ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝimg_3362_77
www.nipiagogoi.gr

84η ΓΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΟΕ
Διεκδικητικό πλαίσιο για την Προσχολική Αγωγή
Πρόταση προς Γενικές Συνελεύσεις

Το Νηπιαγωγείο επιτελεί έργο αποφασιστικής σημασίας για την ποιοτική αναβάθμιση όλης της εκπαίδευσης σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Τα αποτελέσματα πολλών ερευνών παγκόσμια αποδεικνύουν τα σημαντικά οφέλη που έχουν τα παιδιά που έχουν παρακολουθήσει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε παιδιά που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα.
Στην Ελλάδα η ηλικία των τεσσάρων χρόνων είναι η ηλικία-θύμα σε όλη την εκπαίδευση γιατί η προσβασιμότητα των παιδιών αυτής της ηλικίας σε δομές Προσχολικής εκπαίδευσης είναι 67% , ποσοστό το οποίο είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με την Ευρώπη όπου το ποσοστό προσβασιμότητας είναι 95%. Η φοίτηση των παιδιών ηλικίας τεσσάρων χρόνων (νήπια β΄ ηλικίας/προνήπια) στο Νηπιαγωγείο είναι θέμα τύχης και αποτέλεσμα κληρώσεων. Η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής δίχρονης Προσχολικής αγωγής και η σύνδεσή της με την πρωτοβάθμια, μέσω της ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο είναι μια ουσιαστικής σημασίας παρέμβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η υποχρεωτική δίχρονη Προσχολική αγωγή εξασφαλίζει στο παιδί συνέχεια ως προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το χώρο και τα πρόσωπα και δίνει στους εκπαιδευτικούς τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθούν με θέματα που σχετίζονται με πρώιμη παρέμβαση και συστηματικές προληπτικές παρεμβάσεις. Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών εδώ και χρόνια θέτει το ζήτημα σε όλες τις συζητήσεις που έχει με τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας και άλλους φορείς. Ο αποκλεισμός της ηλικιακής ομάδας των προνηπίων από την εκπαίδευση είναι έγκλημα εναντίον αυτών των παιδιών και ντροπή για ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Διαβάστε εδώ τις προτάσεις του Συντονιστικού Νηπιαγωγών / Διεκδικητικό πλαίσιο για τηνΠροσχολική Αγωγή (1)

ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΙ   ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ επεξεργάστηκε στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην 2η Πανελλαδική Συνάντηση των Νηπιαγωγών στις 7 Απριλίου 2013 και διαμόρφωσε ολοκληρωμένη

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Σύμφωνα με το Ν 1566/85 (ΦΕΚ 167/1985), αρ.12, παρ.6, «Οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων ασκούν διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα». Η πλήρης άσκηση των διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων γίνεται χωρίς μείωση του διδακτικού τους ωραρίου, όπως συμβαίνει στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης ή καταβολής υπερωριακής αποζημίωσης .…………………………………………………………………………………………………
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ την προσθήκη αυτοτελούς τμήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ στο Οργανόγραμμα των ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, στο οποίο θα προΐσταται Νηπιαγωγός Γενικής ή Ειδικής Αγωγής με αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία ή σπουδές στη διοικητική επιστήμη. Η επιλογή και τοποθέτησή του γίνεται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις/τους Νηπιαγωγούς Γενικής ή Ειδικής αγωγής που υπηρετούν οργανικά στα Νηπιαγωγεία της οικείας Διεύθυνσης ή βρίσκονται στη διάθεση και πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες είναι αντίστοιχες με αυτές των προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων.
Η τοποθέτηση γίνεται ύστερα από πρόταση του οικείου ΠΥΣΠΕ και απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η θητεία είναι τετραετής. Για τη θητεία, την ανάληψη υπηρεσίας, την απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων και τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις μετά τη λήξη της θητείας των προϊσταμένων των ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων που ισχύουν για τους προϊσταμένους εκπαιδευτικών θεμάτων. Άμεσος προϊστάμενος του είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης.
Η στελέχωση του τμήματος γίνεται με διοικητικό προσωπικό ή αποσπασμένους Νηπιαγωγούς Γενικής ή Ειδικής Αγωγής που υπηρετούν οργανικά ή βρίσκονται στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης και σε αναλογία ενός υπαλλήλου προς 30 Νηπιαγωγεία το μέγιστο.

Διαβάστε εδώ όλη την ανακοίνωση / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ: NEO TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

kids Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών με συνέπεια και υπευθυνότητα ,όπως δεσμεύτηκε στις/στους συναδέλφους Νηπιαγωγούς μελετά, επεξεργάζεται και εξειδικεύει τις προτάσεις των Πανελλαδικών Συναντήσεων και της Παναττικής Συνάντησης των Νηπιαγωγών. Η ανάρτηση των τελικών σχεδίων των προτάσεων, οι οποίες θα προωθούνται προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αρχίζει με το σχέδιο ωρολογίου προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου με το οποίο θα διευκολυνθεί η διαδικασία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για το ωράριο των Νηπιαγωγών (Ν 4115/30-1-2013, αρ. 39, παρ. 5β)
  Εντός της εβδομάδας, θα αναρτηθεί η επόμενη πρόταση η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και έχει ως θέμα της την ίδρυση αυτοτελούς τμήματος στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Το ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ, θα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση μεγάλου μέρους των διοικητικών θεμάτων των Νηπιαγωγείων (Myschool , χορήγηση αδειών κ.α.) έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το διοικητικό έργο των Προισταμένων των Νηπιαγωγείων.

Διαβάστε εδώ το σχέδιο προγράμματος / ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 1345733502_whirlofstars001-12-600-x-396 Την Τετάρτη 11/3/2015 και ώρα 14:00 μμ, στο Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, πραγματοποιήθηκε δίωρη συνάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, αρμόδιου για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Τάσου Κουράκη με εκπροσώπους του Συντονιστικού Νηπιαγωγών παρουσία του κ. Χρήστου Πιλάλη, Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, του κ. Δημήτρη Σκλάβου, υπεύθυνου για θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της κας Χρύσας Βαϊνανίδη εκπροσώπου τύπου του ΥΠΟΠΑΙΘ. Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού και από την πλευρά του Συντονιστικού Νηπιαγωγών παρέστη 11μελής αντιπροσωπεία του Συντονιστικού Νηπιαγωγών αποτελούμενη από τις/τους: Αθηνά Αβδελά, Κώστα Αμοιρόπουλο, Αναστασία Δίπλα, Βάσω Ζαρκινού, Ευθυμία Μανίτσα, Παρασκευή Κιου, Σπυριδούλα Μότσιου, Άννα-Μάγια Σταυροπούλου, Σταυρούλα Τσακανίκα, Στέλλα Τραγά , Δημήτρη Χαλβατζιδάκη.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του Συντονιστικού / Συνάντηση με Αναπληρωτή Υπουργό

Καμιά συμμετοχή στις «αξιολογικές συναντήσεις»φωτο

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Η πρωτοφανής πανελλαδική μαζικότητα στην κηρυγμένη από τη ΔΟΕ απεργία – αποχή, έχει τσαλακώσει ηθικά, εκπαιδευτικά και πολιτικά την προσπάθεια του ΥΠΑΙΘ για την επιβολή της αξιολόγησης – χειραγώγησης.

Σε αυτή τη μάχη, οι εκπαιδευτικοί και ειδικά οι νηπιαγωγοί όλης της χώρας έχουν δώσει ένα δυναμικό παρόν, ένα μάθημα ενότητας, δύναμης και αξιοπρέπειας, μια συγκλονιστική φλόγα ψυχής για την υπεράσπιση του Δημόσιου σχολείου και της εργασίας μας. Κάνουμε ένα ακόμη βήμα πριν στείλουμε οριστικά στον κάλαθο των αχρήστων της ιστορίας τα αντιεκπαιδευτικά νομοθετήματα της αξιολόγησης. Απέχουμε από τις αξιολογικές συναντήσεις.

Σε συνεννόηση του Συλλόγου μας με τους Συλλόγους Ν. Σμύρνης, Φαλήρου και «Παρθενώνα» έχουμε καταλήξει στα εξής:

1. Στέλνουμε έγγραφη απάντηση στην έγγραφη κλήση των Συμβούλων και Δ/των Εκπαίδευσης (επισυνάπτεται)

2. Τα Δ.Σ. των Συλλόγων θα πραγματοποιήσουν παράσταση τη Δευτέρα, τις ώρες που έχουν οριστεί για αξιολογικές συναντήσεις με τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων.

3. Ο Σύλλογός μας έχει ανοιχτό αριθμό Πρωτ. από 28/11/2014, στον οποίο έχουν κατατεθεί προς το Σύλλογο, οι συμμετοχές των νηπιαγωγών στην Απεργία – Αποχή. Καλούμε όλες τις υπόλοιπες συναδέλφους να μην υποκύψουν στις πιέσεις, τον εκφοβισμό και την τρομοκρατία της αξιολόγησης. Να συνταχθούν με τον κλάδο και να απέχουν από τις συναντήσεις για την αξιολόγησή τους.

4. Βρισκόμαστε σε επαφή μέ όλουε τους Συλλόγους της Αττικής, ώστε το αργότερο τη Δευτέρα το πρωί να κοινοποιήσουμε στοιχεία καταγραφής της μάχης ενάντια στην αξιολόγηση – χειραγώγηση.

Έγγραφη απάντηση στην έγγραφη κλήση εδώ / Απάντηση σε έγγραφο

Ανακοίνωση του Συντονιστικού Νηπιαγωγών εδώ / Νέα ήθη για την αξιολόγηση

Κάλεσμα της ΔΟΕ για αποχή από τις αξιολογικές «συναντήσεις» εδώ / Κάλεσμα της ΔΟΕ για αποχή από αξιολογικές συναντήσεις

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ aksiologisi_pano

www.nipiagogoi.gr

Συνεχίζουμε συλλογικά, αποφασιστικά και μαχητικά!
ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Την ώρα που το εγχείρημα της  ανάμεσα σε ραντεβουδάκια σχολικών συμβούλων με τους κολλητούς και τις ομάδες τους, κλίκες του ΙΕΠ, γραφεία και ομαδούλες στελεχών, ανερχόμενους σχολικούς συμβούλους που γρήγορα μετέτρεψαν το ρόλο τους από Συμβούλου –δασκάλου σε αξιολογητή-υπηρέτη μιας φθηνής, ανταγωνιστικής παιδείας, στελέχη που γκρεμίζονται (χωρίς την τροπολογία που θα τους έκανε Επιθεωρητές-Ελεγκτές στα Σώματα Επιθεώρησης που θα πάνε?), επίδοξους «εξαιρετικούς» Διευθυντές με «όραμα» και άρωμα τρομοκρατίας στους συνάδελφους, που εξαιρετικά γρήγορα χάνουν την αξιοπρέπεια τους και αρχίζουν την οσφυοκαμψία, τελικές αξιολογικές ημερομηνίες που μετακινούνται, Διευθυντές Εκπαίδευσης που αξιολογούν τηλεφωνικά, εκκρεμείς ενστάσεις Συμβούλων…

Διαβάστε εδώ τη συνέχεια του ενημερωτικού Δελτίου / Ενημερωτικό για την αξιολόγηση

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση με βήματα για τις επόμενες ημέρες / Δεν υποκύπτουμε Συνεχίζουμε ενωμένοι

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση με πρακτικά βήματα για τις επόμενες ημέρες /ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝfrg1
www.nipiagogoi.gr

Πρακτικά βήματα
για τη μη εφαρμογή της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ)

Συνάδελφοι/ισσες
Είναι σημαντικό, με δεδομένη την καλλιέργεια κλίματος φόβου και τρομοκρατίας από ανυπόστατες φήμες, να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί ότι οι κινήσεις που αποφασίζει η ΔΟΕ έχουν πλήρη νομική στήριξη.
Το ΔΣ της ΔΟΕ έχει ήδη κηρύξει απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία που αφορά την αξιολόγηση και την ΑΕΕ από 2-11-2014 μέχρι και 23-12-2014 και η οποία ανανεώνεται κάθε δίμηνο.
Επίσης σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση ΟΛΜΕ-ΔΟΕ, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί να απέχουν από όλες τις διαδικασίες της Α.Ε.Ε. (αυτοαξιολόγησης) και αξιολόγησης και να μη δεχθούν να αξιολογήσουν, ούτε να αξιολογηθούν. Δεν διατρέχουν κανένα πειθαρχικό κίνδυνο με το να μη συμμετέχουν στην όποια διαδικασία αξιολόγησης και δεν τίθεται θέμα παρακράτησης χρημάτων, αφού εκτελούν πλήρως το εκπαιδευτικό τους έργο και όλα τους τα καθήκοντα ως εκπαιδευτικοί και απέχουν μόνο από τις αξιολογικές διαδικασίες.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του Συντονιστικού / ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε εδώ την εξώδικη δήλωση της ΔΟΕ για απεργία-αποχή / Εξώδικο για_αποχή – απεργια

Παναττική 3 Παναττική 2 Παναττική 1 Παναττική 4

Συγκλονιστική η συμμετοχή των νηπιαγωγών στην παναττική συνάντηση ενάντια στην αξιολόγηση

Εκατοντάδες νηπιαγωγοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συντονιστικού Νηπιαγωγών και 18 Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. και συμμετείχαν στην παναττική συνάντηση νηπιαγωγών.
Σήμερα Κυριακή 23 Νοέμβρη, από νωρίς το πρωί άρχισαν να καταφθάνουν οι νηπιαγωγοί καθώς και εκπρόσωποι Συλλόγων στην αίθουσα του ξενοδοχείου που είχε οριστεί η συνάντηση. Πάνω από 300 νηπιαγωγοί μέχρι αυτή τη στιγμή, στις 1 μ.μ. έχουν προσέλθει. Ασφυκτικά γεμάτη η αίθουσα, οι διάδρομοι, ακόμα και το μπαλκόνι έξω από την αίθουσα.
Παρόντες, μέλη της μειοψηφίας του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ, των ΔΣ των Συλλόγων που είναι συνδιοργανωτές – ανάμεσά τους και ο δικός μας Σύλλογος (Καλλιθέας – Μοσχάτου).

Έκθετη η πλειοψηφία του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. που αρνήθηκε να οργανώσει την παναττική συνάντηση και έλαμψε δια της απουσίας της. Με μαχητικές και τεκμηριωμένες τοποθετήσεις, οι νηπιαγωγοί αποκαλύπτουν τον αντιεκπαιδευτικό χαρακτήρα της αξιολόγησης και δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να υλοποιήσουν μαζικά και ανυποχώρητα την απεργία – αποχή της ΔΟΕ και να μην υποχωρήσουν στις πιέσεις των Διευθυντών εκπαίδευσης, των Σχολικών Συμβούλων και συνολικά του αξιολογικού μηχανισμού. Αισιόδοξα τα μηνύματα από όλες τις γωνιές της Ελλάδας,  για μαζική συμμετοχή στην αποχή και μπλοκαρίσματα αξιολογικών συναντήσεων.

Οι εκπαιδευτικοί παίρνουν στα χέρια τους την υπόθεση του αγώνα, οργανώνονται στους Συλλόγους τους, στις επιτροπές αγώνα και σχεδιάζουν τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα

Η συνέχεια του αγώνα στις Γενικές Συνελεύσεις, στις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, στο μπλοκάρισμα των αξιολογικών συναντήσεων.

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΕΚΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Αφίσα Παναττικής
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Θα εστιάσουμε πιο συγκεκριμένα:

• Στους τρεις άξονες με βάση τους οποίους, η στόχευση αυτή επιχειρείται μέσω της αξιολόγησης στο επίπεδο του Νηπιαγωγείου, όχι ως μικροκλαδικού ζητήματος, αλλά ως πεδίου, το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο κοινό μέτωπο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων.
• Στο πλαίσιο ατομικών και συλλογικών δράσεων για την ανάσχεση αυτής της στόχευσης.

Συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία – αποχή
Κανένας/καμία Νηπιαγωγός σε θέση αξιολογητή-αξιολογούμενου

Την Κυριακή 23/11/2014 και ώρα 10:00 πμ
βρισκόμαστε στο Ξενοδοχείο Polis Grand Hotel
(Πατησίων 19 και Βεραντζέρου 10, Ομόνοια)
Ενημερωνόμαστε, συζητάμε διεξοδικά και οργανώνουμε την αντίδρασή μας για την ακύρωση του αξιολογητικού κυβερνητικού σχεδιασμού. Συζητάμε για την εφαρμογή της απεργίας -αποχής και για όλα τα μέτρα στήριξής της.

Διαβάστε εδώ το σχέδιο συζήτησης / Σχέδιο για τη συζήτηση

Διαβάστε εδώ το Ενημερωτικό / Ενημερωτικό 1

Διαβάστε εδώ το Κάλεσμα / Καλεσμα προς νηπιαγωγούς

Συναδέλφισσες -οι nikites
Από τον Έβρο μέχρι το Καστελλόριζο οι προϊσταμένες/οι των Νηπιαγωγείων αντιδρούν και δε δέχονται να αξιολογηθούν!
Οι πρώτες μαζικές αντιδράσεις είναι γεγονός! Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης Έβρου, από υπερβάλλοντα ζήλο έσπευσε πρώτη πανελλαδικά, την περασμένη Τετάρτη, να καλέσει τις προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων να εμφανιστούν 12 απ’ αυτές την Πέμπτη (άλλες 12 την Παρασκευή και 12 τη Δευτέρα) σε ραντεβού ανά 15λεπτο, προκειμένου να ξεκινήσει τις διαδικασίες της αξιολόγησής τους.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Π.Ε. Αλεξανδρούπολης οι προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων δεν παρουσιάστηκαν στα καθορισμένα από τη Διεύθυνση ατομικά ραντεβού, αλλά όλες μαζί και με τη συνοδεία του Δ.Σ. του Συλλόγου δήλωσαν κατηγορηματικά ότι δε θα δεχτούν να αξιολογηθούν. Μετά από αυτή τη δυναμική μαζική αντίδραση η Διεύθυνση αναγκάστηκε να αναβάλει τις προγραμματισμένες αξιολογικές διαδικασίες.

Αυτή είναι η πρώτη νίκη!

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ-Από τον Εβρο ως το Καστελόριζο

Οι προϊσταμένες/οι Νηπιαγωγείων είναι οι ΠΡΩΤΟΙ 5.573 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, στις οποίες εφαρμόζεται η ατομική αξιολόγηση. Παρόλο ότι δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα των αξιολογητών-στελεχών και δεν αξιολογούν, όπως οι διευθυντές σχολείων οι οποίοι κλήθηκαν να επιμορφωθούν για να αξιολογήσουν, ωστόσο καλούνται τώρα να αξιολογηθούν μαζί με τα στελέχη. Το ΥΠΑΙΘ έκανε έναν πολύ ύπουλο σχεδιασμό, για να εισάγει στην αξιολόγηση έναν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων. Αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να ακυρωθεί.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση προς τους Συλλόγους και τη ΔΟΕ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ- Πρόσκληση σε συλλόγους

Ημερολόγιο
Ιούνιος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Νοέ    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Πρόσφατα σχόλια