Archive for Φεβρουάριος 2014

«Εσείς παιδάκια ελάτε …”

http://symathra.wordpress.com/2014/02/23/ihr-kinderlein-kommet/ 

Είναι ο αθώος τίτλος ενός σαρκαστικού βίντεο κλιπ που έβγαλε το συνδικάτο μετάλλου Γερμανίας (IG Metall) για να καταγγείλει τον επιλεκτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και τις αδικίες που επιφέρει.

O τίτλος αναφέρετε σε ένα παραδοσιακό γερμανικό χριστουγεννιάτικο παιδικό τραγούδι.  Μια τρυφερή παιδική φωνούλα τραγουδάει σε γνωστό ρυθμό και περιγράφει πώς πετιούνται ένα-ένα τα παιδάκια εκτός συστήματος.

Το κλιπ εντάσσεται στην καμπάνια “Επανάσταση Εκπαίδευση” (Revolution Bildung) που ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο το συνδικάτο IG Metall. Με δράσεις σε όλη τη Γερμανία προσπαθεί να αναδείξει τις κατάφορες αδικίες του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο να συσπειρώσει μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και νέους εργαζόμενους – “Για καλή εκπαίδευση. Για όλους.” (FürguteBildung. Füralle.)

Αυτό το τόσο “σύγχρονο” μοντέλο εκπαίδευσης, που εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες, είναι το μοντέλο που προωθείται από τον ΟΟΣΑ … “για την ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης”, στη χώρα μας.

/* *//* *//* *//* */

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Για το θέμα της Αξιολόγησης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και του εκπαιδευτικού συστήματος υπάρχουν δημοσιευμένα βιβλία και άρθρα στην ελληνική βιβλιογραφία , τα όποια εκφράζουν διαφορετικές οπτικές και θεωρητικές κατευθύνσεις στην ανάλυση του θέματος.

Στον παρακάτω βιβλιογραφικό πίνακα κάνουμε προσπάθεια παρουσίασης βιβλίων και άρθρων ενδεικτικών των διαφορετικών προσεγγίσεων του θέματος για τη σχέση της αξιολόγησης με την κοινωνική – ταξική λειτουργία της εκπαίδευσης.

·  Λ. Αγγέλης : Το Ενιαίο Σχολείο Στην Αγγλία Μύθος και Πραγματικότητα , εκδ ΤΥΠΩΘΗΤΩ- ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ, Αθήνα ,1999 .

·  Λ. Αγγέλης: Απόψεις ελλήνων εκπαιδευτικών για το επαγγέλμά τους , περ. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ,τευχ. 9, / 1994

·  Th Adorno  Θεωρία της ημιμόρφωσης , εκδ. , ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Αθήνα ,1989.

·  Λ. Αθανασίου : Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού στο σχολείο: Προβλήματα , προϋποθέσεις , προοπτικές .(Ανάτυπο από την Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.), Ιωάννινα 1990

·  Λ . Αλτουσέρ : Ιδεολογία και ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους, στο ΘΕΣΕΙΣ (1964 –1975) , εκδ. ,Θεμέλιο , Αθήνα ,1983.

·  Θ. Ανθογαλίδου – Βασιλάκη : Η Οργάνωση της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και μετά τη μεταρρύθμιση του1976 , Ιωάννινα 1980

·  Θ. Ανθογαλίδου :Κοινωνική Κριτική και Ιδεολογία στην Εκπαίδευση , εκδ. , ΟΔΥΣΣΕΑΣ , Αθήνα 1990.

·  Μ.Apple : Εκπαίδευση και Εξουσία , εκδ , Παρατηρητής , Θεσσαλονίκη , 1993.

·  Μ.Αpple :Ιδεολογία και Αναλυτικά Προγράμματα ,εκδ, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη , 1986.

·  M. Apple –  S. Jungck  Δεν χρειάζεται να είσαι εκπαιδευτικός για να διδάξεις αυτή την ενότητα Διδασκαλία , τεχνολογία και έλεγχος  στην τάξη , στο A.Hargreaves – M. G. Fullan : Η Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών, εκδ. , ΠΑΤΑΚΗ , Αθήνα , 1995.

·  M.Apple :Αν η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι η απάντηση , ποια είναι η ερώτηση ; περ. , Εκπαιδευτική Κοινότητα , τευχ. , 58, 2001

·  Μ. Αρρle : Εκσυγχρονισμός και Συντηρητισμός στην Εκπαίδευση , εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ , Αθήνα 2002.

·  M. Apple  Ρητορικές Μεταρρυθμίσεις Πρότυπα  Απόδοσης και Ανισότητα , περ. , ΡΩΓΜΕΣ εν τάξει , τευχ ., 11 , 2001.

·  Α.  Ανδρέου : Ο Θεσμός του σχολικού συμβούλου,  περ., ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ , τευχ. , 28 ,1986.

·  Α. Ανδρέου : Κρατική νομιμοποίηση και κοινωνική συναίνεση Διδακτικοί στόχοι ( Προσανατολισμοί και Πρακτικές ) , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ τευχ., 41 ,1988.

·  Α. Ανδρέου: Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών , περ. ,Εκπαιδευτική Κοινότητα τευχ. , 20 , 1993.

·  Α.Ανδρέου –Γ Παπακωνσταντίνου :Εξουσία και οργάνωση – διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος ,εκδ , «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» , Αθήνα ,1994

·  Ι.Αργύρης : Η Αξιολόγηση του Διδακτικού έργου σε αναφορά με τα έξι γνωστικά επίπεδα κατά Βloom , περ. , Νεοελληνική Παιδεία , τευχ. 7 , 1986.

·  Ι. Αρχιμανδρίτης: Λεξικογραφική κωδικοποίησις εκπαιδευτικής νομοθεσίας – νομολογίας , Κέρκυρα , 1951.

·  Ι. Αρχιμανδρίτης : Τι παρατηρεί , τι ελέγχει , τι αξιολογεί ο επιθεωρητής κατά την επιθεώρησιν , Πάτραι ,1957

·  Ι. Αρχιμανδρίτης :Επιθεωρητής και Διδάσκαλοι , Τρίπολις (χ.χ)

·  O.Banks:Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης , εκδ. , Παρατηρητής , Θεσσαλονίκη , 1987.

·  P. Bourdeiu : Kείμενα Κοινωνιολογίας , εκδ. ΣΤΑΧΥ,  Αθήνα 1999 

·  Βάσκα ( Λύκειο) : Η Σχολική Αξιολόγηση και τα προβλήματά της , Ινστιτούτο  Παιδαγωγικών Ερευνών Λυκείου Βάσκα , Αθήνα  , 1979.

·  B. Bernstein: Παιδαγωγικοί  Κώδικες και Κοινωνικός Έλεγχος ,εκδ. Αλεξάνδρεια Αθήνα 1989.

·  Δ Βεργίδης :  Προϋποθέσεις για μια Αποτελεσματική Αξιολόγηση της Σχολικής  Πρακτικής , περ. , Εκπαιδευτική Κοινότητα , τευχ. ,13 , 1991.

·  Ν. Βαλσαμόπουλος : Ιστορία του δασκαλικού συνδικαλισμού , εκδ. , Εκπαιδευτική Επικοινωνία , Αθήνα 1983.

·  B.S.Bloom – D.R. Krathwohl  Ταξινομία των διδακτικών στόχων , τομ.,  Α+Β  , εκδ. , ΚΩΔΙΚΑΣ , Θεσσαλονίκη , 1991.

·  Μ. Βρατσάνος : Το Δημοτικόν σχολείον εν Ελλάδι και ο διδάσκαλος αυτού , Αθήναι 1874.

·  Β. Βασιλού – Παπαγεωργίου : Τα επάγγελμα και η κοινωνική θέση του εκπαιδευτικού, τευχ. 25-26 /1992

·  Β. Βασιλού – Παπαγεωργίου : Το Συνδικαλιστικό Κίνημα των Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Ο ρόλος της Ο. Λ. Μ. Ε και της Δ.Ο.Ε στην  εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976. εκδ. ΠΑΤΑΚΗ , Αθήνα 1996.

·  W. Bonefeld – J Holloway (επιμ.) : Μεταφορντισμός και κοινωνική μορφή. Μια Μαρξιστική συζήτηση για το μεταφορντικό  κράτος , εκδ. ΕΞΑΝΤΑΣ , Αθήνα , 1993.      

·  Φ.Κ. Βώρος : Από την ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης: ένα κεφάλαιο μεγαλείου και οδύνης. Διώξεις εκπαιδευτικών για πολιτικούς λόγους 1931-1974.( Ανάτυπο από το περιοδικό ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ , τευχ. ,14 , Αθήνα , 1989.)

·  Φ. Κ. Βώρος : Αξιολόγηση διδασκόντων , διδασκομένων και άλλων … ενόχων, περ. , ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ , ΤΕΥΧ. , 53- 54, 1999.

·  Φ. Κ. Βώρος : Αξιολόγηση της αξιολόγησης στην εκπαίδευση , Φιλολογική , τευχ. , 70 , 2000.

·  Φ. Κ. Βώρος :  Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου , περ. Νέα Παιδεία , τευχ. 32 ,1984

·  W Carr & S.Kemmis: Για μια Κριτική Εκπαιδευτική Θεωρία . Εκπαίδευση , γνώση και  έρευνα δράσης , εκδ. Κώδικας , Αθήνα 1997.

·  M. Carnoy  Εκπαίδευση ,Οικονομία και το Κράτος  περ., ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 40.

·  Μ.Carnoy: Κράτος και Πολιτική Θεωρία , εκδ. , ΟΔΥΣΣΕΑΣ , Αθήνα

·  Γ. Γαρεφαλάκης : Ιστορικές προϋποθέσεις και σύγχρονες δυνατότητες για την καθιέρωση της επιστημονικής αξιολόγησης και της κοινωνικής αξιολόγησης στην παιδεία , Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου , εκδ. ,Δ.Ο.Ε. τευχ. ,8,9,10, 1985.

·  Θ. Γέρου : Ο σχολικός σύμβουλος και η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Παιδαγωγικά Μελετήματα , εκδ. , Δίπτυχο, 1985

·  Π. Γιαννακάκη : Τα ίχνη εξουσίας στην εκπαιδευτική πράξη. Έρευνες σε επίσημα και λογοτεχνικά κείμενα , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,  τευχ. ,70 , 1993.

·  Π. Γιαννακάκη : Ο Εκπαιδευτικός Διαμεσολαβητής Οι σχέσεις του στο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΘ. ΒΑΣΔΕΚΗ , ΑΘΗΝΑ 1997 .

·  Γ. Γιαννακόπουλου :  Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου , Διδασκαλικό Βήμα  , αρ. φυλλ. 950 , 1984

·  Κ . Γιοκαρίνης : Ο  Σχολικός Σύμβουλος . Εποπτεία και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού , εκδ. , ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα.

·  Α Γκότοβος , Γ. Μαυρογιώργος , Π.Παπακωνσταντίνου : Κρατική διδακτική και εκπαιδευτική πράξη : ο ρόλος των εγκυκλίων στην οργάνωση της διδασκαλίας , Επιστημονική Σκέψη , τευχ., 12 , 1983.

·  Α.Γκότοβος , Γ. Μαυρογιώργος , Π. Παπακωνσταντίνου : Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πράξη   εκδ., ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , Αθήνα 1986.

·  Α. Γκότοβος : Η Λογική του Υπαρκτού Σχολείου  , εκδ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , Αθήνα , 1986.

·  Α. Γκότοβος : Αξιοκρατία , Διαφοροποίηση και επιλογή στην Εκπαίδευση , Επιστημονική Επετηρίδα του Π.Τ. Δ.Ε.. , Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ,1989.

·  Α. Γκράμσι : Οι Διανοούμενοι , εκδ , ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ , Αθήνα , 1972.

·  Α. Γκράμσι : Η Οργάνωση της κουλτούρας , εκδ , ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ ,

·  Αθήνα , 1973.

·  Λ. Γκρούππι : Η έννοια της ηγεμονίας στον Γκράμσι , εκδ. , ΘΕΜΕΛΙΟ ,

·  Αθήνα , 19

·  «Δ.Γληνός», Κίνηση Εκπαιδευτικών : Η Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών, εκδ , Διογένης , Αθήνα , 1986.

·  Δ. Γληνός : Ένας Άταφος Νεκρός . Μελέτες για το Εκπαιδευτικό Σύστημα , Αθήνα 1925 , εκδ. Ράλλης

·  Γ.Γρόλλιος :Μόρφωση και Νεοφιλελεύθερη Αναδιάρθρωση , περ.

·  ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , τευχ. , 38 ,1996.

·  Γ. Γρόλλιος :Περιγραφική  Αξιολόγηση και Νεοφιλελεύθερη Αναδιάρθωση , περ. ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Τευχ. , 34-35 , 1995.

·  Γ. Γρόλλιος : Ιδεολογία , Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική. Λόγος και πράξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την εκπαίδευση. Αθήνα 1999.

·  Γ. Γρόλλιος : Σχολική Αποτελεσματικότητα και Αξιολόγηση , περ. , ΡΩΓΜΕΣ εν τάξει , τευχ.,11 , 2001.

·  Δ.Ο.Ε.: Προβλήματα Σχολικών Συμβούλων . Προτάσεις για την αντιμετώπισής τους , Αθήνα 1987.

·  Δ.Ο.Ε. Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. για την Αξιολόγηση. Αθήνα , 1993.

·  Δ.Ο.Ε.- Π.Ο.Ε.Δ.: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση , 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

·  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δ.Ο.Ε.- Π.Ο.Ε.Δ. , εκδ. , ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Ε. ,1998.

·  Δ. Δημητράκος : Παιδεία και κοινωνική αναμόρφωση , εκδ. , Νεφέλη , Αθήνα , 1984.

·  Ε.Δημητρόπουλος:Εκπαιδευτική Αξιολόγηση , Α΄, εκδ , ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα 1993.

·  Ε. Δημητρόπουλος: Εκπαίδευση και αξιολόγηση στη χώρα μας , περ. , ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ,τευχ. , 68 , 1993 .

·  Ε. Δημητρόπουλος,  : Σχέση εκπαιδευτικού σχεδιασμού με την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και έρευνα : μια διερεύνηση της διάθεσης των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης  περ. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών , τευχ. 55/1984

·  Δούκας Χρ.: Ο ρόλος του σχολικού σύμβούλου , στο Ο.Λ.Μ.Ε.: αναλυτικά προγράμματα , σχολικά βιβλία , ο ρόλος του σχολικού συμβούλου , 5 , Αθήνα 1992.

·  Δούκας Χρ.: Εκπαιδευτική Πολιτική και Εξουσία. Η περίπτωση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.(1982- 1994) ,εκδ , ΓΡΗΓΟΡΗ ,  Αθήνα , 1997.

·  Δούκας Χ.: Αξιολόγηση και ποιότητα στην εκπαίδευση. Συνοπτική ερευνητική επισκόπηση , περ. , Επιθεώρηση  Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων , τευχ. , 1, τομ.  Α΄, 1999. 

·  Δημαράς Α.: Η Μεταρρύθμιση που δεν έγινε , τομ. , Α+Β , εκδ. ,Ερμής, Νεοελληνική Βιβλιοθήκη , Αθήνα , 1973.

·  Δημαράς Α.: Υπουργείο Παιδείας και Εκπαιδευτική Πολιτική. Δοκίμιο Προβληματισμού. περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ,τευχ. ,4 , 1979.

·  Α. Δημαράς : Ο σκοπός του εκπαιδευτικού συστήματος , περ., Επιθεώρηση πολιτικής επιστήμης , τευχ. , 3 , 1982.

·  Δοδουτσάκης Γ. : Ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας , περ. Λόγος και Πράξη , ΟΛΜΕ , τευχ. 55/1994

·  Δουλαβέρας  Α: Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού στις σχέσεις του με τους μαθητές και τους γονείς , περ. Λόγος και Πράξη , τευχ. 48 /1992

·  Ε.Μ.Ο. Κ.(Εκπαιδευτικός Μεταρρυθμιστικός Όμιλος Κύπρου): Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση , Ε.Μ.Ο.Κ. , Λευκωσία , 1984.

·  Ε.Μ.Ο.Κ. Εξουσία και Παιδεία , Ε.Μ.Ο.Κ. Λευκωσία , 1984.

·  Εκπαιδευτική Κοινότητα: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικοί: κάποιες απόψεις με ενδιαφέρον.(κείμενα Γ. Μαυρογιώργου , Μπ. Νούτσου , Γρ. Καλομοίρη , Γ. Λιάμπα) , τευχ. , 57. 2001.

·  Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Λευκό Βιβλίο για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. Αθήνα , 1996.

·  Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκή Έκθεση  για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης. Δεκαέξι δείκτες ποιότητας. Αθήνα 2000.

·  Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ο Οργανισμός που Μαθαίνει Ένα όραμα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού , από τους THOMAS STAHL , BARRY NYHAN & PIERA D’ ALOJA  , εκδ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Αθήνα , Σεπτέμβριος 2001( ανατύπωση)     

·  Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σχέδιο για την Αξιολόγηση της Ποιότητας της Σχολικής Εκπαίδευσης , Πρακτικός Οδηγός για την Αυτό-αξιολόγηση , Πρόγραμμα Σωκράτης , Δράση ΙΙΙ. 3.1. , 1997.

·  Μ. Ζαβλανός : Τεστ και Μετρήσεις , εκδ. Γρηγόρη , Αθήνα 1988

·  Π. Ζιαγάκης : Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου , περ. , ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ,τευχ. , 53 ,1994.

·  Ε. Ζαμπέτα : Προβλήματα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Συστήματος και Κοινωνικός Έλεγχος της Εκπαίδευσης , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 55 , 1990.

·  Ε. Ζαμπέτα : Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1974 – 1989 , εκδ. ΘΕΜΕΛΙΟ , Αθήνα ,1994.

·  Μ. Ηλιού : Ποιος φοβάται την αξιολόγηση ; περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  τευχ. , 57. , 1991.

·  Μ. Ηλιού : Βήματα εμπρός , βήματα πίσω , εκδ. , ΠΟΡΕΙΑ , Αθήνα , 1991.

·  Μ Ηλιού: Αποκέντρωση και στρατηγικές εκπαιδευτικού σχεδιασμού, περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ τευχ. ,75 , 1994.

·  Μ. Ηλιού : Μια Καταγραφή Προβλημάτων στην Ελληνική Εκπαίδευση (σχεδίασμα)  περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. ,76 , 1994.

·  Μ. Ηλιού : Εκπαιδευτικοί: εξέλιξη και διαφοροποίηση των ρόλων τους , περ , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 113 ,  2000.

·  Θεοδωράτος Χρ.Σ.: Διοίκησις και Εποπτεία Εκπαιδεύσεως , Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια , τομ. , Β’ 

·  Χ. Θεοφιλίδης : Αυτοαξιολόγηση σχολείου . Θεωρία και Πράξη , στο Δ.Ο.Ε. – Π.Ο.Ε.Δ. : Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση , Αθήνα 1998.

·  Μ. Καϊλα : Ο Εκπαιδευτικός στα όρια της παιδαγωγικής σχέσης , Αθήνα , 1999.

·  Κ.Θεριανός : Έρευνες σχολικής αποτελεσματικότητας : Μεθοδολογικά – Πολιτικά ζητήματα , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ τευχ. ,119 , 2001.

·  Κ. Θεριανός : Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητά της ; περ. ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  τευχ. 70

·  Ν. Θεοτοκάς : Η  »Αξιολόγηση » ως πιστοποίηση προσόντων , περ. ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , τευχ. 67 , 2003 

·  Μ. Καϊλα Μ. Θεοδωροπούλου :  Ο Εκπαιδευτικός , εκδ. ,ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ , Αθήνα , 1997.

·  Καραγιώργης  Α: Η αξιολόγηση των δασκάλων στην Κύπρο από το1850 μέχρι σήμερα , στο Δ.Ο.Ε – Π.Ο.Ε.Δ.: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση , Αθήνα , 1998.

·  Χ.Κάτσικας :Εκπαίδευση και Αγορά , περ. , ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τευχ. , 20-21 , 1992.

·  Χ. Κάτσικας : Ο κυρίαρχος λόγος περί κρίσης του σχολείου και η συναίνεση στα αντιεκπαιδευτικά μέτρα , περ. , ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , τευχ. , 23-24 ,1993.

·  Χ. Κάτσικας – Γ. Καββαδίας : Η Ελληνική Εκπαίδευση στον Ορίζοντα του 2.000.εκδ , Gutenberg , Αθήνα , 1996.

·  Χ. Κάτσικας – Γ.Καββαδίας : Κρίση του Σχολείου και Εκπαιδευτική Πολιτική ,εκδ ,Gutenberg , Αθήνα ,1998.

·  Χ. Κάτσικας :Από το σχολείο των «ίσων ευκαιριών» στο «αποδοτικό» σχολείο , περ. , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ , φ.53 , 1998.

·  Χ. Κάτσικας : Εκπαιδευτικοί , η ψυχή της εκπαίδευσης σε κρίση, περ. , ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , τευχ. , 31- 32 , 1994.

·  Γ. Καββαδία – Θ.Τσιριγώτη Χ.Κάτσικα: Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών. Το νομοθετικό πλαίσιο:Η φιλοσοφία του και οι στόχοι του. περ. ,  ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , τευχ. , 51, 1998.

·  Γ. Καββαδία : Το Π.Δ. για την αξιολόγηση ή λόγος για τον ασφυκτικό έλεγχο των εκπαιδευτικών , περ. , ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ  ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ΤΕΥΧ. , 25 – 26, 1993.

·  Γ. Καββαδία : Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών ή το άλλοθι για την υπηρεσιακή και ιδεολογική τους συμμόρφωση ; περ. , ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , τευχ. ,19, 1992.

·  Γ. Καββαδίας κ.α  :Νεοφιλελευθερισμός και Αξιολόγηση , περ. , ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , τευχ. 57. , 2001.

·  Γ. Καββαδίας : Ασφυκτικός έλεγχος σχολείων και εκπαιδευτικών , περ. ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , τευχ. 60 – 61 , Γενάρης – Μάρτης

·  Γ. Καββαδία: Νεοφιλελεύθερες όψεις της Αξιολόγησης Από τους πράσινους και γαλάζιους μύθους στην πραγματικότητα του υπαρκτού σχολείου , περ. ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , τευχ.70 , 2004. 

·  Α. Καζαμίας – Μ. Κασσωτάκης : Εκπαιδευτικό Μανιφέστο , στο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ , εκδ. , Σείριος , Αθήνα , 1995.

·  Α. Καζαμίας – Μ.Κασσωτάκης (επιμ) : Ελληνική Εκπαίδευση. Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισμού , εκδ , ΣΕΙΡΙΟΣ ,Αθήνα , 1995.

·  Α. Καζαμίας : Η Παγκόσμια κρίση στην εκπαίδευση , στο Π. Ε.Ε. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , εκδ. , ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα , 1992.

·  Α. Καζαμίας:Η Κατάρα του Σίσυφου. Η βασανιστική πορεία της ελληνικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης , στο Α. Καζαμίας – Μ Κασσωτάκης : Ελληνική Εκπαίδευση , Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισμού , εκδ. , ΣΕΙΡΙΟΣ , Αθήνα , 1995.

·  Καλούδης Σ: Ο κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτικού , περ. . Τα Εκπαιδευτικά , τευχ. 29 – 30 /1993

·  Ι. Κανάκης : Η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του νεοελληνικού δημοτικού σχολείου , εκδ. , ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα

·  Κάντας Α :Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης , περ. Γλώσσα , τευχ. 29/1992 

·  Ν.Καραχρίστος : Νέοι Επιθεωρηταί της πρώτης Παιδείας μας , Αθήναι 1959

·  Απ. Καστραντάς : Ο Σχολικός Σύμβουλος .«Τέχνη τεχνών άνθρωπον άγειν… », εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα

·  Καρβούνη Ρένα : Εισαγωγική Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών ή ενίσχυση της κοινωνικής λειτουργίας της εκπαίδευσης , περ. ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  τευχ. 22 /1993 

·  Κασσέτας Α: Κρίνοντες και Κρινόμενοι , στο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ κλπ. , ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ , Αθήνα 1992

·  Μ Κασσωτάκης: Η αξιολόγηση της Επιδόσεως των Μαθητών , εκδ. , ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα , 1981.

·  Μ.Κασσωτάκης : Το αίτημα της αντικειμενικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου  και τα προβλήματά του , στο Ο.Ι.Ε.ΛΕ. , Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ , ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ , Αθήνα , 1991

·  Μ. Κασσωτάκης : Ο Ρόλος του σχολικού συμβούλου , στο Ο.Λ.Μ.Ε. Αναλυτικά Προγράμματα ,σχολικά βιβλία , ο ρόλος του σχολικού συμβούλου ,5, Αθήνα , 1992Ε. Καρατζιά- Σταυλιώτη : Αποτελεσματικά Σχολεία , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 86 , 1996.

·  Καργάκος Σ: Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών , περ. , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

·  ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ , 23/9/93 .

·  Γ. Κιούσης : Αρχές και βάσεις της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών , περ. , ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ , τευχ .,43 , 1990 .

·  ΚΕΚΜΟΚΟΠ.: Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική ,εκδ ., Gutenberg , Aθήνα , 1996.

·  Γ. Κοντογιαννοπούλου – Πολυδωρίδη : Κοινωνιολογική Ανάλυση της Αξιολόγησης και της Επίδοσης , εκδ. ,Gutenberg , Αθήνα ,1996.

·  Γ. Κοντογιαννοπούλου – Πολυδωρίδη: Εκπαιδευτική Πολιτική και πρακτική. Κοινωνιολογική Ανάλυση εκδ. , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ , Αθήνα , 1995.

·  Κοντογιαννόπουλος Β : Παιδεία , εκσυγχρονισμός υπό αναστολή , εκδ. , Gutenberg , Αθήνα , 1991

·  Μπ. Κοριά  Ο Εργάτης και το Χρονόμετρο , εκδ. , ΚΟΜΜΟΥΝΑ – ΘΕΩΡΙΑ , Αθήνα 1985.

·  Ν. Κοτζιάς : Κράτος και Πολιτική Η Διαλεκτική του Κράτους  ,  τομ. Α’ , εκδ. , ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ – Α. ΛΙΒΑΝΗΣ , Αθήνα 1995.

·  Γερ. Κουζέλης : Αξιολόγηση και ποιότητα στην εκπαίδευση περ. , Εκπαιδευτική Κοινότητα τευχ. , 50 . , 1999.

·  Μ. Κυνηγού : Πως βλέπουμε το έργο του σχολικού συμβούλου στην εκπαιδευτική μας πραγματικότητα , περ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,τευχ. 12 , 1983.

·  Α. Γ. Κυρίδης : Πειθαρχία και Σχολείο. Θεωρία και Έρευνα. εκδ. , Gutenbetg , Aθήνα , 1999.

·  Χ. Κωνσταντίνου : Το σχολείο ως γραφειοκρατικός οργανισμός και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σ ’αυτόν, Αθήνα ,1994.

·  Λαβίδας Χ. Ν. Επιθεωρητής , Επιθεώρηση Σχολείων , στο Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια , τομ. Β΄.

·  Κ. Λάμνιας : Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση Διακριτές προσεγγίσεις  , εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ , Αθήνα 2002.

·  Κ. Λάμνιας :Εκπαιδευτική Αξιολόγηση . Από τη μεροληψίες της                                    » αντικειμενικότητας » στη ρευστότητα των αυθύπαρκτων λογικών , στο   Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και σχολείου , εκδ. , ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ , Πάτρα 2000

·  Β. Ι. Λένιν : Για την Αγωγή και την Παιδεία , τομ. Α΄+ Β΄ εκδ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ , Αθήνα 

·  Χ. Λέφας :Ιστορία της Εκπαιδεύσεως , εκδ. , Ο.Ε.Δ.Β. Αθήναι 1942.

·  Χ. Λέφας : Νομοθεσία Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως , Αθήνα 1933.

·  F. Lombardi:Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Αντόνιο Γκράμσι , εκδ. , Παρατηρητής , Θεσσαλονίκη , 1986.

·  Μ. Μανακόρντα : Για μια Σύγχρονη Παιδαγωγική , εκδ. ,Οδυσσέας , Αθήνα , 1983.

·  Τ. Λιάμπα : Δείκτες ποιότητας στο Σχολείο και Κοινωνική Αναπαραγωγή περ. , ΡΩΓΜΕΣ εν τάξει , τευχ. ,12 , 2002.

·  MacBeath J : Η Αυτοαξιολόγηση στο Σχολείο Ουτοπία και Πράξη , εκδ. , Ελληνικά Γράμματα , Αθήνα , 2001.

·  McDonald , Η Αξιολόγηση και ο Έλεγχος της Εκπαίδευσης , περ. , ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ , τευχ. , 11 , 1989.

·  J Manouel- de Queiroz : Το σχολείο  και οι Κοινωνιολογίες του , εκδ.,  Gutenberg , Aθήνα. 2000.

·  Δ. Ματθαίου : Κράτος , Ιδεολογία και πολιτικός ρόλος του Εκπαιδευτικού, περ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Τ. 40 /1993

·  Δ. Ματθαίου : Νέες ορίζουσες και ορισμοί του εκπαιδευτικού έργου στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας. Η προβληματική της εκπαιδευτικής πολιτικής σε αναψηλάφηση , στο Εργαστήριο Συγκριτικής Εκπαίδευσης , Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας Η Εκπαίδευση Απέναντι στις Προκλήσεις του 21ου αιώνα Νέες ορίζουσες και προοπτικές , εκδ. ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ  Α. Α. ΛΙΒΑΝΗ , Αθήνα 2002.       

·  Γ. Μαυρογιώργος: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και όροι εργασίας των εκπαιδευτικών Τάσεις και αντιφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 73 ,1993.

·  Γ. Μαυρογιώργος: Σχολικοί Σύμβουλοι : Η πολιτική του Υ.Π.Ε.Π.Θ , Η (αντί)σταση των εκπαιδευτικών και ο εγκιβωτισμόςενός θεσμού , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 32 , 1987.

·  Γ . Μαυρογιώργος : Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και το ψευδεπίγραφο Προεδρικό Διάταγμα , περ. ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, τευχ. , 66, 1992.

·  Γ . Μαυρογιώργος : Εκπαιδευτικοί και Αξιολόγηση , εκδ ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , Αθήνα ,1993.

·  Γ. Μαυρογιώργος : Εκπαιδευτικοί και Διδασκαλία ,εκδ ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  , Αθήνα ,1992.

·  Γ.Μαυρογιώργος: Αξιολόγηση στην εκπαίδευση και αστυνόμευση της κρίσης , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ τευχ. , 99 ,1998.

·  Μαυροσκούφης  Δ. Το μεταπολεμικό κράτος πρόνοιας και οι εκπαιδευτικοί , περ., ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 40 , 1985.

·  Μενδώνης  Π: Η αξιολόγηση  και η άρνησή της , περ. , Ρωγμές εν τάξει , Τευχ. , 8-9 , 2000.

·  R. Milimband : Το Κράτος στην Καπιταλιστική Κοινωνία , εκδ. ΠΟΛΥΤΥΠΟ , Αθήνα , 1984.   

·  Κ. Μιχαλάς : Εκπαίδευση και Χρόνος , περ. , ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ., τευχ., 14 , 1989.

·  Γ. Μιχαλακόπουλος : Ο γραφειοκρατικός χαρακτήρας του ελληνικού σχολικού συστήματος και η παιδαγωγική – εκπαιδευτική διαδικασία περ. , ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ , τευχ. , 7/ 87.

·  Γ. Μιχαλακόπουλος: Κοινωνιολογία  και εκπαίδευση , εκδ . , ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ , Θεσσαλονίκη , 1990.

·  Αν. Μιχόπουλος : Νομικό πλαίσιο και θεσμοί της εκπαίδευσης , εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα

·  Αν. Μιχόπουλος : Η εκπαίδευση στο πλαίσιο της οργανωτικής θεωρίας , εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα

·  Αν. Μιχόπουλος : Εκπαιδευτική Διοίκηση Ι. Διαδικασίες δομικής μορφολογίας. εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα

·  Αν. Μιχόπουλος : Εκπαιδευτική Διοίκηση ΙΙ. Διαδικασίες δομικής μορφολογίας , εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα. 

·  Γ. Μηλιός : Εκπαίδευση και Εξουσία .Κριτική της καπιταλιστικής εκπαίδευσης , εκδ , ΚΡΙΤΙΚΗ , Αθήνα 1992.

·  Γ.Μηλιός – Τ.Κυπριανίδης : Ο εκπαιδευτικός και η εξουσία , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 27 , 1986.

·  Γ. Μηλιός :Αξιολόγηση , Επιλογή , Εξετάσεις .Οι τεχνικές της εξουσίας. περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ., 55,  1990 .

·  Γ. Μηλιός : Η  Εκπαίδευση ως λειτουργία του κράτους , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,τευχ. ,40 ,1988.

·  Γ. Μηλιός : Τα όρια του τεχνοκρατισμού στην εκπαίδευση. Ο τεχνοκρατισμός αντιμέτωπος με το φιλελευθερισμό , περ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. 20. 1985. 

·  Γ. Μηλιός : Η Αξιολόγηση στη Εκπαίδευση και οι κοινωνικοί συσχετισμοί, περ. ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ,τευχ. 19/ 1992.

·  Δ. Μπελαντής : Οι κοινωνίες της επιτήρησης. Έλεγχος και πρόληψη στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία , περ. , ΟΥΤΟΠΙΑ , τευχ. , 26 ,1997.

·  Ε .Μπιτσάκης : Θεωρία και Πράξη Προβλήματα φιλοσοφίας του Ανθρώπου , εκδ. Gutenberg , Αθήνα 1980.

·  Σ. Μπουζάκης : Η αξιολόγηση στο σύγχρονο κόσμο Μια ιστορικό – συγκριτική προσέγγιση , στο Δ.Ο.Ε.- Π.Ο.Ε.Δ.: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση , Αθήνα , 1998.

·  Δ. Μπουραντάς: Διοίκηση του Ανθρώπινου Παράγοντα , Αθήνα 1984.

·  Π. Μπουρντιέ : Κείμενα Κοινωνιολογίας , εκδ. , ΣΤΑΧΥ , Αθήνα ,1999.

·  Σ. Μποφυλάτος : Μπροστά στην αξιολόγηση . περ. , Εκπαιδευτική Κοινότητα τευχ. , 47 , 1998.

·  Μπυσί Γκλυκσμάν Κ : Ο  Γκράμσι και το Κράτος , εκδ. , Θεμέλιο , Αθήνα , 1984.

·  Μουχάγιερ Χ. Σ: Συγκρούσεις ρόλων στο έργο του εκπαιδευτικού , εκδ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ , Θεσσαλονίκη 1985

·  Θ. Μυλωνάς : Κοινωνική Αναπαραγωγή στο Σχολείο Θεωρία και Εμπειρία  Εκδ . , Αρμός , Αθήνα 1991.

·  Θ. Μυλωνάς : Αλλαγές στο ρόλο του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 68 ,1993.

·  Θ. Μυλωνάς : Ο Έλληνας εκπαιδευτικός και οι κοινωνικές του εξαρτήσεις . Το Παράδειγμα της επιβολής εισιτηρίων εξετάσεων στο ελληνικό σχολείο από τους Ελληνοδιδάσκαλους κατά την περίοδο 1834- 1867 , περ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ , τευχ. 10, 1989.              

·  A. Nαξάκης: Αξιολόγηση και Εκπαίδευση , περ. , ΡΩΓΜΕΣ εν τάξει ,11, 2001. G.Neave ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ,εκδ., έκφραση , Αθήνα , 1998.

·  Χ .Νούτσος : Διδακτικοί στόχοι και Αναλυτικό Πρόγραμμα , εκδ , ΔΩΔΩΝΗ , Ιωάννινα ,1982.

·  X.Νούτσος : Ιδεολογία και Εκπαιδευτική Πολιτική , εκδ , ΘΕΜΕΛΙΟ , Αθήνα , 1986. 

·  Χ. Νούτσος : Οι Εκπαιδευτικοί ως διανοούμενοι , περ. , Ο ΠΟΛΙΤΗΣ τευχ. , 79 , 1987.

·  Χ.Νούτσος : Συγκυρία και Εκπαίδευση , εκδ , Ο ΠΟΛΊΤΗΣ , Αθήνα , 1990.

·  Χ. Νούτσος: Οι εκπαιδευτικοί και η ιδεολογία του επαγγελματισμού , στο Ο.Λ.Μ.Ε. Ο εκπαιδευτικός μπροστά στην Ευρώπη που αλλάζει ,  Αθήνα 1993.

·  Χ. Νούτσος :Ιδεολογία και Πολιτική στην Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών. περ. Εκπαιδευτική Κοινότητα , τευχ. , 49 ,1999.

·  Χ. Νούτσος : Ο Θεσμός του Επιθεωρητή στην Εκπαίδευση , περ. , ΡΩΓΜΕΣ εν τάξει τευχ. ,11 , 2.001.

·  Χ. Νούτσος: Εκπαιδευτικοί και φαντάσματα  αξιολόγησης , περ. , Εκπαιδευτική Κοινότητα , τευχ. ,

·  Π. Ντούσκος: Εκπαιδευτικό Σύστημα και σύστημα αναπαραγωγής της ειδικευμένης εργατικής δύναμης Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1997 στην Ελλάδα , εκδ. , Gutenberg , Αθήνα 1998.

·  Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. :Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου –Βασική  Κατάρτιση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών , Εκδοτικός  Όμιλος Συγγραφέων Καθηγητών, Αθήνα , 1992 .

·  Ο.Λ.Μ.Ε. :Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου , Πληροφοριακό Δελτίο Ο.Λ.Μ.Ε. τευχ. , 645 ,1995.

·  Ο.Λ.Μ.Ε.: Το Περιεχόμενο της Εκπαίδευσης στις Νέες Οικονομικές και Κοινωνικές Συνθήκες , τομ. , Α΄+ Β΄,1994.

·  Ο.ΛΜ.Ε. : Εκπαιδευτικό Έργο: Προβληματισμός ,Σχεδιασμός , Υλοποίηση , Αξιολόγηση , Αθήνα 1992.

·  Ο.Λ.Μ.Ε : Ο Κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη εποχή ,

·  Ο.Λ.Μ.Ε. , συζητήσεις για την εκπαίδευση , 1988.

·  Ο.Λ.Μ.Ε.: Αναλυτικά Προγράμματα , σχολικά βιβλία .Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου , Ο.Λ.Μ.Ε.  , 6 , 1991.

·  Ο.Λ.Μ.Ε. Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ελληνική Εκπαίδευση , Ο.Λ.Μ.Ε.,7, 1993.

·  Ο.Ο.Σ.Α. : Επισκόπηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος , Υ.Π.Ε.Π.Θ. , Αθήνα , 1996.

·  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο , Τμήμα Αξιολόγησης : Πλαίσιο Πρότασης για τη συγκρότηση ενός συστήματος αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου,  Αθήνα 1996. ( αδημοσίευτη μελέτη )

·  Σ. Παλαιοκρασάς  κ.α : Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκές τάσεις και πρόταση για ένα πλαίσιο ελληνικής πολιτικής , ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ,εκδ. , ΙΩΝ , Αθήνα 1997.

·  Ρ. Παναγιωτοπούλου : Η Επικοινωνία στις Οργανώσεις , εκδ . , ΚΡΙΤΙΚΗ , Αθήνα , 1997.

·  Παντελίδης Χ: Η σημασία της Αξιολόγησης στη ζωή και στην Εκπαίδευση , περ. , ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ , τευχ. , 9 , 3ο  έτος , 1979.

·  Παντελίδης  Χ: Οι ρόλοι των στελεχών εκπαίδευσης , περ. , ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ , τευχ. , 16 , 1981.

·  Πάντος Γ. Το κύρος και η αυτοαντίληψη του σύγχρονου έλληνα εκπαιδευτικού, περ. Εκπαιδευτική Κοινότητα , τευχ. 28/1994

·  Δ. Πατέλης :Για μια κοινωνικοφιλοσοφική θεώρηση της παιδείας .Εκπαίδευση , Αξιολόγηση  και εξουσιαστικές σχέσεις . περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. 113 , 2.000.

·  Π. Παπακωνσταντίνου : Εκπαιδευτικό έργο και Αξιολόγηση στο σχολείο. Εκδ. Έκφραση , Αθήνα ,1992.

·  Χ. Παπαδόπουλος : Αξιολόγηση : μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα – ή τι άλλο ; περ. , Εκπαιδευτική Κοινότητα τευχ. ,44 , 1997

·  Α . Παπαϊωάννου: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση , Λευκωσία 1977. 

·  Π. Παυλίδη : Η προσωπικότητα στα γρανάζια της αξιολόγησης . περ. , Εκπαιδευτική Κοινότητα ,τευχ. , 56 , 2000.

·  Πασιαρδής Π: Η αξιολόγηση του έργου των Εκπαιδευτικών, εκδ. , ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα 1996.

·  Π. Πασιαρδής : Μοντέλα Διοίκησης της Εκπαίδευσης . Μια κριτική προσέγγιση  περ. , ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ , τευχ. , 18 ,1993. 

·  Στ. Πεσμαζόγλου : Εκπαίδευση και Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Το ασύμπτωτο μιας σχέσης 1948 – 1987, εκδ., ΘΕΜΕΛΙΟ , Αθήνα ,1987.

·  Πετμετζίδου – Τσουλουβή Μ : Κοινωνικές Τάξεις και Μηχανισμοί Κοινωνικής Αναπαραγωγής , εκδ. ΕΞΑΝΤΑΣ , Αθήνα 1987.

·  Π. Πολυχρονόπουλος :Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Κοινωνιολογική Θεώρηση της Αξιολόγησης , περ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. 58, 1991.

·  Π. Πολυχρονόπουλος: Ένα πρότυπο αξιολόγησης της εκπαιδευτικής λειτουργίας , περ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ , τευχ. 13, 1980.

·  Γ. Πλειός : Η κρίση της εκπαίδευσης στον ύστερο καπιταλισμό

·  περ. , ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΤΕΥΧ.,19,1996.

·  Γ. Πλειός : Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση , Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ,τομ. 11 , 1998.

·  Ν. Πουλαντζάς : Πολιτική Εξουσία και Κοινωνικές Τάξεις , εκδ. , ΘΕΜΕΛΙΟ , Αθήνα 1974.

·  Ν. Πουλαντζάς : Οι Κοινωνικές Τάξεις στο σύγχρονο Καπιταλισμό , εκδ. , ΘΕΜΕΛΙΟ , Αθήνα 1979.

·  Ν. Πουλαντζάς : Το Κράτος , η εξουσία , ο σοσιαλισμός , εκδ. ΘΕΜΕΛΙΟ , Αθήνα , 1986

·  Ι.Ε. Πυργιωτάκης – Ι. Ν. Κανάκης (επιμ.) : Παγκόσμια κρίση στην εκπαίδευση , εκδ. , ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα 1992.

·  Ι. Πυργιωτάκης : Έλληνες Δάσκαλοι : Εμπειρική προσέγγιση των συνθηκών εργασίας , εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα. 1992

·  Ι. Πυργιωτάκης : Η Οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος , εκδ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ , Θεσσαλονίκη 1992

·  Μ. Ράπτη : Η Αξιολόγηση στην προσχολική αγωγή , περ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 110 , 2000.

·  Χ. Ρέππας : Εκπαιδευτική Πολιτική και Αξιολόγηση. Σκέψεις πάνω στην πρόταση εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περ. Εκπαιδευτική Κοινότητα , τευχ. , 52 , 1999.

·  Χ. Ρέππας :Αξιολόγηση και Αναδιάρθρωση της Εκπαίδευσης , περ. Εκπαιδευτική Κοινότητα  τευχ. ,46.

·  Χ. Ρέππας : Αξιολόγηση και »Αποτελεσματικό» Σχολείο, περ. ΟΥΤΟΠΙΑ τευχ. 51. , 2002.

·  Χ. Σαϊτης : Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης , εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα ,

·  Χ. Σαϊτης : Βασικά Θέματα της Σχολικής  Διοίκησης , εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα    

·  Ι. Σολομών : Εξουσία και τάξη στο νεοελληνικό σχολείο. Μια τυπολογία των Σχολικών χώρων και Πρακτικών, 1820 – 1900 , εκδ. , Αλεξάνδρεια , 1992.

·  Ι. Σολομών (επιμ) : Εσωτερική Αξιολόγηση & Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα Ένα πλαίσιο εργασίας και υποστήριξης , ΕΠΕΑΕΚ , ΕΡΓΟ ΣΕΠΠΕ ,Πειραματικό Πρόγραμμα, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ,ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ , 1999.

·  Ι. Σολομών : Εκπαιδευτική δράση και κοινωνική ρύθμιση των υποκειμένων : γνώση , πειθαρχία και το πεδίο του σχολείου, στο Ι. Σολομών – Γ. Κουζέλης (επιμ) : ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ , τοπικά α΄ , ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ , Αθήνα , 1994.

·  Ι. Σολομών : Μοντέλα και Εκπαιδευτικές Πρακτικές: Μορφές Κοινωνικού Ελέγχου και Συγκρότηση Παιδαγωγικών Υποκειμένων ,

·  Μ. Σαματάς : Ο ελληνικός εκπαιδευτικός γραφειοκρατισμός. Μια κοινωνικοπολιτική θεώρηση της γραφειοκρατούμενης ελληνικής εκπαίδευσης , στο Α. ΚΑΖΑΜΙΑΣ – Μ. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ (επιμ.): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ . Προοπτικές  ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού , εκδ. , ΣΕΙΡΙΟΣ , Αθήνα , 1995 .

·  Ν. Σύφαντος : Αξιολόγηση και καλός εκπαιδευτικός. περ. , Εκπαιδευτική Κοινότητα , τευχ. 59 , 2001.

·  Ν. Σύφαντος : Μπορεί να υπάρξει άλλη αξιολόγηση ; περ. , Εκπαιδευτική Κοινότητα .τευχ. ,43 , 1997.

·  Ζ. Σνυντέρ: Σχολείο , τάξη και πάλη των τάξεων εκδ. , Σ. Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ , ΑΘΗΝΑ ,1981.

·  Γ. Τσιάκαλος : Εκπαιδευτικό Έργο: Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση , στο ομώνυμο συνέδριο της  Ο.Λ.Μ.Ε. , 5 , 1992.

·  Γ. Τσιάκαλος :Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου Η Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής τροχιάς ;  στο Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ , ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ , ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ , ΑΘΗΝΑ 1992.

·  Κ. Τσιμπούκης : Η Μέτρηση και Αξιολόγηση στις Επιστήμες της Αγωγής , Αθήνα, 1989.

·  Κ. Τσιμπούκης : Επιστημονική εκτίμηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου , Αθήνα 1979. χ. εκδ. στ., 

·  Κ. Τσουκαλάς : Εξάρτηση και Αναπαραγωγή . Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στη νεώτερη Ελλάδα ( 1833 – 1922) , εκδ. , ΘΕΜΕΛΙΟ , Αθήνα 1977.

·  Κ. Τσουκαλάς : Κράτος , Κοινωνία , Εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα , εκδ. ΘΕΜΕΛΙΟ , Αθήνα      

·  Υ.Π.Ε.Π.Θ. :Εκπαίδευση 2000 .Για μια Παιδεία Ανοικτών Οριζόντων Αθήνα , 1997.

·  Α. Υφαντή : Εκπαιδευτικές Αλλαγές  και βελτίωση του σχολείου , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ., 113 , 2000.

·  Ν. Φραντζή : Το πρόβλημα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση , περ. , Εκπαιδευτική Ρότα , τευχ. , 5 , 1999.

·  Β. Φιοραβάντες : Κριτική Θεωρία και Άνθρωπος , εκδ. , ΠΑΠΑΖΗΣΗ ,Αθήνα.

·  Μ. Φουκώ :Επιτήρηση και Τιμωρία .Η Γέννηση της φυλακής. εκδ. ΡΑΠΠΑ , Αθήνα , 1989.

·  Α. Φραγκουδάκη :Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο , εκδ , ΠΑΠΑΖΗΣΗ , Αθήνα ,1985.

·  Α. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ – Φ. ΦΟΛΕΡΟΥ- ΤΣΕΡΟΥΛΗ : ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μια κοινωνιολογική προσέγγιση , εκδ. , ύψιλον / βιβλία , Αθήνα , 1991.

·  Χ. Φράγκος: Από τον Επιθεωρητή στον Σχολικό Σύμβουλο , στο Χ. Φράγκος: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ,εκδ. , Gutenbetg , Αθήνα , 1986.

·  Χ. Φράγκος : Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου , περ. , ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ,τευχ .,10 ,1991.

·  Φύκαρης Ι: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών : Προβληματισμοί και Επισημάνσεις , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,  τευχ. ,96-97 ,1997.

·  Ε. Φυρριπής:  Η διοίκηση και η εποπτεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία και την Ελλάδα το 19ο αιώνα ,περ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΆΤΩΝ , τομ. Α΄ ,τευχ. 1, 1999

·  Χατζηθεοπούλου – Λοϊζίδου Π: Το ζήτημα της Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. περ. ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ , 106 , 1999.

·  Δ. Χασάπης :Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , περ. , Δεκαπενθήμερος  Πολίτης , τευχ. , 34 , Φεβρ.,1985

·  T.Husen H Αμφισβήτηση του Σχολείου , εκδ. , προτάσεις , Αθήνα 1991.

·  Α. Χρονοπούλου – Κ Γιαννόπουλος : Ο εκπαιδευτικός στη σχολική πράξη , αξιολόγηση , καινοτομίες , επαγγελματική ικανοποίηση , [Επιλογή άρθρων για τον εκπαιδευτικό στη σχολική πράξη στη Σύγχρονη Εκπαίδευση (τεύχη 1-100)]

·  Α .Χρονοπούλου – Κ. Γιαννόπουλος :Αξιολόγηση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Γραφειοκρατικός  μηχανισμός προσαρμογής .περ ,. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 119 , 2001.

·  Σ. Χρόνης : Διδακτική Πράξη και Κοινωνικός Έλεγχος  Η κρατική παρέμβαση στο έργο του εκπαιδευτικού , ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ , Αθήνα 1993.

·  Αλ. Χρύσης : Ιδεολογία και Κριτική , εκδ. ΣΤΑΧΥ , Αθήνα 1993.

·  Αλ. Χρύσης : Ηγεμονία και πολιτική συμμαχιών , περ. ΘΕΣΕΙΣ , τευχ. ,

·  B . Charlot  Το Σχολείο αλλάζει. Κρίση του σχολείου και κοινωνικοί μετασχηματισμοί. εκδ, προτάσεις ,Αθήνα ,1992.

·  Β.Charlot Οι εκπαιδευτικοί μπροστά στο σχολείο που αλλάζει , στο ΟΛΜΕ : Ο Εκπαιδευτικός  μπροστά στην Ευρώπη που αλλάζει, Αθήνα , 1993.

Το χρονοδιάγραμμα για την έξοδο των εκπαιδευτικών

  Όσοι ασφαλισμένοι επιθυμούν να βγουν στη σύνταξη πρέπει να έχουν πάρει τις οριστικές αποφάσεις μέχρι τις 20 Απριλίου.

Νέες προθεσμίες ισχύουν φέτος για την υποβολή των παραιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να βγουν στη σύνταξη. Συγκεκριμένα με τον νόμο 4186/2012 το «παράθυρο» των παραιτήσεων που άνοιγε κάθε Ιούλιο μεταφέρθηκε στο τελευταίο 10ήμερο του Απριλίου.

Το χρονοδιάγραμμα για την έξοδο των εκπαιδευτικών

Επομένως όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου πρέπει να έχουν πάρει τις οριστικές αποφάσεις μέχρι τις 20 Απριλίου. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από τις 20 έως τις 30 Απριλίου, ενώ στη συνέχεια και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους ο εκπαιδευτικός θα παραμένει κανονικά στην υπηρεσία.

Με το πέρας της ημερομηνίας λήξης του διδακτικού έτους η παραίτηση θα γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή και με τον τρόπο αυτό θα λύεται η υπαλληλική σχέση και θα ενεργοποιείται η διαδικασία της συνταξιοδότησης με την προώθηση του φακέλου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Από τον επόμενο μήνα δεν θα καταβάλλονται στον εκπαιδευτικό οι αποδοχές του αλλά το 50% του βασικού μισθού του Οκτωβρίου 2011 (το 60% για τους τρίτεκνους) ως προσωρινή σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις τους νόμου 4153/2012.

Το χρονοδιάγραμμα για την έξοδο των εκπαιδευτικών

Προσοχή, καθώς σε περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η διαδικασία της παραίτησης εντός του τελευταίου 10ημέρου του Απριλίου ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα παραίτησης εντός του σχολικού έτους μόνο εφόσον προηγουμένως του χορηγήσει τη σχετική άδεια το ΚΥΣΠΕ / ΚΥΣΔΕ για εξαιρετικούς λόγους (όπως για παράδειγμα λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, λόγοι μετοίκησης στο εξωτερικό κ.λπ.).

Να σημειώσουμε εδώ ότι σε αυτή την περίπτωση δεν υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος αίτηση συνταξιοδότησης αλλά αίτηση ώστε να του επιτραπεί να εξέλθει της υπηρεσίας εντός του σχολικού έτους και εκτός του «παραθύρου» παραιτήσεων. Στις περισσότερες από τις αιτήσεις αυτού του είδους ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναφέρει εάν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τα όσα ορίζονται στον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και τον ν. 3865/2010.

Η συνταξιοδοτική απόφαση από το Γενικό Λογιστήριο εκδίδεται σε περίπου 9 μήνες.

Όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης δεν υπάρχει αλλαγή για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς. Το νέο σύστημα υπολογισμού -με τη βασική και την αναλογική σύνταξη- έχει εφαρμογή για όσους κλειδώνουν το δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2015.

 

/* *//* *//* *//* */

 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΧΡΟΝΟ (εδώ)

 

 (μετάφραση, υποτιτλισμός Νίκος Σύφαντος)

Ένα video από το πρώτο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΛΕΣΧΗ.

Ευχόμαστε στο νέο εκπαιδευτικό περιοδικό καλή δύναμη και καλό ταξίδι στα πελάγη της εκπαίδευσης και της κοινωνίας

Τι είναι και τι θέλει η Λέσχη

 

Η Λέσχη (φιλοδοξεί να) είναι ένας χώρος αναζήτησης, επεξεργασίας και διάδοσης εκπαιδευτικών πολιτικών με πυξίδα τις αξίες της ισότητας, της ελευθερίας και της κοινωνικής χειραφέτησης. Συγκροτείται με βάση τις αρχές της ισότητας των μελών της, της αμεσοδημοκρατικής λειτουργίας, της απουσίας αντιπροσώπευσης, της ελεύθερης έκφρασης και της πολιτικής ανεξαρτησίας/αυτονομίας από πολιτικά κόμματα ή οργανώσεις. Οι εκπαιδευτικοί που παίρνουμε την πρωτοβουλία συγκρότησής της εμπνεόμαστε από ποικίλες κριτικές του (καπιταλιστικού) σχολείου και συμμετέχουμε στους αγώνες ενάντια στην υπαγωγή του δημόσιου σχολείου στα σχέδια των νεοφιλελεύθερων/ νεοσυντηρητικών αναδιαρθρώσεων του καπιταλισμού. Υπερασπιζόμαστε τη δημόσια εκπαίδευση και το δημόσιο σχολείο όχι μόνο ως νομικό κέλυφος, αλλά και σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές της λειτουργίες, τα περιεχόμενα, τον τρόπο οργάνωσης και πρόσβασης σ’ αυτήν. Πιστεύουμε ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές αναπτύσσονται τόσο στο επίπεδο των θεσμών και της οργάνωσης του σχολείου όσο και στο επίπεδο της καθημερινής σχολικής πρακτικής και επιδιώκουμε η Λέσχη μας να φανεί χρήσιμη και στα δύο : στην κατεύθυνση τόσο της θεωρητικής όσο και της έμπρακτης κριτικής της κυρίαρχης παιδαγωγικής και στη διατύπωση ενός προγραμματικού λόγου για την εκπαίδευση.

/* *//* *//* *//* */

Αρ. Πρωτ.656

Αθήνα 21/2/2014

Προς

Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Διοργάνωση σεμιναρίων εκτός ωραρίου εργασίας

Παρουσιάζεται όλο και συχνότερα   τον τελευταίο καιρό  το φαινόμενο του προγραμματισμού σεμιναρίων και άλλων δράσεων από Σχολικούς Συμβούλους και άλλους φορείς της  εκπαίδευσης  σε μέρες και ώρες εκτός ωραρίου λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

      Όπως, μάλιστα, καταγγέλλεται από Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. της Ανατολικής Αττικής, για τα σεμινάρια αυτά χορηγούνται και βεβαιώσεις από τη Διεύθυνση Π.Ε. (σεμινάριο   με θέμα «Εργασία σε ομάδες στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου στο  3ο  Δ. Σ. Παλλήνης και ώρες  5.00 – 8.00 μ.μ ), κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές και απαράδεκτο.

          Παρουσιάζεται επίσης το φαινόμενο της πραγματοποίησης σεμιναρίου το Σάββατο και μάλιστα σε κτίριο ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου. (Σχετική καταγγελία των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε.  «Αλέξανδρος Δελμούζος», «Κ.Σωτηρίου», «Ο Σωκράτης» αλλά και της Ε΄ ΕΛΜΕ  για τη σχολική σύμβουλο Αγγλικής Γλώσσας).

            Αποτελεί πρόκληση κατά των εκπαιδευτικών του δημόσιου σχολείου που καθημερινά δίνουν την ψυχή τους για να κρατήσουν το αγαθό της δημόσιας εκπαίδευσης ζωντανό, στελέχη της εκπαίδευσης να τους υποχρεώνουν έμμεσα να παρακολουθούν σεμινάρια σε βάρος του ελάχιστου προσωπικού χρόνου που τους απομένει (συμβάλλοντας στην ελαστικοποίηση του ωραρίου τους) και μάλιστα να χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

            Καλούμε :

·        Τους συναδέλφους να μην παρακολουθούν σεμινάρια με τα οποία καταστρατηγείται το εργασιακό τους ωράριο.

·        Τα στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης να σταματήσουν την απαράδεκτη τακτική της διοργάνωσης σεμιναρίων εκτός ωραρίου εργασίας των εκπαιδευτικών και να θέσουν τέλος στον έμμεσο εκβιασμό των συναδέλφων με τη χορήγηση «βεβαιώσεων παρακολούθησης».

·        Τη Διευθύντρια εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής να ακυρώσει το σεμινάριο της Τρίτης 25 Φεβρουαρίου ή να τα μεταφέρει εντός ωραρίου των εκπαιδευτικών.

·        Τη σχολική σύμβουλο  Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ 06)  Π.Ε. & Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής να μην πραγματοποιήσει το σεμινάριο σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας των εκπαιδευτικών και μάλιστα σε χώρο ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου.

000000000002

/* *//* *//* *//* */

Αθήνα 20/2/2014

Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ (του Γ. Μπαλάγκα)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 313 τ.Β΄12/2/2014), αφού επανεκτυπώθηκε λόγω παραλείψεων, η  Υπουργική Απόφαση για τον υπολογισμό του εφάπαξ σε όλα τα Ταμεία Πρόνοιας με το νέο μαθηματικό τύπο, που θα χρησιμοποιείται πλέον για τον υπολογισμό του βοηθήματος. Οι αλλαγέςαγγίζουν κυρίως τους δημόσιους υπαλλήλους.

Το κλειδί στο νέο τύπο υπολογισμού του εφάπαξ είναι ο συντελεστής βιωσιμότητας του Ταμείου, που θα είναι διαφορετικός κάθε χρόνο, καθώς εξαρτάται από τις εξής παραμέτρους:

α) Τις συνολικές εισφορές των ασφαλισμένων  

β) Τα διοικητικά έξοδα του έτους προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υποχρεώσεις του φορέα προς τους ασφαλισμένους

γ) Την ειδική τακτική εισφορά του έτους ,όπου υπάρχει.

δ) Την περιουσία του Ταμείου (έσοδα επενδύσεων ,έκτακτα έσοδα κ.ά), όπως θα έχει διαμορφωθεί την 31/12 του προηγούμενου έτους  χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συνολικές εισφορές εργαζομένων, τα διοικητικά έξοδα και η τακτική ειδική εισφορά.

ε) Τα εφάπαξ που οφείλονται σε όσους έχουν αποχωρήσει και δεν έχουν λάβει το βοήθημα.

στ) Το οικονομικό έτος  για το οποίο υπολογίζεται ο συντελεστής βιωσιμότητας. Δημιουργούνται από 1-1-2014 ατομικές μερίδες στις οποίες τηρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο. 

Ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ δεν εξασφαλίζει ποτέ σταθερό εφάπαξ, αφού τα ανωτέρω δεδομένα  θα αλλάζουν κάθε χρόνο και θα βγάζουν διαφορετικά ποσά εφάπαξ.

 Όσοι αποχώρησαν της υπηρεσίας μέχρι 31-8-2013 θα πάρουν το εφάπαξ χωρίς καμία νέα περικοπή εκτός από αυτές που ορίζουν οι Ν.4024/2011 και 4093/2012 . Δηλ. θα γίνει πρώτα μείωση 20% στο δικαιούμενο εφάπαξ και στη συνέχεια στο ποσό που θα προκύψει μείωση 22,67% (Μ.Ο 38,14%). Τα εφάπαξ που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι 25.470 περίπου και η εξόφληση θα γίνει κατά τον Υπουργό Εργασίας μέχρι το τέλος του 2014.

Κριτήριο για το χρόνο λήψης του εφάπαξ δεν είναι η ημερομηνία έκδοσης της συνταξιοδοτικής πράξης, όπως γινόταν μέχρι τώρα ούτε η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος αλλά η ημερομηνία της αποχώρησης από την υπηρεσία, η ημερομηνία δηλ. της λύσης της υπαλληλικής σχέσης με το Δημόσιο.                         

Όσοι έχουν αποχωρήσει από 1-9-2013 μέχρι 31-12-2013 (στην κατηγορία αυτή υπολογίζονται 18.300 συνταξιούχοι) θα έχουν πέραν της μείωσης της προηγούμενης κατηγορίας και νέα μείωση γιατί το ποσό που θα λάβουν θα υπολογιστεί με το συντελεστή βιωσιμότητας του 2014.

Όσοι αποχωρούν από 1-1-2014 και μετά θα πάρουν την αναλογία του εφάπαξ για τα χρόνια ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2013 και την αναλογία από το εφάπαξ που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης από το 2014 και μετά. Το εφάπαξ που αναλογεί για τα χρόνια ασφάλισης ως το τέλος του 2013 θα υπολογιστεί με το συντελεστή βιωσιμότητας τη χρονιά που αποχωρεί ο υπάλληλος και δεν θα είναι η αναλογία του παλιού εφάπαξ, πράγμα που σημαίνει ότι θα κατέβει το ποσό παρακάτω, αφού δεν αναμένεται θετικός συντελεστής βιωσιμότητας τα προσεχή χρόνια, καθώς θα επιβαρύνεται με τις υποχρεώσεις των παλιών εφάπαξ για μια 15ετία . Υπάλληλος Π.Ε κατηγορίας που αποχώρησε της υπηρεσίας μέχρι 31-8-2013 με 35 έτη ασφάλισης στο Ταμείο θα έπρεπε να λάβει εφάπαξ 64680 €. Με τις ισχύουσες μειώσεις θα λάβει 40.000 € περίπου. Αν αποχώρησε από 1-9-2013  μέχρι 31-12-2013 με μια επιπλέον  μείωση κατ’ εκτίμηση της τάξης του 12%-13% (δεν γνωρίζουμε πόση ακριβώς θα είναι η μείωση) θα λάβει  35.000 €  περίπου.

Με τις συνεχείς μειώσεις του εφάπαξ τα τελευταία χρόνια  χάνεται ο ανταποδοτικός  χαρακτήρας του, που είναι οι εισφορές του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου να αξιοποιούνται από τα Ταμείο και να επιστρέφεται το ποσό αυτό με τη συνταξιοδότηση τουλάχιστον προσαυξημένο με τον τόκο της Τράπεζας Ελλάδος. Σήμερα  οδηγούμαστε σε μια άτοκη επιστροφή των εισφορών και οι μόνοι που δεν έχουν ευθύνη γι αυτό είναι οι ασφαλισμένοι .

 Γιάννης Μπαλάγκας

Ειδικός συνεργάτης ΔΟΕ

 Από τη Δ.Ο.Ε.

/* *//* *//* *//* */

Ομάδες υποστήριξης – εποπτείας

κατάλογοςΟ Σύλλογος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης «Καλιθέας-Μοσχάτου» οργανώνει ομάδες υποστήριξης – εποπτείας για τους εκπαιδευτικούς – μέλη του Συλλόγου. Οι ομάδες αυτές θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 21.2.2014 στις 4.00μ.μ. και θα πραγματοποιούνται κάθε 15 μέρες την ίδια ώρα και μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η διάρκεια κάθε συνάντησης θα είναι 2 ώρες και θα πραγματοποιείται στο στέκι του Συλλόγου (Μεταμορφώσεως 25)

Συντονίστρια της ομάδας θα είναι η Ευαγγελία Δούκα, εκπαιδευτικός, ψυχολόγος και συστημική θεραπεύτρια.

Σκοπός των ομάδων εποπτείας είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικό και συναισθηματικό επίπεδο. Μέσω της ανάλυσης περιστατικών αλλά και την έκφραση και επεξεργασία σκέψεων, αντιλήψεων και συναισθημάτων, οι ομάδες παρέχουν ένα πλαίσιο υποστήριξης, εκπαίδευσης, συζήτησης αλλά και άρσης αδιεξόδων, είτε αυτά αφορούν στη συνεργασία με τους μαθητές , είτε στην αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους και συναδέλφισσες στο χώρο του σχολείου.Παράλληλα, μέσω της εποπτείας συχνά αποκαλύπτονται κομμάτια εαυτού ή άλλες δεξιότητες που δεν είναι ιδιαίτερα οικείες αλλά είναι χρήσιμες στο ρόλο του εκπαιδευτικού.

Οι συμμετέχοντες στις συγκεκριμένες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις προσωπικές τους ικανότητες, να αλληλεπιδρούν με πιο αποτελεσματικούς τρόπους και να διαχειρίζονται τις επιβαρυντικές ψυχολογικές επιπτώσεις που οφείλονται στην καθημερινή διαχείριση δυσκολιών μέσα στην τάξη αλλά και στην πολυπλοκότητα που εμφανίζεται σε επίπεδο συνεργασίας με γονείς και εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Καθώς οι ομάδες είναι βιωματικές δεν θα υπάρχει δυνατότητα να εντάσσονται άτομα μετά τη δεύτερη συνάντηση. Επίσης, προϋποθέτουν την δέσμευση των συμμετεχόντων σ’ αυτές. 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(μέσω email στη διεύθυνση aristoteliskallithea@gmail.com)

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………………. δηλώνει ότι θα ήθελε να συμμετέχει στην ομάδα εποπτείας-υποστήριξης που οργανώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Καλλιθέας-Μοσχάτου».

/* *//* *//* *//* */

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

1ο

14

1ο

4

2ο

19

2ο

5

3ο

18

3ο

3

4ο

21

4ο

2

5ο

22

5ο

3

6ο

3

6ο

3

8ο

21

8ο

3

9ο

19

9ο

1

10ο

21

10ο

1

11ο

7

11ο

1

12ο

21

12ο

2

13ο

11

14ο

3

14ο

 

15ο

15ο

19

16ο

3

17ο

19

17ο

2

20ο

10

19ο

3

21ο

4

21ο

3

23ο

11

22ο

1

26ο

19

23ο

1

27ο

9

25ο

2

ΚΕΑΤ

12

26ο

ΕΙΔΙΚΟ

13

27ο

3

ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

 

28ο

1

1ο

10

29ο

 

2ο

12

ΕΙΔΙΚΟ

2

3ο

21

ΝΗΠ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

 

4ο

 

1ο

2

5ο

 

2ο

6ο

3

3ο

4

 

 

4ο

5

 

 

5ο

1

ΣΥΝΟΛΟ

357

ΣΥΝΟΛΟ

64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 421/601    70,04%

Το ποσοστό αναφέρεται στο ΣΥΝΟΛΟ των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται στα σχολεία των περιοχών μας.

Υπενθυμίζουμε ότι στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες μετείχαν 385 συνάδελφοι.

Σφραγίδα

0000000111

Αρ. Πρωτ.653

Αθήνα 19/2/2014

Προς

Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

 

 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την απόφασή του στις 20 Ιανουαρίου 2014κάλεσε τους συλλόγους διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων να μην προχωρήσουν στη συγκρότηση των ομάδων εργασίας που ως σκοπό έχουν την υλοποίηση της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης η οποία είναι συνδεδεμένη με την αξιολόγηση χειραγώγηση των νόμων 3848/2010, 4024/2011 και του Π.Δ. 152/2013.

  Την απόφαση αυτή επικαλούνταν και οι αποφάσεις που πήρε το Δ.Σ. στις 31/1/2014  με αφορμή έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή Νοτίου Αιγαίου και στις 16/2/2013 με αφορμή της πιέσεις που ασκούν στελέχη εκπαίδευσης για άμεση συνεδρίαση και ορισμό ομάδων εργασίας.

  Στην απόφαση της 20/1/2014, το Δ.Σ. παρέθεσε σειρά επιχειρημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους συλλόγους διδασκόντων κατά τη σύνταξη πρακτικού το οποίο θα καταλήγει στην απόφαση ότι οι ομάδες εργασίας δε συγκροτούνται.

  Σε απάντηση στο κλίμα φόβου που επιχειρούν κάποιοι να δημιουργήσουν, τρομοκρατώντας τους εκπαιδευτικούς με επιχειρήματα περί υποχρεωτικότητας της συγκρότησης και συμμετοχής στις ομάδες εργασίας, το Δ.Σ. παρουσίασε στις 16 Φεβρουαρίου, γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. κυρίας Τσίπρα με την οποία τεκμηριώνεται και νομικά η θέση της Ομοσπονδίας περί μη συγκρότησης των ομάδων εργασίας.

  Στο πνεύμα αυτής της γνωμοδότησης το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., έπειτα από αιτήματα που έχει δεχτεί και δίχως καμία διάθεση και λογική αμφισβήτησης της αυτονομίας και της δυνατότητας τεκμηρίωσης των απόψεων των συλλόγων των διδασκόντων,  αποστέλλει σχέδιο πρακτικού που   θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση συζήτησης στις σχολικές μονάδες.

  Συνεχίζουμε δυναμικά, δε συγκροτούμε ομάδες εργασίας, δε συναινούμε στην εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης – χειραγώγησης.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Σήμερα …………….. …./ 02/ 2014, και μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……. Δημοτικού Σχολείου / Νηπιαγωγείου …………………………….., σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες», σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ.: 190089/Γ1, 10. 12. 2013, εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου.

Μετά από την εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου σχετικά με τον καθορισμό των ομάδων εργασίας που προβλέπονται από την συγκεκριμένη εγκύκλιο για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης  και μετά από τη διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που ακολούθησαν, ο Διευθυντής του σχολείου διαπιστώνει ότι: Δεν υπάρχει εθελοντική προσφορά για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ομάδες εργασίας και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η στελέχωσή τους.  (ή… εξ αιτίας του ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων δεν προσφέρεται εθελοντικά για συμμετοχή στις ομάδες εργασίας δεν κατέστη δυνατή η στελέχωσή τους)

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, διαβάστηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

 000000000002

 

/* *//* *//* *//* */

Αθήνα, 14/2/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

               Ι. Επί του ερωτήματος.

               Μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω σχετικά με τις δυνατότητες, που παρέχονται στους Συλλόγους Διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων να αρνηθούν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

               ΙΙ. Επί της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

               Η έννοια της (αυτό-)αξιολόγησης δεν είναι νέα στο δίκαιο, που διέπει τις εκπαιδευτικές μονάδες. Ψήγματα αυτής συναντάμε ήδη από τον ν.1566/1985, σύμφωνα με το άρθρο 11 του οποίου προβλέπεται η συμμετοχή του Διευθυντή του σχολείου στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών.        Μεταγενεστέρως, δια του Προεδρικού Διατάγματος 320/1993 «Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση»  προβλέφθηκε ρητώς το έργο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδος (Άρθρο 2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ).

Περαιτέρω η οργάνωση και η λειτουργία των συλλόγων διδασκόντων καθώς και οι αρμοδιότητες τους προβλέπονται στην Υπουργική απόφαση ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1 ΦΕΚ Β 1340 2002 «Αρμοδιότητα προϊσταμένων, διευθυντών, υποδ/ντών σχολ.μονάδων και ΣΕΚ». Συγκεκριμένα στο άρθρο 37 (Σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων (Σ.Δ.)) της ως άνω αποφάσεως προβλέπεται: «1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ` αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Εργo του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, για την οποία είναι υπεύθυνος. Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. 2. Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. ….. 3. Ειδικότερα ο Σύλλογος των Διδασκόντων συνεδριάζει τακτικά ή έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του και η συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού στις συνεδριάσεις του είναι υποχρεωτική. Απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη. 4. Τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων γίνονται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου: α) Πριν από την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους. β) Στο τέλος κάθε τριμήνου ή τετραμήνου. γ) Κατά την ημέρα έκδοσης των αποτελεσμάτων των προαγωγικών, απολυτηρίων, ή πτυχιακών εξετάσεων και δ) Στο τελευταίο δεκαήμερο του διδακτικού έτους. 6. Δε συγκαλείται συνεδρίαση του συλλόγου, αν το θέμα ή τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή ή άλλου σχολικού φορέα ή όταν δεν είναι σύννομα. 7. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει πάντοτε εκτός ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων. 8. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με την επιφύλαξη της περίπτωσης β της παραγράφου 5, και το χρόνο πραγματοποίησης της συνεδρίασης ορίζει ο Διευθυντής του σχολείου ή εκείνα τα μέλη του Συλλόγου που ζήτησαν τη σύγκληση του οργάνου σε έκτακτη συνεδρίαση. Εισήγηση επί των θεμάτων κάνει ο Διευθυντής ή άλλος εκπαιδευτικός ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή. 15. Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων λαμβάνονται πάντοτε μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του, είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και υλοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. Καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί. Ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από την υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται θέματα συνεδρίασης του Συλλόγου των Διδασκόντων και ούτε να λαμβάνονται αποφάσεις αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτές».

               Αναφορικά με το έργο του Συλλόγου Διδασκόντων το άρθρο 38 (Έργo του Συλλόγου των Διδασκόντων) της ίδιας ως άνω αποφάσεως προβλέπει: «1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη να υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στο έργο του σχολείου περιλαμβάνονται τρεις κυρίως εκπαιδευτικοί σκοποί α) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των γνωστικών και των νοητικών ικανοτήτων των μαθητών. β) Η συναισθηματική καλλιέργεια για την αποδοχή αρχών που θα στηρίξουν τις αξίες τους και θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους, ώστε να διαμορφώσουν θετική στάση για τη ζωή και την κοινωνία. γ) Η καλλιέργεια και διεύρυνση των ψυχοκινητικών ικανοτήτων του μαθητή για την απόκτηση δεξιοτήτων και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία. 2. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος των Διδασκόντων πρέπει:  α) Να προγραμματίζει και να οργανώνει το έργο του, να το παρακολουθεί και, τέλος, να το αξιολογεί β) Να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε τα μέλη του να επιμορφώνονται διαρκώς, να ανανεώνουν τις γνώσεις τους στον επιστημονικό τομέα και στις επιστήμες της αγωγής (ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση), για να είναι πιο αποτελεσματικοί στο έργο τους. γ) Να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις φαινομένων σχολικής αποτυχίας και διαρροής των μαθητών, εφαρμόζοντας κατάλληλα αντισταθμιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. δ) Να ανανεώνει και να αξιοποιεί τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα και τη σύγχρονη τεχνολογία στη διδακτική πράξη για την αποτελεσματικότερη άσκηση του εκπαιδευτικού έργου».

               Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 39 (Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων) της ίδιας ως άνω Υπουργικής Αποφάσεως προβλέπεται: «Α. Γενικά: 1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων σε τακτική συνεδρίαση πριν από την έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος. α) Στον τομέα της επιμόρφωσης λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μελών του και με βάση αυτές υποβάλλει πρόταση στο Σχολικό Σύμβουλο ή στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Προϊστάμενο Γραφείου, κατά περίπτωση, προκειμένου να αντιμετωπισθούν με την ενδοσχολική επιμόρφωση. Ο Σύλλογος συνεκτιμά και τις αντίστοιχες προσπάθειες που έγιναν κατά τα προηγούμενα έτη. β) Σχετικά με την αναγκαιότητα των αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της σχολικής επίδοσης των μαθητών κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος και τα συμπεράσματα της αυτοαξιολόγησης του σχολείου για το διάστημα αυτό. Συνεκτιμά, δηλαδή εάν εφαρμόστηκαν προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, ένταξης παλιννοστούντων ή άλλων εκπαιδευτικών καινοτομιών, σε ποιους μαθητές και με ποιο αποτέλεσμα. γ) Στον τομέα των μέσων, των πόρων και των προγραμμάτων εσωσχολικής ζωής λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του σχολείου. 2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων παρακολουθεί και εφαρμόζει τον αρχικό προγραμματισμό και, εφόσον, χρειασθεί παρεμβαίνει διορθωτικά.  3. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται η αυτοαξιολόγηση, κατά την οποία αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης των στόχων, που τέθηκαν κατά τον προγραμματισμό και η αποτελεσματικότητα των προγραμματισμένων ενεργειών. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης, στην οποία περιλαμβάνονται και οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί, υποβάλλεται μέσω του Διευθυντή του σχολείου στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και στον Προϊστάμενο Γραφείου. ..».

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 32 (Προγραμματισμός και αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών) του 3848/2010 «Εκπαίδευση- δημόσια, ιδιωτική, ΤΕΕ, εκκλησιαστική- ΑΣΕΠ-Αξιολόγηση –  μεταθέσεις-Γ.Γρ.Ερ.Τεχν» προβλέφθηκε: «1. Κάθε σχολική μονάδα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, καταρτίζει πρόγραμμα δράσης με τους εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολικό έτος που ξεκινά. 2. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς η σχολική μονάδα συντάσσει έκθεση με την οποία αξιολογούνται: α) η απόδοση της σχολικής μονάδας στο σύνολο της, β) η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης και γ) οι επιτυχίες, οι αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για την επόμενη σχολική χρονιά. 3. Το πρόγραμμα δράσης και η έκθεση αξιολόγησης, τα οποία καταρτίζονται με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και τους σχολικούς συμβούλους, γνωστοποιούνται στους μαθητές και στο σύλλογο γονέων, δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του σχολείου και της αρμόδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης και υποβάλλονται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.)».

 

Μόλις το έτος 2013 εξεδόθη η υπ’ αριθμόν 30972/Γ1 (ΦΕΚ Β’ 614/15/03/2013) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» σύμφωνα με το άρθρο 2 (Πεδίο εφαρμογής) της οποίας προβλέφθηκε: «1. Οι σχολικές μονάδες όλων των τύπων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας (πεδίο εφαρμογής: άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του ν. 2986/2002 και άρθρο 32, παρ. 2 του ν. 3848/2010) αξιολογούν κάθε έτος το εκπαιδευτικό τους έργο ως προς την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. 2. Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους, προγραμματίζει τις δραστηριότητες του σχολικού έτους και καταρτίζει ειδικά προγράμματα δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου. Στο άρθρο 4 (Μέθοδος/Διαδικασία Αξιολόγησης) της ίδιας ως άνω αποφάσεως  ρητώς αναφέρεται: «1. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα γίνεται με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Την ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου. 2. Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και συνδέεται με τον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων δράσης με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στους τομείς που επιλέγει κάθε σχολείο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του…. 3…Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους η σχολική μονάδα καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και τους Σχολικούς Συμβούλους, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σχολείου και υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέσω του Δικτύου Πληροφόρησης της ΑΕΕ…». Σε εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν Εγκύκλιος 190089/Γ1/10.12.2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία προβλέφθηκε «…Η εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία είναι υποχρεωτική και την ευθύνη της υλοποίησης έχουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με την επιστημονική /παιδαγωγική στήριξη των Σχ. Συμβούλων και τη διοικητική των Δ/ντών Διευθύνσεων… Η διαδικασία πραγματοποιείται από ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν συνεργατικές πρακτικές, διερευνούν τα δεδομένα του σχολείου, αξιοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ (Τόμος ΙΙΙ: «Μεθοδολογία και εργαλεία διερεύνησης») καθώς και υλικό από τις καλές πρακτικές των σχολείων που είναι αναρτημένα στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ… Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τον Μάιο του 2014 με τη σύνταξη της Έκθεσης της Γενικής Εκτίμησης της εικόνας του σχολείου….. 2. Η έναρξη των διαδικασιών της ΑΕΕ στο σχολείο γίνεται με τον καθορισμό των ομάδων εργασίας και ολοκληρώνεται στο τέλος του σχολικού έτους με την έγκριση των αποτελεσμάτων σε τακτικές ή έκτακτες ολομέλειες του συλλόγου διδασκόντων, σύμφωνα με το Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ. Α΄, Άρθρο 11, παρ. ΣΤ) και το Άρθρο 37 της με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υπ. Απόφασης. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον συντονισμό της διαδικασίας των ομάδων εργασίας, μπορεί να συνεδριάσει και σε ώρες που ο ίδιος θεωρεί κατάλληλες, εκτός ωραρίου εργασίας».

            Εκ των ανωτέρω διατάξεων είναι σαφές, ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι ένα εκ των οργάνων, που κατ’ αρχήν εμπλέκονται στην διαδικασία αξιολόγησης, κατά την κείμενη νομοθεσία. Στην δε διαδικασία αυτοαξιολόγησης, όπως διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας κατά το έτος 2013, η οποία σημειωτέον είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και για την εφαρμογή της απαιτούνται δεκάδες στατιστικά και άλλα στοιχεία, που πρέπει να συλλεγούν, να οργανωθούν και να κατηγοριοποιηθούν, η εμπλοκή του Συλλόγου Διδασκόντων εκκινεί κατά την ως άνω εγκύκλιο, χωρίς βεβαίως να υφίσταται σαφής και συγκεκριμένη αντίστοιχη αναφορά στον Νόμο ή στην Υπουργική Απόφαση, με τον ορισμό των ομάδων έργου και ολοκληρώνεται με την επικύρωση των τελικών αποτελεσμάτων.

Όπως, ωστόσο προκύπτει από το σύνολο της κείμενης νομοθεσίας και όπως τελικώς επαναλαμβάνεται και στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την εφαρμογή των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων, οι συνεδριάσεις των ομάδων έργου γίνονται και εκτός ωραρίου εργασίας. Και εάν μεν αυτό ρητώς προβλέπεται εκ του νόμου για την κατ’ εξαίρεση παροχή εργασίας εκτός ωραρίου, δεν μπορεί αντιστοίχως να ισχύσει το ίδιο για την εργασία, που καλούνται να παρέχουν οι ομάδες έργου, που πρέπει να συσταθούν από τους Συλλόγους Διδασκόντων στα πλαίσια της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης. Και τούτο διότι η συλλογή, η καταγραφή, η ταξινόμηση και η συστηματοποίηση στοιχείων, την οποία αναλαμβάνουν να κάνουν οι ομάδες έργου είναι μια εργασία, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί εντασσόμενη στα πλαίσια των διδακτικών καθηκόντων των εκπαιδευτικών, που αποτελούν τον Σύλλογο Διδασκόντων, αλλά αντιθέτως αποτελεί καθαρά διοικητική εργασία.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 3528/2007 «Χρόνος παροχής εργασίας 1. Ο υπάλληλος παρέχει την εργασία του μέσα στον οριζόμενο από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις χρόνο. 2. Εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο υπάλληλος οφείλει να εργαστεί και πέρα από το χρόνο εργασίας ή σε μη εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον υπάλληλο αποζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν.2517/1997), προβλέπεται το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία.

Από την άλλη πλευρά το ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών προβλέπεται από την παράγραφο 8 του ίδιου ως άνω άρθρου: «8. Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες μέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ ` του άρθρου 11. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης  παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους»

Από την διατύπωση των δύο ως άνω παραγράφων προκύπτει σαφώς, ότι υφίσταται διάκριση μεταξύ του διδακτικού ωραρίου, που ορίζεται σαφώς και του ωραρίου εργασίας, το οποίο βεβαίως σχετίζεται με την ανάθεση ορισμένου διοικητικού έργου, από τα όργανα διοικήσεως του σχολείου.

Και ενώ μεν βάσει των διατάξεων του ν.1566/1985 προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα παροχής πρόσθετης διδακτικής απασχόλησης, σε καμία περίπτωση δεν νοείται παροχή πρόσθετης εργασίας διοικητικής φύσεως κατ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού των 30 ωρών (διδακτικής και εξωδιδακτικής) απασχόλησης.

Ακόμα δε και εάν ήθελε υποτεθεί, ότι οι ώρες απασχόλησης των ομάδων έργου, εντάσσονται στα πλαίσια διδακτικής απασχόλησης, σε καμία περίπτωση, η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών δεν θα μπορούσε να ανατεθεί υποχρεωτικά στους εκπαιδευτικούς, που καλούνται να συγκροτήσουν ομάδες έργου, αφού ρητώς και αποκλειστικώς προβλέπονται οι περιπτώσεις παροχής υπερωριακής (διδακτικής) απασχόλησης ως εξής: «γ) Σε περίπτωση, που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε δημοτικού σχολείου δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για τα όργανα, τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, το ανώτατο όριο υπερωριακής διδασκαλίας και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 16 , 18 και 19 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν. 2470/1997».  Στην παράγραφο 16 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 ο νομοθέτης προβλέπει, ότι: «Σε περίπτωση, που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δεν δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού ή αν δικαιολογούν μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι πέντε ώρες την εβδομάδα με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου…».

Η υπ’ αριθμόν Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/2002) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων στο άρθρο 36 αυτής προβλέπει: «Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί: ….. 11. Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων…..17. Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο διδασκαλίας τους, για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

 

Εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν είναι δυνατή η ανάθεση πρόσθετης (διοικητικής) απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς μέλη των συλλόγων Διδασκόντων μέσω της συμμετοχής τους σε ομάδες έργου, που καλούνται να απασχοληθούν και εκτός ωραρίου εργασίας, στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων, ενώ σε κάθε περίπτωση, η υπέρβαση του συνολικού ωραρίου (διδακτικό και διοικητικό) δεν μπορεί να δικαιολογηθεί παρά μόνο σε περιπτώσεις έκτακτες και όλως απρόβλεπτες, πράγμα, που βεβαίως δεν συντρέχει στην υπό κρίση περίπτωση.

Ο οικειοθελής χαρακτήρας της συμμετοχής στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, συνάγεται επίσης και από το γεγονός, ότι το άρθρο 3 του π.δ. 152/2013 προβλέπει, ότι η συμμετοχή στην διαδικασία αυτοαξιολόγησης αποτελεί αξιολογούμενο κριτήριο στα πλαίσια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

 

ΙΙΙ. Επί της απαντήσεως, που αρμόζει στο ως άνω ερώτημα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι προφανή τα κάτωθι συμπεράσματα:

            (α) η συμμετοχή σε ομάδες έργου και η παροχή πρόσθετης διοικητικής εργασίας εκτός ωραρίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εμπλεκόμενους δασκάλους.

(β) Σε περίπτωση, που ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίσει να προβεί στην συγκρότηση ομάδων έργου, λαμβάνοντας απόφαση με την πλειοψηφία των μελών του, η απόφαση αυτή είναι υποχρεωτική όσον αφορά στην συγκρότηση των ομάδων, χωρίς, ωστόσο, οι δάσκαλοι να είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε αυτές. Η γνώμη της μειοψηφίας καταχωρείται στο σχετικό πρακτικό, εφόσον ζητηθεί κάτι τέτοιο.

(γ) εν όψει του γεγονότος, ότι ούτε στην Υπουργική Απόφαση ούτε στην σχετική εγκύκλιο προβλέπεται χρόνος κατά τον οποίο θα διενεργηθεί η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, ενώ από την άλλη πλευρά, η σχετική αρμοδιότητα για την συγκρότηση των ομάδων έργου ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον σύλλογο διδασκόντων, είναι προφανές, ότι τυχόν υπάρχουσες εντολές από προϊστάμενα όργανα, προς τον σύλλογο να λάβει απόφαση ή να προβεί στην σύσταση των ομάδων έργου, δεν μπορούν να είναι δεσμευτικές γι’ αυτόν.

           

Παραμένω στην διάθεση σας,

Με εκτίμηση,

Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα

Νομική Σύμβουλος ΔΟΕ

/* *//* *//* *//* */

Ημερολόγιο
Φεβρουάριος 2014
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιαν   Μαρ »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Πρόσφατα σχόλια