβλεπε ότι η Friesland «μπορεί να ελέγχει και να καθορίζει τι θα δημοσιοποιηθεί από την έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας παραδίδονται στην εταιρεία.»

3. Το πρόγραμμα έχει τουλάχιστον ένα χορηγό την ΟΠΑΠ ΑΕ. και δεν μας λένε αν χρηματοδοτείται και από ΕΣΠΑ ή και άλλους ( http://www.thestival.gr/paideia/item/84829-se-isxy-to-programma-agogis-ygeias-eyzin-sta-sxoleia) Ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούν μόνο, τσάμπα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό δυναμικό για τη διεξαγωγή του προγράμματος, , αλλά χρησιμοποιούν των εξοπλισμό των σχολείων (χώρους, υπολογιστές κλπ) και αυτή την ελάχιστη, πολλαπλά πετσοκομμένη από τα Μνημόνια Robe demoiselle d’honneur rose και την πολιτική της Ε.Ε., χρηματοδότηση των σχολείων. Ζητάνε να δοθούν χρήματα από τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων,  για την αγορά των αναγκαίων υλικών για την διεξαγωγή των μετρήσεων (ζυγαριάς, μέτρων, ειδική κατασκευή για μετρήσεις ευλυγισίας κλπ). Μήπως θέλουν να γίνουν οι σχολικές επιτροπές ο άλλος «χορηγός του προγράμματος» ;;;!!!

4. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν τον όγκο δουλειάς και τις πολλές ώρες που χρειάζεται, πέρα από τις μετρήσεις, για να αποδελτιωθούν και να καταγραφούν σε ηλεκτρονική μορφή οι κατάλογοι των στοιχείων και τα ερωτηματολόγια. Δε φτάνουν οι περικοπές και τα διαρκώς αυξανόμενα καθήκοντα που αντιμετωπίζουν οι δ/ντές και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία; Δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητες , στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα  των εκπαιδευτικών,  ούτε του διδακτικού αλλά ούτε και του εργασιακού τους ωραρίου.

5. Στις εγκυκλίους δεν αναφέρεται , εντέχνως , η υποχρεωτικότητα ή η προαιρετικότητα της εφαρμογής του προγράμματος. Πρέπει όμως να το ξεκαθαρίσουμε: το πρόγραμμα δεν μπορεί και δεν προκύπτει ότι είναι υποχρεωτικό.

6. Αν επρόκειτο για πανελλαδική έρευνα για την καταγραφή της πραγματικότητας στα
Robe demoiselle d’honneur violette παιδιά σχολικής ηλικίας, σε ζητήματα φυσικής κατάστασης, διατροφής και ανάπτυξης των παιδιών, το Υπ. Παιδείας θα όφειλε να τη διεξάγει  με πλήρη ενημέρωση και διαφάνεια, για τους όρους διεξαγωγής, τους εμπλεκόμενους (ομάδα επιστημόνων από περισσότερα του ενός Πανεπιστήμια), τους στόχους και τους σκοπούς της, καθώς και τη χρήση των συμπερασμάτων και της βάσης δεδομένων. Ενώ θα εξασφάλιζε τους υλικούς όρους (μέσα, αμοιβές για τους συντελεστές κλπ) για τη διεξαγωγή της.

Από τα προηγούμενα προγράμματα επισημαίνουμε ότι ποτέ δεν είχαμε επίσημες ανακοινώσεις από το Υπ. Παιδείας για εθνικές νόρμες σωματομετρικών στοιχείων και των άλλων αποτελεσμάτων  που και τότε εξήγγειλαν ως στόχο. Τι έγιναν τα δεδομένα από τις προηγούμενες έρευνες ; Ποιος τα χρησιμοποίησε και πώς;

Αποτελεί πραγματικό φαρισαϊσμό το ερευνητικό «ενδιαφέρον» των ιδιωτικών εταιρειών, που εγκρίνονται από το Υπ. Παιδείας, για την σωματική υγεία, τη διάπλαση  και τη διατροφή των μαθητών, την ίδια στιγμή που τα σχολεία εγκαταλείπονται στη φτώχεια και οι μαθητές στερούνται πια, μέσα κι έξω από το σχολεία, των πιο στοιχειωδών τους αναγκών: της στέγασης, της θέρμανσης,  της διατροφής και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης!

7.  Ας δούμε πίσω από τα φαινόμενα. Μεγάλα, διεθνή κεφάλαια παίζονται πάνω στο εκπαιδευτικό σώμα και τα σχολεία. Μια εκπαίδευση υποταγμένη σε αυτά συμφέροντα, τα οποία μεταφράζονται σε προγράμματα, project, επενδύσεις, κέρδη, ελαστικούς εργαζόμενους, διαφημιστικές καμπάνιες, ΜΚΟ, δημοτικές και περιφερειακές χρηματοδοτήσεις… προσανατολίζονται με αποκλειστική κατεύθυνση το κέρδος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι γέννημα και εφαρμογή μιας τέτοιας αντίληψης, που προωθείται από σχολείο της αγοράς. Η άρνηση τέτοιων προγραμμάτων, είναι κομμάτι της κοινωνικής μάχης για τη διατήρηση της δημόσιας παιδείας.

 

Ο σύλλογός μας καλεί :

·                   Το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει την συγκεκριμένη εγκύκλιο και να πάρει μέτρα για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες μαθητών , εκπαιδευτικών και δημόσιων σχολείων.

·                   Όλους τους συναδέλφους-μέλη του και τους συλλόγους διδασκόντων να μη συμμετέχουν στον εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα και παρέχει, γι αυτό, πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη σε όλους.

·                   Τη ΔΟΕ να πάρει άμεσα θέση και να καταγγείλει τις πρακτικές του Υπουργείου.

·                   Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων να αντιδράσουν και να μη δεχτούν να κάνουν τα παιδιά τους στατιστικά στοιχεία στα συρτάρια «άγνωστο» ποιων και για ποιους σκοπούς. 

/* *//* *//* *//* */

0000000111

Ένταση των πιέσεων για εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης

   Συναδέλφισσες – συνάδελφοι

  Λαμβάνοντας υπόψη:

·          Έγγραφο του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης Π.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την 12/2/2014, με το οποίο καλεί τους Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. να του αποστείλουν «…τον αριθμό με την ημερομηνία του πρακτικού ανάθεσης ομάδων εργασίας, για κάθε σχολική μονάδα της δικαιοδοσίας σας, όπως προβλέπεται στη διαδικασία υλοποίησης της αυτοαξιολόγησης.» με καταληκτική ημερομηνία την  Παρασκευή 21-02-2014 και ώρα 12.00.

·          Την ενημέρωση ότι, με βάση το παραπάνω έγγραφο, σχολικοί σύμβουλοι  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου δίνουν εντολές για άμεση πραγματοποίηση συνεδριάσεων των συλλόγων διδασκόντων (το αργότερο ως την Τετάρτη 19/2/2014).

·        Τα όσα καταγγέλλει ο Σύλλογο; Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αργολίδας σχετικά με τις πιέσεις που ασκεί στέλεχος εκπαίδευσης της προσχολικής αγωγής (που απευθύνεται στις προϊστ/μενες νηπιαγωγείων) ώστε να αναφέρουν άμεσα τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί στις σχολικές μονάδες που διευθύνουν για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης, –παρά το γεγονός ότι ούτε καν η σχετική εγκύκλιος δε θέτει ασφυκτικά χρονικά περιθώρια.

   Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους συναδέλφους να μην κάμπτονται από πιέσεις και απειλές που δέχονται ή πρόκειται να δεχτούν και να τις αγνοούν. Ο χρόνος συνεδρίασης των συλλόγων διδασκόντων είναι ,με βάση τη νομοθεσία, στην αρμοδιότητα του διευθυντή του σχολείου και του συλλόγου των διδασκόντων και δεν προκαλείται με εντολές, προφορικές ή γραπτές, που δε στηρίζονται σε ρητή διάταξη νόμου.

  Σε κάθε περίπτωση οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται να μη συγκροτήσουν τις ομάδες εργασίας ώστε να μην ξεκινήσουν οι διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αξιολόγηση – χειραγώγηση.

  Υπενθυμίζουμε στα  στελέχη της εκπαίδευσης ότι  είναι πάνω  απ’ όλα  εκπαιδευτικοί και  ότι η θέση  που  προσωρινά  κατέχουν δεν θα  πρέπει να  τους αποξενώνει από τη  μεγάλη  μάζα των απλών συναδέλφων  με τους οποίους θα  συναντηθούν  και  πάλι στους αγώνες του  σήμερα  και  του αύριο, που πρέπει  να  δώσουμε  όλοι  μαζί, οι  εκπαιδευτικοί,  ενωμένοι.

  Τέλος κι επειδή είναι εύλογο να υπάρχει ανησυχία και πολλά ερωτηματικά σχετικά με τη νομική βάση των ενεργειών μας, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σας αποστέλλει γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου κας Τσίπρα σχετικά με το αν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ομάδες εργασίας της αυτοαξιολόγησης. Η γνωμοδότηση αυτή ενισχύει και με νομικά επιχειρήματα την απόφαση του Κλάδου να μην αποδεχτεί τις μεθοδεύσεις της επιβολής της αξιολόγησης – χειραγώγησης.

000000000002

/* *//* *//* *//* */

2ο ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΥΣΠΕ Δ΄ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΜΟΥΚΑ

 

Γεωργία Μούκα

Αιρετή Δ΄ Αθήνας

Τηλέφωνο: 6932177611, 2109422847

Mail: argiromouka2@gmail.com

/* *//* *//* *//* */

1ο  ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΥΣΠΕ Δ΄ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΜΟΥΚΑ

 

Γεωργία Μούκα

Αιρετή Δ΄ Αθήνας

 

Τηλέφωνο: 6932177611, 2109422847

Mail: argiromouka2@gmail.com

/* *//* *//* *//* */

EOPPY

ΟΧΙ στο ΚΛΕΙΣΙΜΟ των μονάδων του ΕΟΠΥΥ

Συνάδελφοι, ισσες

 Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, εφαρμόζοντας το νέο νόμο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που ψηφίστηκε στις 11/2, έστειλε έγγραφη εντολή προς όλες τις μονάδες του ΕΟΠΥΥ να αρχίσουν τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των δομών στις Υγειονομικές Περιφέρειες. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας !

Το ξεγύμνωμα των μονάδων του ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε με τη διαθεσιμότητα και κινητικότητα 8.000 γιατρών. Στον ΕΟΠΥΥ θα παραμείνουν 1.400 διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι κατανέμονται σε 57 περιφερειακές διευθύνσεις – εκ των οποίων οι εφτά βρίσκονται στην Αττική. Η διαδικασία, δε, της διαθεσιμότητας – κινητικότητας, σύμφωνα με το νόμο θα διαρκέσει ένα μήνα.

Η διαδικασία αυτή θέτει σε κίνδυνο την περιουσία ανεκτίμητης αξίας που χτίστηκε, μεταπολεμικά, πρωτίστως απ’ τον ιδρώτα των ασφαλισμένων.

Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ που απειλείται από την δίψα για κέρδος, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στο χώρο της υγείας. Το σχέδιο κλιμακώνεται καιρό τώρα με :

        Τη δραστική  υποχρηματοδότηση  των  Κρατικών  Νοσοκομείων,  των Κέντρων  Υγείας,  του  ΕΟΠΥΥ  και  των  ασφαλιστικών  ταμείων.  ( Για το 2014 προβλέπεται μείωση της κρατικής χρηματοδότησης  των δημοσίων νοσοκομείων  κατά  32%,  του  ΕΟΠΥΥ  κατά  30% και  της  φαρμακευτικής  δαπάνης  κατά  15%)

      Τη μετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε αγοραστή υπηρεσιών υγείας, δηλαδή την μετατροπή του από κοινωνική υπηρεσία σε «μαγαζί».

       Τις συγχωνεύσεις και την κατάργηση νοσοκομείων, κλινικών και κλινών.

      Την παράλληλη αύξηση  της  συμμετοχής  των ασφαλισμένων  στις  δαπάνες  για  φαρμακευτική  περίθαλψη  (μέσα στην  τελευταία τριετία αυξήθηκε από  το  9%   στο  27%) .

      Τη διαγραφή σκευασμάτων και εργαστηριακών εξετάσεων από το «βασικό πακέτο παροχών».

       Την υπολειτουργία των δημόσιων Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας που στερούνται  τα αναγκαία  μέσα,  σε υποδομές,  προσωπικό,  εξοπλισμό,  υγειονομικό  υλικό  κ.ά.

Ο νόμος για την Π.Φ.Υ., που ψηφίστηκε στην Βουλή, έρχεται να διαλύσει ότι είχε απομείνει από το δημόσιο σύστημα υγείας. Το πάρτι για τις μεγάλες εταιρείες και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα έχει ξεκινήσει. Το έγκλημα ενάντια στην υγεία του λαού και της κοινωνίας ολοκληρώνεται.

Ακόμα και αν «ξανανοίξουν» κάποιες μονάδες, αυτό θα συμβεί χωρίς να υπάρχουν ειδικευμένοι γιατροί.

Καλούμε τους/τις συναδέλφους να ορθώσουμε τείχος αντίστασης και αλληλεγγύης, στα σχέδια της κυβέρνησης για τη διάλυση της Δημόσιας Υγείας, γιατί αφορά τη ζωή μας.

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΟ

Ζητάμε :

   Να  αποσυρθεί  ο νόμος  για  τη  Πρωτοβάθμια  Φροντίδα  Υγείας  (ΠΦΥ).

  Να μην κλείσει καμία μονάδα ΕΟΠΥΥ, να παρθούν πίσω οι διαθεσιμότητες.

     Ούτε ένα ευρώ από τους ασφαλισμένους ή τους άνεργους για εξετάσεις, φάρμακα και θεραπείες,  να  καταργηθούν  όλα  τα  γκισέ  πληρωμών σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία. Πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση όλων των δημόσιων μονάδων Υγείας – Πρόνοιας και των ασφαλιστικών  ταμείων  από  τον  κρατικό  προϋπολογισμό. 

   Να πάψουν  τα  νοσοκομεία  να  είναι  επιχειρήσεις. Ενιαίο,  αποκλειστικά δημόσιο και απολύτως δωρεάν σύστημα ΠΦΥ για όλο το λαό.

  Μαζικές  προσλήψεις  μόνιμου  και  αποκλειστικής  απασχόλησης  επιστημονικού  και υγειονομικού προσωπικού. Μονιμοποίηση  όλων των συμβασιούχων.

/* *//* *//* *//* */

Tι έγινε κάποτε στις 17-11-73 

σ’ ένα γυμνάσιο του Π. Φαλήρου.

Τι έγινε σήμερα στο 2ο Λύκειο Κερατσινίου………

 

Ήταν τότε Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 1973.

tassos1Πήγαινα Β΄ Γυμνασίου στο Π. Φάληρο. Στο πρώτο διάλειμμα οι μαθητές-τριες  της Ε΄ και ΣΤ΄ γυμνασίου φεύγουν από το σχολείο κι ανεβαίνουν στο Πολυτεχνείο. Τα ξημερώματα του Σαββάτου το τανκ εισβάλλει…. Τα παιδιά είναι μέσα. Φεύγουν, κρύβονται και την άλλη μέρα (τότε λειτουργούσαν και το Σάββατο τα σχολεία) δεν έρχονται σχολείο.

Μεσημέρι του Σαββάτου η ασφάλεια έρχεται στο σχολείο και ζητάει το απουσιολόγιο. Ένας καθηγητής μας θεολόγος προθυμοποιείταινα τους το παραδώσει. Όμως ο γυμνασιάρχης μας κ.Τόγιας και η καθηγήτρια  βιολογίας κ.Φράγκου αρνούνται να δώσουν τους απόντες μαθητές!

ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΧΟΥΝΤΑ!

ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΘΗΡΙΑ!

Κι έμειναν για πάντα αυτοί οι καθηγητές μέσα στις καρδιές μας και μας οδηγούν στο δρόμο της εντιμότητας και της γενναιότητας!

Τέτοιοι άνθρωποι θα είναι πάντα τα πρότυπά μας.

Αντίθετα οι καταδότες θα είναι πάντα τα σκουπίδια της ζωής.

 

                                                                  Στέλιος Φωκιανός

                                                   Δάσκαλος στο 5ο Δημ. Σχολείο Κερατσινίου 

 

/* *//* *//* *//* */

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2014

/* *//* *//* *//* */

Αριθ.πρωτ : 096

14/2/2014

 

 

Προς :  1. Συναδέλφους περιοχής μας

2. Δ΄Δ/νση Π. Ε. Αθηνών

 Θέμα : «Στάση εργασίας»

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αποφάσισε να πραγματοποιηθεί 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας τη Δευτέρα 17/2/2014, κατά τις 3 πρώτες ώρες του εργασιακού ωραρίου, 8:00 π.μ. – 11:00 π.μ., προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στη συγκέντρωση έξω από το ΙΚΑ Καλλιθέας, στις 7:30 το πρωί. Την ημέρα εκείνη θα επιχειρηθεί το σφράγισμα του ΙΚΑ Καλλιθέας, μετά τις αποφάσεις της κυβέρνησης, με τις οποίες διαλύεται όλο το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στη διάλυση της Δημόσιας Υγείας και περίθαλψης. Διεκδικούμε υγεία και περίθαλψη, Δωρεάν για όλους.

 

 

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΟ.


Για το Δ.Σ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

 

ΛΙΠΚΟΒΙΤΣ ΜΑΡΙΑ

 

 

/* *//* *//* *//* */

ΙΚΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

στις 7:00 – 7:30 το πρωί

συγκέντρωση έξω από τα ιατρεία του ΙΚΑ Καλλιθέας

(Δαβάκη 11 και Σωκράτους)

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση προχωράει στο ξήλωμα της Πρωτοβάθμιας Υγείας. Σε αυτά τα πλαίσια έχει δώσει εντολή για να μπει λουκέτο σε όλα τα ΙΚΑ. Τη Δευτέρα, κατά πάσα πιθανότητα, θα πάνε να σφραγίσουν το ΙΚΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

Το πάρτι για τις μεγάλες εταιρείες και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα έχει ξεκινήσει. Το έγκλημα ενάντια στην υγεία του λαού και της κοινωνίας ολοκληρώνεται.

Ακόμα και αν «ξανανοίξουν» κάποιες μονάδες, αυτό θα συμβεί χωρίς να υπάρχουν ειδικευμένοι γιατροί.

 Tη Δευτέρα το πρωί, στις 7:00 – 7:30 π.μ. γίνεται συγκέντρωση έξω από το ΙΚΑ Καλλιθέας, για να αποτραπεί η απόφαση της κυβέρνησης, για το σφράγισμα όλων των μονάδων του ΙΚΑ και ουσιαστικά την πλήρη διάλυση όλης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Το Δ.Σ. προκηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας, 8:00π.μ. – 11:00 π.μ., προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι που θα συμμετάσχουν στην συγκέντρωση.

Καλούμε τους/τις συναδέλφους να ορθώσουμε τείχος αντίστασης και αλληλεγγύης, στα σχέδια της κυβέρνησης για τη διάλυση της Δημόσιας Υγείας, γιατί αφορά τη ζωή μας.

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΟ

 

Για το Δ.Σ.


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

 

ΛΙΠΚΟΒΙΤΣ ΜΑΡΙΑ

/* *//* *//* *//* */

0000000111

 

Αθήνα 12/2/2014

Προς

1.  Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

2. Μ.Μ.Ε.

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Σ.Σ.

 

  Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, στα γραφεία της Δ.Ο.Ε., συνάντηση του Δ.Σ. με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, στα πλαίσια των δράσεων του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την ανάδειξη των θεμάτων της εκπαίδευσης και της συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους συνδικαλιστικούς κι επιστημονικούς φορείς.

  Από τη μεριά μας αναλύσαμε τις θέσεις της Δ.Ο.Ε. για το επίκαιρο θέμα της αξιολόγησης και την απόλυτη αντίθεσή μας στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να επιβάλει ένα σύστημα ελέγχου που θα οδηγεί στην υποβάθμιση της εκπαίδευσης και θα αποτελεί μηχανισμό διαθεσιμότητας και απολύσεων. Τονίσαμε το ότι οι σχολικοί σύμβουλοι αποτελούν για τη Δ.Ο.Ε. αναπόσπαστο κομμάτι του κλάδου,  υπηρετώντας ένα δασκαλογέννητο θεσμό που αντικατέστησε τον επιθεωρητισμό και τη σημασία που έχει να διαφυλαχθεί ο ρόλος της ενίσχυσης από αυτούς, των εκπαιδευτικών και του έργου τους, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη συγκυρία. Συγκυρία που απαιτεί τη χάραξη κοινής πορείας, με δεδομένες τις θέσεις της ΠΕΣΣ ενάντια στην επιχειρούμενη αξιολόγηση, αλλά και κοινής στάσης και δράσης ώστε να μην υλοποιηθεί η αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση των ποσοστώσεων και της κατηγοριοποίησης.

  Το προεδρείο της ΠΕΣΣ αφού έθεσε το ζήτημα της διαφοροποίησης του θεσμικού ρόλου του από αυτόν της Δ.Ο.Ε. ξεκαθάρισε το ότι έχει πάρει θέση ενάντια στην αξιολόγηση που συνδέεται με ποσοστώσεις στη βαθμολογική – μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και από την οποία απουσιάζει παντελώς η σύνδεσή της με την επιμόρφωση.

  Για το θέμα των πιέσεων που ασκούνται από σχολικούς συμβούλους για την άμεση υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης, τόνισε ότι αυτό που μεταφέρει η ΠΕΣΣ στα μέλη της είναι η υποχρέωση ενημέρωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών και σε καμία περίπτωση η άσκηση οποιασδήποτε πίεσης προς αυτούς.

  Συζητήθηκε επίσης το ζήτημα των διαγραφών σχολικών συμβούλων από κάποιους Συλλόγους Εκπαιδευτικών. Η ΠΕΣΣ κατέθεσε την αντίθεσή της με το μέτρο και την πεποίθησή της ότι δεν προσφέρει στη συνεργασία. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ξεκαθάρισε πως θέλει τους εκπαιδευτικούς όλους μαζί στην πράξη αλλά αυτό σημαίνει ότι από το θεσμικό του ρόλο ο καθένας θα υπηρετούν τον κοινό σκοπό της υπεράσπισης της δημόσιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα για το θέμα της αξιολόγησης θα πρέπει όλοι, έμπρακτα, να υπερασπίζονται τις θέσεις και τις αποφάσεις του κλάδου.

  Εκφράστηκε, επίσης, η πρόθεση η συνάντηση αυτή να αποτελέσει την απαρχή μιας ουσιαστικής συνεργασίας με ζητούμενο τη χάραξη θέσεων και πορείας που θα έχει να προσφέρει στη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και του Έλληνα εκπαιδευτικού.

 

Από τη Δ.Ο.Ε.

000000000002

/* *//* *//* *//* */

Ημερολόγιο
Φεβρουάριος 2014
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιαν   Μαρ »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Πρόσφατα σχόλια