Archive for Οκτώβριος 2012

Άδεια μιας μέρας (την ημέρα των εκλογών ) δικαιούνται , σύμφωνα με την Φ.350 /27 /102826/δ1 /7-9-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

A.ΕΚΛΟΓΕΣ

1 .Δικαίωμα του εκλέγειν :

  • Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι τακτικοί εκπαιδευτικοί (διορισμένοι σε μόνιμες θέσεις) της δημόσιας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση, καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές.
  • Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που έχουν προσληφθεί για ολοήμερα δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ( πλήρους και μειωμένου ωραρίου ) καθώς και δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που έχουν προσληφθεί για υλοποίηση προγραμμάτων παράλληλης στήριξης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.
  • Οι εκπαιδευτικοί της διάθεσης των ΠΥΣΔΕ που έχουν διατεθεί ή αποσπασθεί  στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εγγράφονται στον εκλογικό κατάλογο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν (Φ.350 /27 /102826/δ1 /7-9-2012).

2.Πού ψηφίζουν οι εκπαιδευτικοί

  • Στην εφορευτική επιτροπή κάθε Διεύθυνσης ψηφίζουν οι εκπαιδευτικοί (τακτικοί ή αναπληρωτές) που υπηρετούν είτε οργανικά είτε με απόσπαση σε σχολεία της Διεύθυνσης (σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δεύτερης Ευκαιρίας , ΣΜΕΑ κλπ.).
  • Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι εκτός σχολικών μονάδων (Κ.Υ., Πανεπιστήμια, Ι.Ε.Π , κλπ.) καθώς και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό  (Αριθμ. 3389/4-11-2008 άποψη του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας ), εγγράφονται στους70-680 καταλόγους εκλογέων της οργανικής τους θέσης και ψηφίζουν ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής. Οι απουσιάζοντες με άδεια κάθε μορφής ψηφίζουν στην περιοχή της οργανικής τους θέσης.
  • Εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων642-447Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων, ψηφίζουν – όπως και στις αντίστοιχες αρχαιρεσίες του 2010 – στις Εφορευτικές Επιτροπές των περιοχών όπου υπηρετούν.

3.Διαδικασία Ψηφοφορίας

( Άρθρο 25 του Π.Δ. 1/2003 – ΦΕΚ1/3-1-03)

Η εκλογή γίνεται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα. Η εκλογή μπορεί να παραταθεί μέχρι της 8ης μεταμεσημβρινής ώρας το αργότερο, εφόσον υπάρχουν εκλογείς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν.

Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την εφορευτική επιτροπή τρεις δέσμες ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και, αφού σημειώσει τους σταυρούς προτίμησης, τοποθετεί:
α) ένα από τα λευκά ψηφοδέλτια εντός λευκού φακέλου,
β) ένα από τα γαλάζια ψηφοδέλτια εντός γαλάζιου φακέλου,
γ) ένα από τα πράσινα ψηφοδέλτια εντός πράσινου φακέλου.

Στη συνέχεια σφραγίζει τους φακέλους και τους ρίπτει στην ψηφοδόχο.
Κάθε ψηφοφόρος σημειώνει στο οικείο ψηφοδέλτιο μέχρι δύο σταυρούς για τους υποψήφιους του ίδιου συνδυασμού. Η λαθεμένη σημείωση σταυρού δεν ακυρώνει το ψηφοδέλτιο, το οποίο στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται στη δύναμη του συνδυασμού.
Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει την αστυνομική ταυτότητα αυτών που ψηφίζουν, σημειώνει τα ονόματά τους στον πίνακα των εκλογέων και τους καταγράφει σε ξεχωριστό πίνακα με τη σειρά που ψηφίζουν, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό τους και το σχολείο ή την υπηρεσία όπου υπηρετούν.
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της έκδοσης των αποτελεσμάτων μπορούν να είναι παρόντες στην εφορευτική επιτροπή αντιπρόσωποι των συνδυασμών των υποψήφιων.

Β.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

1.Αρμοδιότητες ΚΥΣΠΕ

(Άρθρο 17 του Π.Δ. 1/2003 – ΦΕΚ1/3-1-03)

Το ΚΥΣΠE έχει τις εξής αρμοδιότητες:

• Γνωμοδοτεί, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

• Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένων των ΚΔΑΥ, εφόσον αυτοί είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κατά τακτικών ή αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και των κεντρικών συμβουλίων.

• Εκδικάζει ενστάσεις των εκπαιδευτικών κατά πειθαρχικών αποφάσεων των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης.

• Εισηγείται την απονομή ηθικών αμοιβών σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

• Προτείνει τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από νομό σε άλλο νομό, εκτός από τις αμοιβαίες μεταθέσεις εντός της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, καθώς και τις μεταθέσεις στα πειραματικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

• Προτείνει την μετάθεση δασκάλων από σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και αντίστροφα.

• Προτείνει την οριστική τοποθέτηση σε άλλο ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών που επανέρχονται από σχολεία του εξωτερικού.

• Γνωμοδοτεί για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από νομό σε άλλο νομό.

• Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη εκπαιδευτικών.

• Γνωμοδοτεί για την απομάκρυνση εκπαιδευτικών ύστερα από υπαιτιότητά τους, από νομό σε άλλο νομό.

• Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη ή απόλυση εκπαιδευτικών που κρίνονται δύο φορές μη προακτέοι.

• Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΚΥΣΠΕ.

• Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών συμβουλίων και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.

• Αποφασίζει για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

• Αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό τους, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

• Εξετάζει τις προσφυγές των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους.

• Αποφασίζει για τη δυνητική θέση σε αργία και για την επαναφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

• Εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέμα που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΑΠΥΣΠΕ ή των ΠYΣΠE.

2.Αρμοδιότητες ΑΠΥΣΠΕ

(Άρθρο 15 του Π.Δ. 1/2003 – ΦΕΚ1/3-1-03 )

Τα ΑΠΥΣΠΕ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

• Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων προϊσταμένων των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

• Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων προϊσταμένων των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

• Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων που λειτουργούν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

• Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων.

• Προτείνουν τη μετάθεση των προϊσταμένων των γραφείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από γραφείο σε γραφείο της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης.

• Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών των διευθυντών των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

• Εισηγούνται τον ορισμό προσωρινών αναπληρωτών διευθυντών στα πειραματικά δημοτικά σχολεία.

• Γνωμοδοτούν, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων.

• Εκδικάζουν ενστάσεις κατά των πινάκων προακτέων που συντάσσονται από τα περιφερειακά συμβούλια.

• Προτείνουν την απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, για μια τριετία.

• Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά διευθυντών σχολείων, προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κατά των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών συμβουλίων, εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις των προέδρων τους όταν αυτοί είναι διευθυντές εκπαίδευσης.

• Εκδικάζουν ενστάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των διευθυντών διευθύνσεων, των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

• Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.

• Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ΠΥΣΠΕ.

• Αποφασίζουν για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό τους, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων.

• Γνωμοδοτούν για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποφασίζουν για δυνητική θέση τους σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντά τους.

• Εξετάζουν προσφυγές των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους.

• Αποφασίζουν για τη θέση σε δυνητική αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντά τους των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων.

• Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, καθώς και για την ανάκλησή τους.

• Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αυξημένων αποδοχών σε εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

• Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές.

 

3. Αρμοδιότητες ΠΥΣΠΕ

(Άρθρο 11 του Π.Δ. 1/2003 – ΦΕΚ1/3-1-03 )

Τα ΠΥΣΠΕ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

• Συντάσσουν πίνακες υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων.

• Καταρτίζουν τους πίνακες προϊσταμένων για τα τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

• Επιλέγουν τους υποδιευθυντές σχολικών μονάδων.

• Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

• Προτείνουν τη μετάθεση των διευθυντών σχολικών μονάδων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

• Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.

• Γνωμοδοτούν για την ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων κατά τις ισχύουσες διατάξεις στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.

• Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.

• Προτείνουν την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

• Καταρτίζουν πίνακες προακτέων των εκπαιδευτικών.

• Προτείνουν την τοποθέτηση σε σχολείο των μετατεθέντων από άλλο ΠΥΣΠΕ, την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, την οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων και των μεταταγέντων, καθώς επίσης και την μετάθεση για βελτίωση θέσης.

• Προτείνουν τη μετάθεση εκπαιδευτικών για το συμφέρον της υπηρεσίας εντός της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

• Προτείνουν την κάθε είδους απόσπαση εκπαιδευτικών εντός της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης, καθώς και την τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες των εκπαιδευτικών που αποσπώνται από άλλες διευθύνσεις εκπαίδευσης.

• Προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

• Προτείνουν την τοποθέτηση των επανερχομένων εκπαιδευτικών από σχολεία του εξωτερικού.

• Αναθέτουν σε εκπαιδευτικούς την υπερωριακή διδασκαλία στο ίδιο ή σε άλλο σχολείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

• Αποφασίζουν για τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών μετά τη συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

• Γνωμοδοτούν για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών κατά το άρθρο 6 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40Α΄).

• Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης των εκπαιδευτικών, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

• Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών λόγω ασθενείας, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

• Αποφασίζουν για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας καθώς και για τον αναδιορισμό τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

• Αποφασίζουν για δυνητική θέση των εκπαιδευτικών σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντά τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

• Εξετάζουν προσφυγές εκπαιδευτικών κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

• Αποφασίζουν για την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πράξη πρόσληψης και απόλυσης ή υπάρχει μόνο πράξη πρόσληψης ή απόλυσης.

• Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυντών σχολικών μονάδων, των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

• Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων.

• Συντάσσουν πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ΣΜΕΑ και προτείνουν την τοποθέτησή τους.

• Προτείνουν την απόσπαση δασκάλων στα Ειδικά Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).

• Εξετάζουν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέμα που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΚΥΣΠΕ ή του ΑΠΥΣΠΕ.

/* *//* *//* *//* */

Ύστερα από αίτημα της Δ.Ο.Ε. και της ΟΛΜΕ , για αλλαγή της ημερομηνίας των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων σταΥπηρεσιακά Συμβούλια , λόγω της 48ωρης απεργιακής κινητοποίησης ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στις 6 και 7 Νοέμβρη 2012, οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 5 Νοέμβρη 2012.

350-018
70-417

Συνάδελφοι/ισσες

Η τρικομματική κυβέρνηση (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) -απόλυτα εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της ντόπιας οικονομικής ολιγαρχίας και των ξένων Ιμπεριαλιστικών Κέντρων (ΕΕ-Δ.Ν.Τ)- ακολουθώντας τα χνάρια της αντιλαϊκής επίθεσης των προηγούμενων κυβερνήσεων (Παπανδρέου-Παπαδήμου), την ίδια στιγμή που επιβάλλει νέο γύρο λεηλασίας σε μισθούς, συντάξεις, ασφάλιση και περίθαλψη σκορπώντας απόγνωση, φτώχεια και πείνα σε όλη την εργαζόμενη κοινωνία, προχωρεί στην επιβολή της βάρβαρης πολιτικής της «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΠΟΛΥΣΗΣ – ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ».

Το Υπουργείο Παιδείας από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 1/10/2012, ξεκίνησε αιφνιδιαστικά τη διαδικασία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίουn10-005 για την αξιολόγηση έως την Τρίτη 9/10/2012. Προφανής στόχος αυτής της κίνησης είναι η απόσπαση της συναίνεσης των εκπαιδευτικών, μέσω της  συμμετοχή τους, για την υλοποίηση του επόμενου βήματος, που θα είναι η σύνταξη προεδρικού διατάγματος που θα καθορίζει το τι και το πώς της αξιολόγησης και η νομιμοποίηση των ήδη ειλημμένων αποφάσεων της κυβέρνησης για την220-802αξιολόγηση – χειραγώγηση που θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση και το κλείσιμο σχολικών μονάδων, στην κατάργηση της παιδαγωγικής ελευθερίας στη μισθολογική καθήλωση και στις απολύσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών.

Συνάδελφοι/σσες

Το ΔΣ εκπ/κών Καλλιθέας – Μοσχάτου, στηριζόμενο στις αποφάσεις του συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς του συλλόγου:

  • Να ΜΗΝ συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση, η συμπλήρωσή του έτσι κι αλλιώς είναι προαιρετική και ανώνυμη, οποιαδήποτε τυχόν πίεση ή αυθαιρεσία της διοίκησης πρέπει να καταγγέλλεται άμεσα.
  • Κανείς – καμιά συνάδελφος να μην ζητήσει ούτε να παραλάβει κλειδάριθμο από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε καμιά διοικητική αρχή για τη στάση που θα ακολουθήσουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα.
  • Καλούμε τους διευθυντές να μην ενδώσουν στην υποκριτική διαδικασία με τους κλειδαρίθμους, πολύ περισσότερο να μείνουν μακριά από πιέσεις προς τους συναδέλφους που θα αρνηθούν  να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων είναι συνάδελφοί μας, μέλη των συλλόγων και δεν έχουν καμιά άλλη υπηρεσιακή υποχρέωση πέρα από την απλή ενημέρωση των εγκυκλίων. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να μετατραπούν σε προωθητές της αξιολόγησης και επομένως συνένοχοι της απόρριψης ή ακόμα και απόλυσης συναδέλφων. Τα στελέχη εκπαίδευσης που θα συνεργήσουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία αξιολόγησης και στις απολύσεις, καμία θέση δεν θα έχουν στους Συλλόγους των εκπαιδευτικών και στον κλάδο.

Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις για το ρόλο της αξιολόγησης. Δεν υπάρχει «καλή» και «κακή» αξιολόγηση.  Όχι στην κοροϊδία και την εξαπάτηση – καμιά νομιμοποίηση της αξιολόγησης

Η αξιολόγηση δεν είναι ουδέτερη. Αξιολόγηση σημαίνει χειραγώγηση και υποταγή των εκπαιδευτικών, κατηγοριοποίηση των σχολείων και επαναφορά του μαύρου επιθεωρητισμού με νέες σύγχρονες μεθόδους και ποσοτικοποίηση όλων των διαδικασιών της διδακτικής πράξης.

Η αξιολόγηση θεωρείται ένα μέτρο αντιδραστικό, αντιλαϊκό και βαθιά ταξικό και ως τέτοιο απορρίπτεται εξ ολοκλήρου.

Οικοδομούμε μέτωπο αντίστασης και συνολικής απόρριψής της. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους διδασκόντων σε οργανωμένη απειθαρχία και αντίσταση σε κάθε μορφή αξιολόγηση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ

 ΜΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

Ημερολόγιο
Οκτώβριος 2012
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
    Νοέ »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Πρόσφατα σχόλια